Ca cúm A(H5) vừa phát hiện từng ăn thịt gia cầm bị ốm

Tin liên quan