default-thumb-voh-radio-podcast

THANH ÂM DÂN TỘC

Dạy các bài bản tài tử, thể điệu bắc, hạ, nam, oan, vọng cổ nhịp đôi, nhịp 4, nhịp 8, nhịp 16, nhịp 32.
Mới nhất

Lời bài ca “ Còn Đọng Lại Màu Xanh ” ráp 4 lớp

Dạy thể điệu xuân tình 48 câu chia thành 4 lớp lời bài ca “ Còn Đọng Lại Màu Xanh ” sáng tác Trần Thị Kim Thanh, ráp 4 lớp02/06/2023

Lời bài ca “ Còn Đọng Lại Màu Xanh ” lớp 4

Dạy thể điệu xuân tình 48 câu chia thành 4 lớp lời bài ca “ Còn Đọng Lại Màu Xanh ” sáng tác Trần Thị Kim Thanh, lớp 4 từ cậu 41 đến câu 48 26/05/2023

Lời bài ca “ Còn Đọng Lại Màu Xanh ” lớp 3

Dạy thể điệu xuân tình 48 câu chia thành 4 lớp lời bài ca “ Còn Đọng Lại Màu Xanh ” sáng tác Trần Thị Kim Thanh, lớp 3 từ cậu 31 đến câu 40 19/05/2023

Lời bài ca “ Còn Đọng Lại Màu Xanh ” lớp 2

Dạy thể điệu xuân tình 48 câu chia thành 4 lớp lời bài ca “ Còn Đọng Lại Màu Xanh ” sáng tác Trần Thị Kim Thanh, lớp 2 từ cậu 15 đến câu 30 12/05/2023

Lời bài ca “ Còn Đọng Lại Màu Xanh ” lớp 1

Dạy thể điệu xuân tình 48 câu chia thành 4 lớp lời bài ca “ Còn Đọng Lại Màu Xanh ” sáng tác Trần Thị Kim Thanh, lớp 1 từ câu 1 đến câu 1405/05/2023

Lời bài ca “ Hương Sắc Mới Hoa Đồng ” ráp 3 lớp

Dạy thể điệu tây thi trường 52 câu ráp 3 lớp lời bài ca “ Hương Sắc Mới Hoa Đồng ” sáng tác Trần Thị Kim Thanh28/04/2023

Lời bài ca “ Hương Sắc Mới Hoa Đồng ” lớp 3

Dạy thể điệu tây thi trường 52 câu lớp 3 lời bài ca “ Hương Sắc Mới Hoa Đồng ” sáng tác Trần Thị Kim Thanh21/04/2023

Lời bài ca “ Hương Sắc Mới Hoa Đồng ” lớp 2

Dạy thể điệu tây thi trường 52 câu lớp 2 lời bài ca “ Hương Sắc Mới Hoa Đồng ” sáng tác Trần Thị Kim Thanh14/04/2023

Lời bài ca “ Hương Sắc Mới Hoa Đồng ” lớp 1

Dạy thể điệu tây thi trường 52 câu lớp 1 lời bài ca “ Hương Sắc Mới Hoa Đồng ” sáng tác Trần Thị Kim Thanh07/04/2023

Lời bài ca " Quê tôi vùng đất Mũi" ráp 4 lớp

Dạy cách ráp 4 lớp thể điệu bình bấn chấn 44 câu lời bài ca " Quê tôi vùng đất Mũi"31/03/2023