Trẻ dành nhiều thời gian bên cha có chỉ số IQ cao hơn