Văn hóa và sự kế thừaArticle thumbnail

Văn hóa và sự kế thừa

25/11/2023
04:01
@ Phỏng vấn TS Phan Anh Tú về Bảo tồn văn hóa trong thời hiện đại

Với các thế hệ trẻ, cần có sự giáo dục để thế hệ sau biết trân trọng, gìn giữ và phát triển văn hóa, trong đó văn hóa dân tộc cần gìn giữ vì làm nên sự khác biệt giữa các nền văn hóa trên thế giới.