Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • [VIDEO] Sử dụng khẩu trang đúng cách phòng lây nhiễm nCoV

    Bộ Y tế hướng dẫn việc sử dụng khẩu trang đúng cách phòng lây nhiễm nCoV.

    Bộ Y tế (Youtube)