Tình hình dịch bệnh Covid-19 mới nhất hôm nay 12/7/2022: Ca nhiễm tăng

Tin liên quan