Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Giá tiêu hôm nay 20/6/2019: Đứng yên sau 2 phiên tăng giá

  08:49 - 20/06/2019

  (VOH) - Giá tiêu hôm nay 20/6/2019 đi ngang tại hầu hết các địa phương trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới  giảm nhẹ.

  Giá tiêu hôm nay 21/6/2019: 'Lặng sóng' sau đợt tăng giá

  08:42 - 21/06/2019

  (VOH) - Giá tiêu hôm nay 21/6/2019 đi ngang tại hầu hết các địa phương trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới  phục hồi nhẹ.

  Giá tiêu hôm nay 18/6/2019: Tiếp tục tăng lên ngưỡng 47.000 đồng/kg

  12:06 - 18/06/2019

  (VOH) - Giá tiêu hôm nay 18/6/2019 tăng mạnh 500- 1.500 đồng/kg tại một số địa phương trồng tiêu. Giá tiêu thế giới lại giảm hơn 3%.

  Giá tiêu hôm nay 25/6/2019: Thị trường trong nước trầm lắng trong 2 ngày đầu tuần

  09:03 - 25/06/2019

  (VOH) - Giá tiêu hôm nay 25/6/2019 tiếp tục đi ngang tại hầu hết các địa phương trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới tăng giảm trái chiều.

  Giá tiêu hôm nay 22/6/2019:  Giao dịch tiếp tục trầm lắng

  09:06 - 22/06/2019

  (VOH) - Giá tiêu hôm nay 22/6/2019 đi ngang tại hầu hết các địa phương trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới  phục hồi nhẹ.

  Giá tiêu hôm nay 19/6/2019:  Tiếp tục tăng 500 đồng/kg tại Đồng Nai

  09:13 - 19/06/2019

  (VOH) - Giá tiêu hôm nay 19/6/2019 tăng 500đồng/kg tại Đồng Nai, tuy nhiên giảm 500 đồng/kg tại Gia Lai, các địa phương khác đi ngang. Giá tiêu thế giới  tăng giảm trái chiều.

  Giá tiêu hôm nay 17/6/2019:  Giá tiêu tại Gia Lai giảm 1.000 đồng/kg

  15:13 - 17/06/2019

  (VOH) - Giá tiêu hôm nay 17/6/2019 giảm 1.000 đồng/kg tại Gia Lai, các tỉnh khác vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam đứng yên. Giá tiêu thế giới  cũng giảm hơn 1%.

  Giá tiêu hôm nay 26/6/2019: Phiên thứ 3 đi ngang

  15:38 - 26/06/2019

  (VOH) - Giá tiêu hôm nay 265/6/2019 tiếp tục đi ngang tại hầu hết các địa phương trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới  tăng giảm trái chiều.

  Giá tiêu hôm nay 27/6/2019: Giảm 500 đồng/kg tại Gia Lai và Đồng Nai

  08:18 - 27/06/2019

  (VOH) - Giá tiêu hôm nay 27/6/2019 giảm 500 đồng/kg tại Gia Lai và Đồng Nai, còn lại một số địa phương khác của vùng trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam đi ngang. Giá tiêu thế giới ...

  Giá tiêu hôm nay 24/6/2019: Cao nhất 47.000 đồng/kg ở Bà Rịa - Vũng Tàu

  08:10 - 24/06/2019

  (VOH) - Giá tiêu hôm nay 24/6/2019 tiếp tục đi ngang tại hầu hết các địa phương trồng tiêu trọng điểm Tây Nguyên và miền Nam. Giá tiêu thế giới cũng ổn định ngay đầu tuần.