Hà Nội: Xử lý nghiêm người khai báo không trung thực để được xét nghiệm COVID-19

Tin liên quan