Triển vọng Việc làm của Lao động nữ năm 2024Article thumbnail

Triển vọng Việc làm của Lao động nữ năm 2024

03/04/2024
01:00
Triển vọng Việc làm của Lao động nữ năm 2024

Khảo sát Xu hướng Tuyển dụng của ManpowerGroup đã làm sáng tỏ những nỗ lực trên thế giới về bình đẳng giới, với mục tiêu thụ hẹp khoảng cách, gia tăng năng suất và sự tham gia của tất cả các nhóm vào lực lượng lao động toàn cầu

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100