VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 4/12 quay đầu giảm 500 đồng/kg tại Gia Lai, một số địa phương khác vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam đi ngang. Giá tiêu thế giới đồng tiếp tục tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 3/12 tăng 500 đồng/kg tại Gia Lai, một số địa phương khác vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam đi ngang. Giá tiêu thế giới đồng loạt tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 2/12 đi ngang tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới đồng loạt tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 1/12 giảm 500-1.000 đồng/kg tại Gia Lai và  Đồng Nai, một số địa phương khác vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam đi ngang. Giá tiêu thế giới ổn định.
VOH default thumbnail
 - 
 (VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 30/11 đã quay đầu giảm 1.000đồng/kg tại Đồng Nai, một số địa phương khác vùng trồng tiêu trọng điểm ở Tây Nguyên và miền Nam đi ngang. Giá tiêu thế giới ổn định.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 27/11 tăng trung bình 1.000 đồng/kg, qua đó đẩy mức giao dịch lên khoảng từ 55.500-58.500 đồng/kg. 
VOH default thumbnail
 - 
 (VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 26/11 tăng 500 đồng/kg tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu, những địa phương khác ổn định. Giá tiêu thế giới tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 25/11 quay đầu tăng 500 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới cũng giảm.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 24/11 giảm 500 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới tăng nhẹ.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 23/11 tăng 500-1.000 đồng/kg tại Gia Lai và Đồng Nai, giá một số địa phương khác vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam đi ngang. Giá tiêu thế giới ổn định.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 21/11 đi ngang tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới giảm sâu.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 20/11 đi ngang tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới bật tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 19/11 giảm 1.000 đồng/kg tại Gia Lai, giá một số địa phương khác vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam đi ngang. Giá tiêu thế giới tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 18/11 giảm 1.000 đồng/kg tại Đồng Nai, giá một số địa phương khác vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam đi ngang. Giá tiêu thế giới bật tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 17/11 giảm 500- 1.000 đồng/kg tại hầu hết địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới ổn định.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 16/11 giảm 500- 1.000 đồng/kg tại hầu hết địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới ổn định.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 14/11 giảm 500 đồng/kg tại Đồng Nai, một số địa phương khác vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam đi ngang. Giá tiêu thế giới trái chiều.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 13/11 tăng thên 500 đồng/kg tại Đồng Nai, một số địa phương khác vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam đi ngang. Giá tiêu thế giới tiếp đà tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 12/11 tăng thên 500- 1.000 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 11/11 tăng thêm 1.000 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới lại giảm.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 10/11 tăng thêm 1.000 đồng/kg tại Đồng Nai, còn các địa phương khác vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam đi ngang. Giá tiêu thế giới tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 9/11 tăng 1.000-1.500 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới tăng.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 7/11 tăng 500 đồng/kg tại hầu hết các địa phương vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới trái chiều.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 6/11 tăng 500 đồng/kg tại Đồng Nai, còn tại các địa phương khác vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam đi ngang. Giá tiêu thế giới trái chiều.
VOH default thumbnail
 - 
(VOH) - Giá tiêu trong nước ngày 5/11 giảm 500 đồng/kg tại tại Bình Phước và Bà Rịa - Vũng Tàu, các địa phương khác vùng trồng tiêu trọng điểm  đi ngang. Sản lượng tiêu đang giảm trước tác động kép.