Xây dựng lực lượng công nhân viên chức – lao động ngày càng vững mạnhArticle thumbnail

Xây dựng lực lượng công nhân viên chức – lao động ngày càng vững mạnh

10/03/2024
02:00
Xây dựng lực lượng công nhân viên chức – lao động ngày càng vững mạnh

Đây là một trong những nội dung trọng tâm được Công đoàn viên chức thành phố Hồ Chí Minh xác định để đề ra nhiều chương trình hành động thiết thực.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100