Trong tuần qua, 5 nhân viên tại trụ sở Tổ chức Y tế Thế giới mắc Covid-19

Tin liên quan