Giáo dục nghề nghiệpAM 610

Giáo dục nghề nghiệp

"Giáo dục Nghề Nghiệp" trên radio là chương trình hướng dẫn và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm trong lĩnh vực nghề nghiệp. Tận dụng nguồn thông tin đa dạng để giúp người nghe phát triển sự hiểu biết vững về lựa chọn nghề nghiệp, phát triển kỹ năng cần thiết và định hình sự nghiệp một cách thành công.

PHÁT SỐ MỚI NHẤT