Tầm soát 2000 suất miễn phí xét nghiệm viêm gan B - C cho người dân