Xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên suốt cả năm 2024Article thumbnail

Xử lý vi phạm nồng độ cồn xuyên suốt cả năm 2024

28/02/2024
15:35
-Tiến độ dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên và giải pháp tháo gỡ

- Xử lý vi phạm nồng độ cồn sẽ xuyên suốt trong cả năm 2024 -Tiến độ dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên và giải pháp tháo gỡ

CÁC SỐ KHÁC

Radio TOP 100

Xem thêm Radio TOP 100