Đình chỉ lưu hành và thu hồi lô kem đánh răng không đạt chất lượng

Tin liên quan