Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh.Article thumbnail

Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh.

23/02/2024
01:00
Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh.

Việc khảo sát DDCI TPHCM nhằm giúp các đơn vị được đánh giá thấy những điểm mạnh và điểm yếu. Từ đó, có các biện pháp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường thuận lợi cho việc đầu tư, sản xuất kinh doanh

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100