Tiếng PhápAM 610

Tiếng Pháp

4.5 (8)

Chương trình cung cấp các thông tin đáng chú ý trong và ngoài nước bằng tiếng Pháp, các hoạt động kết nối Pháp - Việt Nam. Chương trình được phát từ 9h05 đến 9h15 các ngày trong tuần trừ Chủ nhật.

PHÁT SỐ MỚI NHẤT