Việt Nam có bao nhiêu người từ 18 trở lên đã tiêm ngừa COVID-19?

Tin liên quan