Mỹ: Cảnh báo về vi khuẩn chết người với tỷ lệ tử vong 50%