Cảnh báo tình trạng trẻ nghịch nhét dị vật vào vùng kín