Việt Nam là quốc gia có nhiều đóng góp đối với APECArticle thumbnail

Việt Nam là quốc gia có nhiều đóng góp đối với APEC

23/11/2023
05:00
Việt Nam là quốc gia có nhiều đóng góp đối với APEC

Tất cả thành viên APEC đều bày tỏ đánh giá cao những đóng góp rất thiết thực, xây dựng của Việt Nam đối với APEC trong hơn hai thập kỷ qua