028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Xã luận: Hào khí Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9

(VOH) - Ngày 2/9/1945, chiến tranh thế giới thứ hai chính thức kết thúc khi Bộ trưởng ngoại giao Nhật Bản Mamoru Shigemitsu đặt bút ký văn kiện đầu hàng trên chiến hạm USS Missouri của Mỹ ở Thái Bình Dương. Tại quảng trường Ba Đình lịch sử, trước sự hiện diện của hàng trăm ngàn người từ Hà Nội và khắp nơi trên cả nước trẩy hội về thủ đô tham dự lễ mừng độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời, đã trang trọng đọc bản Tuyên ngôn độc lập bất hủ khai sinh ra Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Tuyên ngôn nhấn mạnh: “Tất cả các dân tộc trên thế giới đều có quyền bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc. Tất cả các quyền đó đều là những quyền thiêng liêng, bất khả xâm phạm của mỗi dân tộc trên thế giới...”. Tuyên ngôn khẳng định: “Một dân tộc đã gan góc chống ách nô lệ của Pháp hơn 80 năm nay, một dân tộc đã gan góc đứng về phía Đồng Minh chống phát xit mấy năm nay, dân tộc đó phải được tự do, dân tộc đó phải được độc lập!”.

Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập, tự do và Chủ nghĩa Xã hội.


Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập trước hàng triệu quốc dân đồng bào - Ảnh: VOV.

Suốt 68 năm qua, lời tuyên bố của chủ tịch Hồ Chí Minh như vẫn còn vang vọng sang sảng, đầy kiêu hãnh và tự hào từ quảng trường Ba Đình lịch sử. Tinh thần bất diệt của Cách mạng tháng Tám, chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của Người không ngừng được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta truyền lửa từ thế hệ này sang thế hệ khác. Quân và dân ta, với niềm tin sắt son vào sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức mạnh và ý chí kiên cường của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã đập tan hai cuộc xâm lược của thực dân và đế quốc mà dấu son là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và chiến dịch Hồ chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất tổ quốc năm 1975, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Từ sau khi đất nước thống nhất, cả nước bước vào nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc, chúng ta đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng tự hào trong tất cả mọi lĩnh vực từ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội…vị thế  và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được củng cố và nâng cao. Đời sống của nhân dân được cải thiện từng ngày, cơ sở hạ tầng của chủ nghĩa xã hội đã được xây dựng một bước đáng kể, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo được các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân đặc biệt quan tâm và ủng hộ nhiệt tình đã phát huy hiệu quả. Song đường cách mạng không phải chỉ có hoa hồng, đoạn đường sắp tới còn nhiều chông gai, nhất là trong tình trạng suy thoái kinh tế toàn cầu và những khó khăn thách thức của bản thân nền kinh tế nước ta trong quá trình hội nhập. Một lần nữa, bài học về sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân lại được Đảng ta đặt lên hàng đầu để toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XI của Ðảng, vì một xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ và văn minh.

Kỷ niệm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 năm nay, thành phố Hồ chí Minh đang bước vào đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng: lấy ý kiến xây dựng thí điểm chính quyền đô thị. Trong cuộc họp góp ý Đề án thí điểm thực hiện mô hình chính quyền đô thị vừa tổ chức ở thành phố Hồ chí Minh, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh: việc xây dựng mô hình chính quyền đô thị phải khắc phục tình trạng quan liêu, cửa quyền, xa dân, chính quyền phải là của dân, do dân và vì dân. Đó cũng chính là mục tiêu xây dựng chính quyền mà Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khẳng định từ những ngày đầu khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa: “Nước ta là nước dân chủ, bao nhiêu lợi ích là vì dân, chính quyền từ xã đến Trung ương là do dân cử”. Các Hiến pháp năm 1946, 1959, 1980, 1992 đều thể hiện mục tiêu xây dựng một nhà nước dân chủ với nguyên tắc nhất quán “toàn bộ quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”. Chính tính nhân dân sâu sắc ấy cộng với tính pháp quyền vững chắc đã tạo nên cho nhà nước ta một sức mạnh lớn lao, đủ để đảm đương nhiệm vụ lịch sử giao phó.

Phát huy tinh thần Quốc khánh 2/9 năm nay, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta không ngừng nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Ðảng và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, xây dựng Ðảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh, củng cố và giữ vững niềm tin trong nhân dân.

Tinh thần bất khuất của ngày Quốc khánh 2/9 bất diệt. Hào khí và ngọn lửa truyền thống của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 mãi mãi thắp sáng trên chặng đường chúng ta đi tới.

Ban Biên tập