Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch - lữ hànhArticle thumbnail

Chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch - lữ hành

18/10/2022
00:00
Nội dung 0

Chuyển đổi số là một xu hướng tất yếu, yêu cầu cấp thiết, nhằm hỗ trợ ngành du lịch phục hồi, phát triển bền vững hơn trong bối cảnh mới và hậu dịch Covid-19. Phát huy giá trị lịch sử - văn hóa trong phát triển du lịch tại TPHCM

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100