Ký sinh trùng nguy hiểm từ món sushi có thể tàn phá cơ thể nhanh chóng