Từ nghị quyết đến cuộc sốngAM 610

Từ nghị quyết đến cuộc sống

5 (2)

"Từ Nghị Quyết Đến Cuộc Sống" trên radio là chương trình thảo luận sâu rộng về việc chuyển giao, triển khai và áp dụng nghị quyết của chính trị để tối ưu hóa cuộc sống cộng đồng. Chia sẻ thông tin, góc nhìn và câu chuyện thành công từ các quyết định quan trọng.

PHÁT SỐ MỚI NHẤT