Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Chính quyền - người dân tương tác trên “App“

    07:37 - 07/02/2019

    Đây cũng là tin vui cho hơn 5.500 đơn vị kinh doanh vận tải đang hoạt động tại 24 quận, huyện trên địa bàn TPHCM.