Trò chuyện với tương laiFM 99.9

Trò chuyện với tương lai

Trò chuyện với tương lai 45p trên VOH FM 99.9 MHz

5 (28)

Chương trình radio giáo dục, nơi tập trung thảo luận về những thách thức và áp lực mà người trẻ đang phải đối mặt. Chương trình cung cấp sự lắng nghe và tư vấn giải pháp, giúp họ chuẩn bị tốt cho tương lai.