Xây dựng thương hiệu du lịch TPHCMArticle thumbnail

Xây dựng thương hiệu du lịch TPHCM

29/02/2024
00:00
Theo các doanh nghiệp lữ hành, chương trình "Mỗi quận, huyện một sản phẩm du lịch đặc trưng" cũng gó

Theo các doanh nghiệp lữ hành, chương trình "Mỗi quận, huyện một sản phẩm du lịch đặc trưng" cũng góp phần tạo thêm một loạt sản phẩm du lịch đặc sắc cho TP.HCM.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100