Trịnh Công Sơn và những di sản âm nhạc của một nhạc sĩ tài hoaArticle thumbnail

Trịnh Công Sơn và những di sản âm nhạc của một nhạc sĩ tài hoa

03/04/2024
00:00
Trịnh Công Sơn và những di sản âm nhạc của một nhạc sĩ tài hoa

1. Dấu ấn từ một nhạc sĩ tài hoa 2. Tư tưởng âm nhạc mang hơi thở thời đại- phân tích từ nhà nghiên cứu âm nhạc Thụy Kha

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100