default-thumb-voh-radio-podcast

TỪ NGHỊ QUYẾT ĐẾN CUỘC SỐNG

Mới nhất

Đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng

Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TPHCM phối hợp củng Học viện Cán bộ TP tổ chức Hội thảo khoa học “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới.05/06/2023

Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm của trung tâm

Để triển khai thành công và hướng đến đạt được các mục tiêu về kinh tế số, xã hội số như Nghị quyết 31 đề ra, TPHCM đã đang và sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm nào trong thời gian tới 22/05/2023

Giảng viên trường chính trị là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng

Giảng viên cần chỉ rõ những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Muốn như vậy thì giảng viên trường chính trị chuẩn cần nắm vững, truyền đạt đúng, đầy đủ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 08/05/2023

Nghị quyết 31 tạo điều kiện cho TPHCM phát triển nhanh, bền vững

Tọa đàm tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp cho TPHCM. Các khách mời phân tích những nội dung Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị.24/04/2023

Tập trung giải ngân đầu tư công

Năm 2023, UBND TPHCM đã ban hành kế hoạch, xác định 262 nhiệm vụ cho các sở ban ngành, quận huyện và TP Thủ Đức. Những nhiệm vụ này đã giao đến các đầu mối có trách nhiệm để tổ chức làm10/04/2023

Học viện Cán bộ TPHCM, thực hiện Chỉ thị 20

Thực hiện Chỉ thị 20, Học viện Cán bộ TPHCM đã chỉ đạo, lãnh đạo để xây dựng đội ngũ đảng viên, giảng viên có đủ năng lực đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng, lịch sử địa phương. 27/03/2023

Quận 1ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính

Hàng năm, Quận xây dựng kế hoạch thực hiện công tác phát triển khoa học và công nghệ; xây dựng kế hoạch kiểm tra theo từng chuyên đề đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn Quận 113/03/2023

Xây dựng Thủ Đức thành cực tăng trưởng mới

Ngày 30/12/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 204527/02/2023

Phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết 31: Sức bật cho Thành phố

Nghị quyết 31 tạo cơ hội cho Thành phố tập trung mọi nguồn lực, quyết tâm khơi thông những điểm nghẽn để ngày càng vươn lên phát triển xứng tầm là đô thị đặc biệt13/02/2023

Xây dựng Đảng bộ TPHCM thực sự trong sạch vững mạnh

Một nội dung rất quan trọng trong nhiệm vụ phát triển thành phố mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 11 đề ra30/01/2023