Lấy sỏi thận qua da bằng đường hầm siêu nhỏ cho 3 bệnh nhi

Tin liên quan