default-thumb-voh-radio-podcast

TIẾNG QUẢNG ĐÔNG

Chương trình Tiếng Quảng Đông trên VOH chia sẻ đến quý vị những thông tin mới nhất về chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, sức khỏe, công nghệ, cộng đồng người Hoa và vấn đề dân sinh.
Mới nhất

今年第二季度经济有望蓬勃发展 – 05/06/2023

各位听众!欢迎收听6月5日的粤语节目。今天为您准备的内容有:今年第二季度经济有望蓬勃发展;为房地产市场清除障碍。 05/06/2023

试行以个人电子定名账户办理登机手续 – 02/06/2023

各位听众!欢迎收听6月2日的粤语节目。今天为您准备的内容有:试行以个人电子定名账户办理登机手续;胡志明市儿童手术中心和新生婴儿中心落成。 02/06/2023

胡志明市尽早将取代第 54 号《决议》的新决议引进生活 – 31/05/2023

各位听众!欢迎收听5月31日的粤语节目。今天为您准备的内容有:胡志明市尽早将取代第 54 号《决议》的新决议引进生活;为儿童打造安全健康的“数字世界”。31/05/2023

有效利用数字数据和智能连接 推动经济增长 – 29/05/2023

各位听众!欢迎收听5月29日的粤语节目。今天为您准备的内容有:有效利用数字数据和智能连接 推动经济增长;胡志明市多措并举 开拓粮食食品新消费市场。29/05/2023

胡志明市要求彻底消除房地产项目困难 – 26/05/2023

各位听众!欢迎收听5月26日的粤语节目。今天为您准备的内容有:胡志明市要求彻底消除房地产项目困难;民众仍获免费接种新冠疫苗。 26/05/2023

120万亿元优惠信贷计划资金已准备就绪 – 24/05/2023

各位听众!欢迎收听5月24日的粤语节目。今天为您准备的内容有:120万亿元优惠信贷计划资金已准备就绪;为公布新冠疫情结束做好准备。 24/05/2023

越南上调基本工资至每月180 万越南盾 – 22/05/2023

各位听众!欢迎收听5月22日的粤语节目。今天为您准备的内容有:越南上调基本工资至每月180 万越南盾;越南零售商着力提质增效 打造竞争优势。 22/05/2023

越南的成就源自于胡志明主席不朽的遗产 – 19/05/2023

各位听众!欢迎收听5月19日的粤语节目。今天为您准备的内容有:越南的成就源自于胡志明主席不朽的遗产;为胡志明市的发展换上「新衣」。19/05/2023

胡志明市工业区发展的新机遇 – 17/05/2023

各位听众!欢迎收听5月17日的粤语节目。今天为您准备的内容有:胡志明市工业区发展的新机遇;美国公司在胡志明市投建世界领先集成电路设计中心。17/05/2023

越南旅游搜索量位居世界第11位 – 15/05/2023

各位听众!欢迎收听5月15日的粤语节目。今天为您准备的内容有:越南旅游搜索量位居世界第11位;胡志明市致力恢復對外國投資者的吸引力。15/05/2023