default-thumb-voh-radio-podcast

TƯƠNG LAI CỦA BLOCKCHAIN VIỆT NAM - DƯỚI GÓC NHÌN CỦA GEN Z

Khách mời: Bạn Lê Song Song Ngọc Nhà sáng lập và Giám đốc Điều hành tại Cat on chain - Nền tảng giải trí - giáo dục chia sẻ những góc nhìn về đầu tư, kinh doanh, công nghệ mới đặc biệt là blockchain đến với giới trẻ Gen Z 06:00 GMT+7, Thứ Tư, 08/6/2022
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
default-thumb-voh-radio-podcast
8200Chia sẻ