default-thumb-voh-radio-podcast

TPHCM triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thốngnhất

Theo ông Dương Anh Đức, Phó CT UBND TP nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện Đề án 06, TP đang ưu tiên mọi nguồn lực để triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất07:30 GMT+7, Thứ Tư, 10/8/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
600Chia sẻ