Tiêu điểm: Tin tức EURO 2024
Xây dựng văn hóa giao thôngArticle thumbnail

Xây dựng văn hóa giao thông

18/04/2024
00:00
Dù có nhiều giải pháp, nhưng nhìn chung tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn, đi không theo quy t

Dù có nhiều giải pháp, nhưng nhìn chung tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, lấn làn, đi không theo quy tắc giao thông hoặc thái độ văn hoá ứng xử chuẩn mực đạo đức khi tham giao thông của người dân còn rất kém.

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100