Thông tin đối ngoại TPHCMAM 610

Thông tin đối ngoại TPHCM

Thông tin đối ngoại TPHCM 30p trên VOH AM 610 KHz

Nơi cập nhật các sự kiện quốc tế và liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh, giúp thính giả hiểu rõ hơn về tình hình quốc tế và tác động đến đô thị.

PHÁT SỐ MỚI NHẤT