Trong quý 2-2024 dự báo thiếu hụt đăng kiểm viên ở TP.HCM Article thumbnail

Trong quý 2-2024 dự báo thiếu hụt đăng kiểm viên ở TP.HCM

05/04/2024
08:05
Trong quý 2-2024 dự báo thiếu hụt đăng kiểm viên ở TP.HCM

- Trong quý 2-2024 dự báo thiếu hụt đăng kiểm viên ở TP.HCM. - UBND quận 8 thông tin vụ cháy nhà ven kênh Đôi: tích cực hỗ trợ người dân.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100