Tấm lòng vàng (từ ngày 31/5 đến 6/6/2023)

VOH - Danh sách những thính giả chung tay đóng góp ủng hộ Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) - Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt - chân thành cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng vàng của quý thính giả đã ủng hộ, chung tay đóng góp nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các hoàn cảnh khó khăn.   

*Danh sách được thống kê và tổng hợp từ ngày 31/5/2023 đến ngày 6/6/2023 theo sao kê từ Ngân hàng Vietcombank

STT

Ngày giao dịch

Số tham chiếu

Số tiền ghi có

Mô tả

1

6/6/2023

5240 - 96771

200,000.00

MBVCB.3644143592.Sat canh cung gdv- ung ho mo mat.CT tu 0071005842303 BUI DIEU THANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

2

6/6/2023

5239 - 85052

500,000.00

MBVCB.3643956521.NGUYEN NGOC KHANH VY ct UNG HO BE TRAM (CA MAU).CT tu 0181003467133 NGUYEN NGOC KHANH VY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

3

6/6/2023

5218 - 58813

300,000.00

620465.060623.205335.ung ho gia dinh be Tram Ca Mau

4

6/6/2023

5212 - 56327

300,000.00

620279.060623.205244.ung ho ong ba Ut Tien Giang

5

6/6/2023

5244 - 68421

1,000,000.00

MBVCB.3643650526.Ung ho gia dinh be Tran ( ca mau).CT tu 0071001169919 DO THI HONG GAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

6

6/6/2023

5212 - 36457

200,000.00

751488.060623.201250.DAO THI MY HANH Chuyen tien goi gia dinh be

7

6/6/2023

5244 - 48045

200,000.00

MBVCB.3642997347.chu Tai co Hong ung ho chuong trinh.CT tu 1029221328 LUONG MY HANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

8

6/6/2023

5214 - 00571

200,000.00

926091.060623.183048.nguyen dinh tan,ho thi kim loan.ung ho gia dinh be Tram FT23157489057138

9

6/6/2023

5242 - 52307

1,000,000.00

MBVCB.3642427139.ung ho gia dinh be tram (ca mau).CT tu 0371000452698 VO THI KIM ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

10

6/6/2023

5212 - 98748

200,000.00

672871.060623.161630.UNG HO GIA DINH BE TRAM ( CA MAU )-060623-16:16:30 672871

11

6/6/2023

5078 - 35457

100,000.00

MBVCB.3641749695.NGUYEN THI VAN chuyen tien-ung ho xay cau va truong hoc.CT tu 0341000125809 NGUYEN THI VAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

12

6/6/2023

5209 - 85351

200,000.00

496518.060623.151721.VCB;0071000884846;NGUYEN THI THU THAO UNG HO BE KHANH PHUC ME HOANG THANH

13

6/6/2023

5078 - 26794

300,000.00

MBVCB.3641566428.MINH HANH ho tro nguoi ngheo hang thang.CT tu 0071001286860 TRUONG MINH HANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

14

6/6/2023

5219 - 67228

200,000.00

814785.060623.151206.VCB;0071000884846;Ng Thi Thu Thao UNG HO GIA DINH BE TRAM CA MAU

15

6/6/2023

5220 - 39927

500,000.00

191894.060623.140019.Gia dinh co Yen - Ung ho gd be Tram Ca mau FT23157359010038

16

6/6/2023

5017 - 78389

10,000.00

537401.060623.133807.EM XIN UNG HO QUY SCCGDV A-060623-13:38:09 537401

17

6/6/2023

5017 - 45859

500,000.00

045932.060623.124722.Pham Tri Quang ung ho chuong trinh FT23157027384000

18

6/6/2023

5017 - 89316

700,000.00

260746.060623.122731.chuyen tien ung ho mo mat cua CT Sat canh cung GD Viet

19

6/6/2023

5218 - 22915

200,000.00

477896.060623.120634.UNG HO GIA DINH BE TRAM-060623-12:06:34 477896

20

6/6/2023

5243 - 67740

500,000.00

MBVCB.3640450334.Sang Kim An ung ho phan con thieu cua ctr.CT tu 0371003706904 TRUONG THI MY AN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

21

6/6/2023

5017 - 60131

200,000.00

901857.060623.112007.TRAN THIEN CAT UH GD be Tram Ca Mau

22

6/6/2023

5216 - 71320

100,000.00

693794.060623.102835.Ung ho gd be Tram o Ca Mau FT23157115769054

23

6/6/2023

5009 - 19745

200,000.00

SHGD:10001288.DD:230606.BO:VO MINH HUONG.Remark:VO MINH HUONG CHUYEN KHOAN UNG HO QUY MO TIM

24

6/6/2023

5243 - 46842

200,000.00

MBVCB.3639788489.Ung ho gia dinh be Tram (Ca Mau).CT tu 0481000796055 DANG NGUYEN THANH TRUC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

25

6/6/2023

5009 - 11319

1,000,000.00

SHGD:10005326.DD:230606.BO:NGUYEN NGOC MAI THI.Remark:IBUNG HO GIA DINH BE TRAM

26

6/6/2023

5218 - 78040

200,000.00

767359.060623.093236.Ung ho gia dinh be Tram ca mau

27

6/6/2023

5216 - 19704

200,000.00

240214.060623.091434.2 em Bao Minh - Bao Khanh Ung ho gia dinh be Tram Ca Mau

28

6/6/2023

5090 - 98601

500,000.00

VCB.CTDK.05/03/2023.LE THI NGOC HUONG - ngoi nha mo uoc. CT tu 0631000422863 toi 0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

29

6/6/2023

5219 - 55612

200,000.00

927508.060623.070844.Ung ho GIA DINH BE TRAM CA MAU

30

6/6/2023

5217 - 13405

100,000.00

080360.060623.011018.Ung ho gia dinh be Tram

31

6/6/2023

5017 - 69687

50,000.00

101021.060623.000111.Ung ho gia dinh be tram

32

6/5/2023

5243 - 87514

500,000.00

MBVCB.3638397915.LE VAN HANH ung ho chuong trinh sccgdv thang6.CT tu 1028794580 LE VAN HANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

33

6/5/2023

5078 - 52356

70,000.00

MBVCB.3638374531.Ung ho GIA DINH BE TRAM (ca mau).CT tu 0471000319892 HUYNH KIM NGAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

34

6/5/2023

5161 - 43104

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..40761445963.40761445963-0937693830-Ung ho GIA DINH BE TRAM Ca Mau

35

6/5/2023

5078 - 45447

1,000,000.00

MBVCB.3638193659.Thuy Nguyen: UH GD Be Tram, Ca Mau.CT tu 0071001584205 VO DUC HUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

36

6/5/2023

5219 - 50161

500,000.00

958017.050623.213702.Ung ho gia dinh be tram- ca mau FT23157149963685

37

6/5/2023

5243 - 78310

300,000.00

MBVCB.3638090479.Ung ho Gia Dinh Be Tram (Ca Mau).CT tu 0511000459135 NGUYEN THI TRUC MAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

38

6/5/2023

5215 - 17076

1,000,000.00

148033.050623.212500.HUYNH HANG UNG HO GIA DINH BE TRAM CA MAU-050623-21:25:00 148033

39

6/5/2023

5216 - 37231

300,000.00

072634.050623.202634.Ung ho GIA DINH BE TRAM Ca Mau

40

6/5/2023

5214 - 98923

200,000.00

529664.050623.184737.Ung ho gia dinh be Tram Ca Mau FT23156954564768

41

6/5/2023

5212 - 12345

500,000.00

460804.050623.182426.Ung ho gia dinh be Tram - Ca Mau FT23156799811542

42

6/5/2023

5243 - 42013

200,000.00

MBVCB.3636902813.Hoang Oanh- Sat canh cung gia dinh viet- Mo mat,Mo tim.CT tu 0121000813259 TRUONG THI HOANG OANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

43

6/5/2023

5220 - 96799

300,000.00

026890.050623.182002.Ung ho gia dinh be Tram (Ca Mau)

44

6/5/2023

5240 - 20570

1,000,000.00

MBVCB.3636508803.anh tuyet ung ho be tram ca mau.CT tu 0381000526333 NGUYEN DINH PHUONG THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

45

6/5/2023

5212 - 99867

2,000,000.00

341925.050623.172922.ung ho gd be Tram ca mau

46

6/5/2023

5220 - 32353

200,000.00

242209.050623.171410.Ngoc chuyen ung ho gia dinh be Tram o Ca Mau FT23156090924128

47

6/5/2023

5215 - 07899

200,000.00

936056.050623.170819.UNG HO GIA DINH BE TRAM( CA MAU)-050623-17:08:20 936056

48

6/5/2023

5245 - 64934

200,000.00

MBVCB.3635829853.ung ho gd be Tram.CT tu 0121001820380 NGUYEN THI BICH NGOC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

49

6/5/2023

5220 - 23819

2,000,000.00

835473.050623.153311.UNG HO GD BE TRAM CA MAU-050623-15:33:09 835473

50

6/5/2023

5239 - 65300

100,000.00

MBVCB.3635609331.UNG HO GIA DINH BE TRAM.CT tu 0251002694038 PHAM THI QUE CHI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

51

6/5/2023

5243 - 70218

19,944,000.00

MBVCB.3635293447.Hoi ban Trien lam SG ung ho Qua tang cho ba con kho khan o gan Cau Binh An 1 - H. An Minh - Kien Giang.CT tu 0071002081041 THUONG MY AN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

52

6/5/2023

5017 - 60216

800,000.00

780960.050623.144736.Ung ho GIA DINH BE TRAM Ca Mau FT23156953770806

53

6/5/2023

5240 - 59578

300,000.00

MBVCB.3635245321.Ung ho gia dinh be Tram Ca Mau.CT tu 1032772298 LE THU NGA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

54

6/5/2023

5241 - 52541

200,000.00

MBVCB.3635020724.DMT ung ho gia dinh be Tram.CT tu 0071003957368 DAM THI MAI TRINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

55

6/5/2023

5213 - 87746

1,000,000.00

575767.050623.134627.ung ho gia dinh be Tram ca mau

56

6/5/2023

5078 - 61735

5,000,000.00

MBVCB.3634772275.gia dinh YDan ung ho hoan canh kho khan.CT tu 0081001213073 DUONG QUANG TUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

57

6/5/2023

5078 - 59910

100,000.00

MBVCB.3634736371.ung ho GIA DINH BE TRAM ( Ca Mau).CT tu 0721000546834 NGUYEN THI THANH THUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

58

6/5/2023

5209 - 24997

1,000,000.00

673656.050623.121247.UNG HO GD BE TRAM (CA MAU)-050623-12:12:48 673656

59

6/5/2023

5209 - 21123

500,000.00

567067.050623.121140.Bs Thanh Tuyen ung ho gia dinh be Tram Ca Mau

60

6/5/2023

5218 - 08447

10,000.00

669903.050623.120806.EM XIN GOP TIEN UNG HO QUY SCCGDV A-050623-12:07:55 669903

61

6/5/2023

5213 - 34409

300,000.00

864351.050623.114648.DANG THAI HUYEN Ung ho gia dinh be Tram Ca Mau

62

6/5/2023

5220 - 64858

100,000.00

301047.050623.112809.Hang va Uyen Ung ho GD Be Tram Ca Mau FT23156438091742

63

6/5/2023

5209 - 63043

500,000.00

635189.050623.112741.UNG HO GD BE TRAM CA MAU-050623-11:27:40 635189

64

6/5/2023

5242 - 32252

500,000.00

MBVCB.3634103480.Ung ho GIA DINH BE TRAM (Ca Mau).CT tu 0181003410840 PHAM THI HONG TUYET toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

65

6/5/2023

5017 - 75159

3,000,000.00

718949.050623.110427.C Lien ung ho GD Be Tram Ca Mau

66

6/5/2023

5245 - 83558

300,000.00

MBVCB.3633894784.Ung no gia dinh be tram ca mau.CT tu 0441000726385 NGUYEN NGOC QUOC KHANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

67

6/5/2023

5213 - 36809

1,000,000.00

127973.050623.102758.DO MANH CUONG chuyen tien ung ho GD be Tram Ca Mau FT23156200689453

68

6/5/2023

5161 - 43221

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..40730347141.40730347141-0337333379-ung ho gia dinh be Tram

69

6/5/2023

5219 - 32124

200,000.00

904501.050623.095748.Ung ho gd be Tram Ca Mau

70

6/5/2023

5241 - 83824

400,000.00

MBVCB.3633495383.Ung ho gd be Tram.CT tu 0071004041993 TRAN BICH TRAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

71

6/5/2023

5244 - 67236

500,000.00

MBVCB.3633395910.Ung ho gia dinh be Tram ( Ca Mau).CT tu 0721000570764 LE THI THANH THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

72

6/5/2023

5220 - 54348

100,000.00

579519.050623.090415.VCB;0071000884846;NGUYEN MI ung ho giadinh be TRAM ca mau

73

6/5/2023

5161 - 36182

58,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..40727845068.40727845068-0848606890-Ung ho cho hoat dong xay cau

74

6/5/2023

5209 - 56659

200,000.00

948123.050623.082828.ung ho gia dinh be Tram ca mau

75

6/5/2023

5241 - 68562

200,000.00

MBVCB.3632975147.Ung ho GIA DINH BE TRAM (Ca Mau).CT tu 0331000467521 NGUYEN TRUC LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

76

6/5/2023

5239 - 60461

100,000.00

MBVCB.3632895215.Ung ho Gia dinh be Tram( Ca Mau ).CT tu 0491000140363 NGUYEN THI THUY DUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

77

6/5/2023

5239 - 60299

100,000.00

MBVCB.3632882441.Ung ho gia dinh be tram.CT tu 0061001052446 TRAN THI BAO TRAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

78

6/5/2023

5243 - 74706

100,000.00

MBVCB.3632878079.Uh gia dinh be Tram.CT tu 0581000733282 DO NGUYEN DAI NGUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

79

6/5/2023

5220 - 57970

200,000.00

739857.050623.073815.Thach q9 uh gia dinh be tram ca mau FT23156608189361

80

6/5/2023

5240 - 60866

500,000.00

MBVCB.3632674847.Ung ho gia dinh be Tram (Ca Mau).CT tu 0531002481285 DANG THI THUY HA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

81

6/5/2023

5218 - 95856

100,000.00

253267.050623.064500.NGUYEN THI PHUOC LOC UNG HO GD BE TRAM CA MAU

82

6/5/2023

5217 - 81473

300,000.00

681343.050623.062621.Ung ho gia dinh be Tram Ca Mau FT23156412582401

83

6/5/2023

5213 - 80426

100,000.00

149852.050623.062441.Mai Thi Thanh Nguyen ung ho gia dinh be Tram Ca Mau

84

6/5/2023

5215 - 73071

100,000.00

690575.050623.061224.cuc anh ung ho gia dinh be tram ca mau

85

6/5/2023

5239 - 51265

300,000.00

MBVCB.3632535560.LY MY LIEN chuyen tien ung ho gia dinh be Tram Ca Mau.CT tu 0841000017979 LY MY LIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

86

6/5/2023

5078 - 43007

200,000.00

MBVCB.3632508028.Ung ho Gia Dinh Be Tram (Ca Mau).CT tu 0081001139901 HOANG TRONG PHUC toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

87

6/5/2023

5239 - 49926

500,000.00

MBVCB.3632470758.ung ho gia dinh BE TRAM.CT tu 1036399147 DUONG QUOC VU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

88

6/5/2023

5215 - 47854

1,000,000.00

660232.050623.045346.NGUYEN THI ANH THU Chuyen tien ung ho gia dinh BE TRAM CA MAU

89

6/5/2023

5245 - 42169

200,000.00

MBVCB.3632466617.Ung ho gd be Tram ca mau.CT tu 0591000221000 VU THI THU HANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

90

6/5/2023

5239 - 46998

200,000.00

MBVCB.3632368530.Ung ho gia dinh be Tram (Ca Mau).CT tu 0071001143399 LE THIEN TRUONG SON toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

91

6/5/2023

5215 - 62175

500,000.00

978199.050623.001552.VCB;0071000884846;Ung ho gia dinh be tram ca mau

92

6/5/2023

5161 - 23410

200,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..40719300333.40719300333-0364710775-ung ho gia dinh be tram ca mau

93

6/4/2023

5219 - 38455

500,000.00

881462.040623.234156.Ung ho GIA DINH BE TRAM (Ca Mau)

94

6/4/2023

5242 - 59423

500,000.00

MBVCB.3632274993.NGUYEN TUAN ung ho GIA DINH BE TRAM(CA MAU).CT tu 0181002074389 NGUYEN LE MINH TUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

95

6/4/2023

5239 - 44698

500,000.00

MBVCB.3632273527.Ung ho gia dinh be Tram ( Ca Mau).CT tu 0071005069370 NGO THI TO QUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

96

6/4/2023

5214 - 27639

500,000.00

621584.040623.112912.Ung ho Gia Dinh Be Tram Ca Mau

97

6/4/2023

5161 - 21862

300,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..40718035309.40718035309-0932622933-LE THI CAM VAN Ung ho Gia Dinh Be Tram Ca Mau

98

6/4/2023

5017 - 06265

500,000.00

547979.040623.230747.Ung ho xay cau FT23156787195560

99

6/4/2023

5220 - 05488

500,000.00

547274.040623.230704.Ung ho gd be Tram - Ca Mau FT23156659710325

100

6/4/2023

5161 - 20664

100,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..40718110733.40718110733-0968962594-Ung ho gia dinh be Tram Ca Mau

101

6/4/2023

5218 - 85702

100,000.00

867309.040623.225028.Ung ho GD BE TRAM CA MAU

102

6/4/2023

5239 - 42282

300,000.00

MBVCB.3632196242.Ung ho gia dinh be tram ca mau.CT tu 0561000544482 TRAN KHANH VY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

103

6/4/2023

5017 - 71385

500,000.00

503458.040623.223955.Ung ho gd be Tram (Ca Mau)

104

6/4/2023

5214 - 68942

500,000.00

516526.040623.223812.TRANG chuyen FT23156750682281

105

6/4/2023

5213 - 64039

500,000.00

892532.040623.223441.Ung ho GIA DINH BE TRAM

106

6/4/2023

5212 - 63230

1,000,000.00

912962.040623.223401.Be Phi Lam ung ho gd Be Tram CaMau

107

6/4/2023

5241 - 46711

300,000.00

MBVCB.3632134133.Ung ho gia dinh be Tram (Ca Mau). Chuc ca nha be khoe manh, binh an..CT tu 0301000304881 LE THI ANH THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

108

6/4/2023

5209 - 55705

200,000.00

904285.040623.222900.LE THI HAI YEN Chuyen tien em cung bi than ko co nhieumong giup gia dinh anh chi

109

6/4/2023

5017 - 52598

500,000.00

718549.040623.222705.ung ho gia dinh be Tram Ca Mau

110

6/4/2023

5219 - 51550

30,000.00

716748.040623.222625.ctrinh Sat Canh Cung GDV

111

6/4/2023

5078 - 28214

1,000,000.00

MBVCB.3632096256.UH gia dinh be Tram Ca Mau(be Thai An kinh gui).CT tu 0071004907134 NGUYEN THUY LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

112

6/4/2023

5213 - 07966

100,000.00

740813.040623.220106.ung ho gia dinh be Tram ( Ca Mau ) (by TPBank ChatPay)

113

6/4/2023

5220 - 03016

500,000.00

844629.040623.215825.NGUYEN THI THANH TRUYEN Chuyen tien ung ho gia dinh be Tram ca Mau

114

6/4/2023

5217 - 97652

200,000.00

849608.040623.215555.Ung Ho Gia Dinh Be Tram Ca Mau

115

6/4/2023

5078 - 24965

100,000.00

MBVCB.3632000268.Ung ho gia dinh be Tram.CT tu 0281000452731 NGUYEN NGOC YEN MINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

116

6/4/2023

5220 - 74939

2,000,000.00

361255.040623.214505.UNG HO GIA DINH BE TRAM-040623-21:45:04 361255

117

6/4/2023

5215 - 69884

300,000.00

434262.040623.214248.Ung ho gia dinh be Tram Ca Mau FT23156881485464

118

6/4/2023

5209 - 66924

100,000.00

839321.040623.214130.UNG HO GIA DINH BE TRAM CA MAU

119

6/4/2023

5242 - 49890

100,000.00

MBVCB.3631952830.Ung ho gd be Tram Ca Mau.CT tu 0721000543261 VU THI VAN ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

120

6/4/2023

5214 - 54862

200,000.00

422484.040623.213608.Mong gia dinh mau khoe FT23156024440531

121

6/4/2023

5245 - 26463

100,000.00

MBVCB.3631902160.Ung ho GIA DINH BE TRAM ( Ca Mau ).CT tu 0841000109525 TRINH THI PHUOC MINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

122

6/4/2023

5218 - 32947

1,000,000.00

041026.040623.212636.TRAN HA DIEU HUYEN ck ung ho gia dinh be Tram ca mau

123

6/4/2023

5217 - 30682

200,000.00

016458.040623.212534.Ung ho gd be Tram

124

6/4/2023

5078 - 99786

1,000,000.00

MBVCB.3631861414.Ung ho gia dinh be Tram (Ca Mau).CT tu 0121001707215 NGUYEN THI THUY VAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

125

6/4/2023

5219 - 02282

1,000,000.00

638696.040623.211340.ung ho gia dinh be Tram (ca mau)

126

6/4/2023

5189 - 55971

100,000.00

020097041506042112172023aB1Y315089.55971.211218.ung ho gia dinh be Tram

127

6/4/2023

5219 - 91838

200,000.00

372591.040623.210929.Ung ho gia dinh be tram FT23156627318771

128

6/4/2023

5245 - 24017

1,000,000.00

MBVCB.3631826578.TRAN THI THU TAM chuyen tien ung ho gia dinh be Tram (Ca Mau).CT tu 0071004249407 TRAN THI THU TAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

129

6/4/2023

5239 - 31365

1,000,000.00

MBVCB.3631814203.Ung ho gia dinh be Tram (Ca Mau).CT tu 1001000292819 HUYNH NGUYEN BAO TRAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

130

6/4/2023

5242 - 44681

200,000.00

MBVCB.3631770139.Ung ho GIA DINH BE TRAM (Ca Mau) .CT tu 0121000771534 NGUYEN HONG PHUONG THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

131

6/4/2023

5017 - 54851

2,000,000.00

671690.040623.205455.ung ho gia dinh be tram

132

6/4/2023

5216 - 47482

300,000.00

385186.040623.205207.Ung ho gia dinh be Tram Ca Mau

133

6/4/2023

5017 - 44765

500,000.00

335964.040623.205105.Ung ho gd be Tram - ca mau FT23156609659871

134

6/4/2023

5241 - 33947

200,000.00

MBVCB.3631717524.Ung ho GIA DINH BE TRAM.CT tu 0121001223889 PHAM THI NGOC ANH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

135

6/4/2023

5243 - 42147

100,000.00

MBVCB.3631687911.Ung ho gia dinh be Tram (Ca Mau).CT tu 0331000410797 NGUYEN KIM DUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

136

6/4/2023

5212 - 10701

300,000.00

933996.040623.203922.ung ho giadinh be Tram (ca mau)

137

6/4/2023

5213 - 04744

100,000.00

305383.040623.203606.Uh GD Be Tram Ca Mau FT23156407391305

137

6/4/2023

5215 - 92440

1,000,000.00

220950.040623.203130.IBFT Ung ho GIA DINH BE TRAM CA MAU

137

6/4/2023

5212 - 88723

50,000.00

219781.040623.203006.IBFT UH gia dinh Be Tram- Ca Mau

140

6/4/2023

5217 - 82220

100,000.00

179883.040623.202740.Ung ho gia dinh be Tram (Ca Mau)

141

6/4/2023

5244 - 97473

100,000.00

MBVCB.3631604665.Em xin ung ho be tram.CT tu 0031001199524 TRAN THI HA toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

142

6/4/2023

5017 - 69836

500,000.00

644940.040623.202304.Ung ho gia dinh Be Tram Ca Mau

143

6/4/2023

5242 - 39348

500,000.00

MBVCB.3631597229.NGUYEN THI HIEN uh gd be Tram.CT tu 1033718668 NGUYEN THI HIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

144

6/4/2023

5216 - 61658

1,000,000.00

251689.040623.201958.Ho tro gia dinh be Tram Ca Mau

145

6/4/2023

5244 - 96725

2,000,000.00

MBVCB.3631581180.Chuyen tien ung ho gia dinh be Tram Ca mau.CT tu 0071000997893 NGO LE AN GIANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

146

6/4/2023

5242 - 38585

300,000.00

MBVCB.3631568819.UNG HO GIA DINH BE TRAM CA MAU.CT tu 0721000577880 LE HOANG KHANH LINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

147

6/4/2023

5241 - 29695

300,000.00

MBVCB.3631567791.ung ho gia dinh be Tram.CT tu 0091000664143 TRAN KIM TRAM toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

148

6/4/2023

5243 - 38165

500,000.00

MBVCB.3631551329.ung ho gd be tram ca mau.CT tu 0071000994736 DAO THI HONG NGAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

149

6/4/2023

5215 - 43892

200,000.00

985427.040623.201313.Ung ho gia dinh be Tram Ca Mau

150

6/4/2023

5214 - 43380

500,000.00

258168.040623.201306.Ung ho gia dinh be Tram. Co len nhe cac con FT23156177457001

151

6/4/2023

5245 - 95527

100,000.00

MBVCB.3631541099.UNG HO GIA DINH BE TRAM(CAMAU).CT tu 0071000600376 LUONG MINH TUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

152

6/4/2023

5244 - 95372

200,000.00

MBVCB.3631539517.Ung ho GIA DINH BE TRAM.CT tu 1020397262 HO NHU THUY toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

153

6/4/2023

5220 - 22649

50,000.00

310229.040623.200538.UNG HO GIA DINH BE TRAM CA MAU-040623-20:05:28 310229

154

6/4/2023

5244 - 93730

10,000,000.00

MBVCB.3631482425.Ung ho gia dinh be Tram - ca mau.CT tu 0071000680638 NGUYEN THANH BINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

155

6/4/2023

5209 - 97977

1,000,000.00

223460.040623.195624.UNG HO GIA DINH BE TRAM CA MAU FT23156014150974

156

6/4/2023

5017 - 89534

300,000.00

919342.040623.195312.thuong gui gia dinh bes Tram

157

6/4/2023

5217 - 68410

1,000,000.00

106310.040623.194527.NGUYEN DINH DONG ung ho gia dinh be Tram Nam mo duoc su luu ly Quang Phat

158

6/4/2023

5214 - 61643

300,000.00

657680.040623.194254.VCB;0071000884846;LE NGUYEN HONG YEN chuyen khoan giup do gd be tran ca mau

159

6/4/2023

5213 - 55961

100,000.00

191726.040623.194048.Ung ho gia dinh be Tram-Ca Mau FT23156043062007

160

6/4/2023

5216 - 54003

500,000.00

190266.040623.194006.Ung ho gia dinh be Tran - Ca Mau FT23156795521277

161

6/4/2023

5214 - 38588

300,000.00

608600.040623.193424.Ung ho gia dinh be tram ca mau

162

6/4/2023

5240 - 22752

500,000.00

MBVCB.3631323387.ung ho GIA DINH BE TRAM (Ca Mau).CT tu 0371000472472 TON THAT HUNG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

163

6/4/2023

5240 - 22484

500,000.00

IBVCB.3631316200.Ung ho gia dinh be Tram (Ca Mau).CT tu 0071001140335 TO MINH THU toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

164

6/4/2023

5242 - 31156

1,000,000.00

MBVCB.3631316082. ung ho gia dinh be Tram (ca mau).CT tu 0411001092052 LE THI NGOC HAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

165

6/4/2023

5078 - 80147

100,000.00

MBVCB.3631310332.ung ho gia dinh be Tram (Ca Mau).CT tu 0371000480170 LY THI TRA MI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

166

6/4/2023

5161 - 04950

300,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..40711359105.40711359105-0937131189-Ung ho gd be Tram CA MAU

167

6/4/2023

5209 - 04333

200,000.00

152062.040623.192154.PHUONG ung ho gia dinh be Tram Ca mau FT23156590178245

168

6/4/2023

5217 - 03690

50,000.00

362889.040623.192140.Ung ho gia dinh be Tram Ca Mau

169

6/4/2023

5217 - 98683

200,000.00

931136.040623.192055.Ung ho gia dinh be Tram(Ca Mau)

170

6/4/2023

5240 - 21005

500,000.00

MBVCB.3631271625.Ung ho gia dinh be Tram( ca mau).CT tu 0121000653400 DOAN KIM PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

171

6/4/2023

5239 - 94956

200,000.00

MBVCB.3631269667.NGUYEN THI LAI chuyen tien ung ho gd be tram ca mau.CT tu 0071000613927 NGUYEN THI LAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

172

6/4/2023

5215 - 91734

200,000.00

149480.040623.191724.Be Thien Phu Ung ho gia dinh be Tram o ca mau

173

6/4/2023

5213 - 84453

200,000.00

864808.040623.191349.NGUYEN XUAN THANG CHUYEN KHOAN UNG HO GIA DINH BE TRAM

174

6/4/2023

5209 - 83566

200,000.00

136318.040623.191431.Ung ho gia dinh be Tram - Ca Mau FT23156828406352

175

6/4/2023

5220 - 80051

2,000,000.00

146431.040623.191316.Ung ho gia dinh be Tram (ca mau)

176

6/4/2023

5242 - 27941

50,000.00

MBVCB.3631200011.Ung ho GIA DINH BE TRAM (Ca Mau).CT tu 0301000388575 NGUYEN THI NHIEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

177

6/4/2023

5241 - 98169

200,000.00

MBVCB.3631175271.Ung ho gia dinh be Tram (ca mau).CT tu 0091000597631 NGUYEN THANH THAO toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

178

6/4/2023

5216 - 41833

1,000,000.00

103471.040623.185954.Ung ho gia dinh be Tram Ca Mau FT23156409060900

179

6/4/2023

5240 - 96625

20,000,000.00

MBVCB.3631129165.Ung ho gia dinh be Tram (Ca mau).CT tu 0011000479335 NGUYEN NGOC QUANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

180

6/4/2023

5214 - 18680

500,000.00

084682.040623.185155.ung ho gia dinh be Tram Ca Mau FT23156850767222

181

6/4/2023

5017 - 17497

300,000.00

136416.040623.185132.IBFT U.h gd be tram

182

6/4/2023

5245 - 82755

200,000.00

MBVCB.3631100197.Be An Nhien + Thien nhan UNG HO GIA DINH CHI TRAM ( CA MAU).CT tu 1016012039 NGUYEN NGOC NGUYEN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

183

6/4/2023

5244 - 82652

100,000.00

MBVCB.3631108924.Ung ho gia dinh be Tram.CT tu 0071001269287 NGUYEN HUYNH MAI PHUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

184

6/4/2023

5243 - 24533

1,000,000.00

MBVCB.3631089997.Ung ho Gia Dinh Be Tram (Ca Mau).CT tu 0081000185841 PHAM THANH HAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

185

6/4/2023

5241 - 94592

500,000.00

MBVCB.3631045119.Ung ho gd be Tram ( ca mau).CT tu 0121000793688 NGUYEN THI LAN HUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

186

6/4/2023

5218 - 75049

300,000.00

688074.040623.183717.VCB;0071000884846;chuyen khoan ung ho gia dinh be Tram ca Mau

187

6/4/2023

5240 - 93388

500,000.00

MBVCB.3631015941.BUI ANH HUAN chuyen tien ung ho gia dinh be Tram (Ca Mau).CT tu 0071002254928 BUI ANH HUAN toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

188

6/4/2023

5017 - 98571

300,000.00

989571.040623.180937.Ung ho gia dinh be Tram o ca mau FT23156725785071

189

6/4/2023

5219 - 89066

300,000.00

240714.040623.180620.UNG HO GIA DINH BE TRAM (CA MAU)-040623-18:06:19 240714

190

6/4/2023

5017 - 74065

140,000.00

970854.040623.180113.UNG HO GIA DINH BE TRAM CA MAU FT23156209144715

191

6/4/2023

5219 - 67015

200,000.00

090307.040623.175848.IBFT Ung ho gia dinh be tram

192

6/4/2023

5218 - 16612

500,000.00

937288.040623.152327.UngHoChuongTrinh SatCanhCungGiaDinhViet from GT

193

6/4/2023

5218 - 64399

1,000,000.00

504000.040623.105045.Sutotun ung ho chuong trinh xay cau

194

6/4/2023

5214 - 82611

10,000.00

940607.040623.090929.EM XIN GOP TIEN VAO QUY SCCGDV A-040623-09:09:28 940607

195

6/3/2023

5215 - 16549

10,000.00

404018.030623.114455.EM XIN UNG HO TIEN VAO QUY SCCHDV A-030623-11:44:57 404018

196

6/3/2023

5240 - 35818

2,000,000.00

MBVCB.3623738917.Chau Nhien Khanh Ung Ho Quy.CT tu 0071004744145 CHAU THE HAI toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

197

6/3/2023

5209 - 07799

1,000,000.00

833559.030623.104026.co LE THI THANH THAO TP Ba Ria ung ho chuong trinh

198

6/3/2023

5245 - 65442

100,000.00

MBVCB.3622352405.Ung ho XAY CAU.CT tu 0441000739641 NGUYEN THAO TRINH toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

199

6/2/2023

5161 - 14458

500,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..40631988241.40631988241-0902399982-UNG HO CHUONG TRINH XAY CAU

200

6/2/2023

5215 - 05521

10,000,000.00

425412.020623.171239.Hai co trieu diep trieu hang than gui 5trieu gay quy mo mat 5tr gianh gay quy

201

6/2/2023

5212 - 74444

10,000.00

847790.020623.150945.EM XIN GOP UNG HO QUY SCCGDV A-020623-15:09:44 847790

202

6/2/2023

5214 - 55630

100,000.00

770173.020623.143103.ung ho quy sat canh cung gia dinh viet

203

6/2/2023

5212 - 95941

300,000.00

871495.020623.133057.NGUYEN THI TUONG VI chuyen tien den DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH - 0071000884846

204

6/2/2023

5161 - 64759

700,000.00

PARTNER.DIRECT_DEBITS_VCB.MSE..40614592386.40614592386-0979195537-Minhchi chuyen tien mo mat

205

6/2/2023

5219 - 37429

300,000.00

604211.020623.112520.quy mo mat

206

6/2/2023

5241 - 28378

100,000.00

MBVCB.3617992852.ong La Huu Binh gui den chuong trinh Sat Canh Cung GD Viet. cam on chuong trinh.CT tu 0421003884935 LA HUU QUANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

207

6/2/2023

5239 - 22344

100,000.00

MBVCB.3617989188.ba Pham Ngoc Quy gui den cbuong trinh Sat Canh Cung GD Viet. cam on chuong trinh.CT tu 0421003884935 LA HUU QUANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

208

6/2/2023

5242 - 34055

200,000.00

MBVCB.3617896906.be La Tue Man gui den chuong trinh Sat Canh Cung GD Viet. cin cam on Co Chu chuong trinh.CT tu 0421003884935 LA HUU QUANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

209

6/2/2023

5239 - 98983

200,000.00

MBVCB.3617872815.be La Tue Minh gui den chuong trinh Sat Canh Cung GD Viet. con cam on Co Chu chuong trinh.CT tu 0421003884935 LA HUU QUANG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

210

6/2/2023

5245 - 54901

4,200,000.00

MBVCB.3616570402.A H V Tho- gd cty bao ve A Chau ung ho mo mat.CT tu 0081001311818 HUYNH THI BICH TRUONG toi0071000884846 DAI TIENG NOI NHAN DAN TP HO CHI MINH

211

6/1/2023

5217 - 86006

200,000.00

751173.010623.211852.Chuyen tien tu thien

212

6/1/2023

5215 - 10434

100,000,000.00

561711.010623.172419.IBFT co Phan ck xay cau o TienGiang dot2

213

6/1/2023

5009 - 77380

8,000,000.00

SHGD:10002797.DD:230601.BO:NGUYEN THI DUNG.Remark:CO NGUYEN THI DUNG Q11 GUI 8 TRIEU CHO QUA SAT CANH CUNG GIADINH VIET T6/2023

214

6/1/2023

5009 - 43103

1,000,000.00

SHGD:10012757.DD:230601.BO:HOANG KHOI VIET.Remark:IBDONG GOP XAY CAU "SAT CANH CUNG GIA DINH VIET"

215

6/1/2023

0080 - 00004

 

CHUYEN KHOANDAI TIENG NOI NHAN DAN TP.HCM TT CHUYEN DOT 2 CHO PHONG GDVA DAO TAO HUYEN BAC ME THUC HIEN XAY DUNG PHONG HOC , PHONG CONG VU , NHA VE SINH O DIEM TRUONG KHAU LUA , XA MINH NGOC, HUYEN BAC ME TINH HA GIANG

216

6/1/2023

5215 - 19825

5,000,000.00

978975.010623.113631.BE CAPHE UNG HO CHUONG TRINH CHUNG-010623-11:36:31 978975

217

6/1/2023

5216 - 95473

500,000.00

469928.010623.112943.PHAM TRI QUANG ung ho chuong trinh FT23152781055124

218

6/1/2023

5212 - 65875

10,000.00

920510.010623.102637.EM XIN GOP QUY SCCGDV A-010623-10:26:37 920510

219

6/1/2023

5216 - 12632

300,000.00

258569.010623.101231.Ung ho xay cau cung voi sat canh cung gd Viet FT23152966889833

220

6/1/2023

5219 - 48190

100,000.00

090107.010623.084937.IBFT ung ho be Khanh Phuc

221

5/31/2023

5209 - 04420

500,000.00

455641.310523.205357.PHAM NHAT LY NA chuyen UNG HO XAY CAU FT23151029098400

222

5/31/2023

5017 - 48343

10,000.00

438148.310523.155729.EM XIN UNG HO QUY SCCGDV A-310523-15:57:21 438148

223

5/31/2023

5212 - 13214

1,000,000.00

909048.310523.152032.Be Duy An, Quynh An ung ho hoat dong mo tim (by TPBank ChatPay)

Danh sách thính giả ủng hộ trực tiếp cho chương trình

224

Mổ mắt

 

200.000 đồng

 

Cô Đặng Thị Nguyệt - TP.Thủ Đức

 

225

Ủng hộ

Bé Khuê

1.000.000 đồng

 

Gia đình anh Vũ - Q.11, TP.HCM

 

226

Mổ mắt

500.000 đồng

 

Cô Nguyễn Thị Thu Hương - TP.Thủ Đức

 

227

Ủng hộ

Bé Trâm

100.000 đồng

 

Bác Chúc Cẩm - Q. Gò Vấp, TP.HCM

 

228

Chương trình

1.500.000 đồng

 

Em Đỗ Tuyết Nhi - P. Tân Quy, Q.7, TP.HCM

 

229

Ủng hộ

Bé Trâm

500.000 đồng

 

Chị Việt Hà

 

230

Ủng hộ

 Bé Trâm

500.000 đồng

 

Cô Bùi Huy Lan - Định cư Mỹ

 

231

Ủng hộ

Bé Trâm

500.000 đồng

 

Cô Mai Bích Lan - Định cư Đức

 

232

Chương trình

2.000.000 đồng

 

Cô Lý - Q. Bình Thạnh, TP.HCM

 

233

 

234

Mổ mắt

 

Chương trình

700.000 đồng

 

300.000 đồng

Bà Dương Thị Bích - Pháp danh Diệu Ngọc - Q. Phú Nhuận, TP.HCM 

 *Danh sách được thống kê và tổng hợp từ ngày 31/5/2023 đến ngày 6/6/2023 theo sao kê từ Ngân hàng Vietinbank

STT

Ngày giao dịch

Mô tả giao dịch

Số tiền

1

06-06-2023 17:12:59

CT DEN:315710888667 Hong La va Le thi Hue ung ho gia dinh be Tram Ca mau

1,200,000.00

2

06-06-2023 17:08:27

B111_VND KHAC HT TRUOC 15H <500TR - KHDN. PHI CT ST 60.000.000

0.00

3

06-06-2023 15:14:09

CAO THI ANH TUYET UNG HO GD BE TRAM CA MAU

500,000.00

4

06-06-2023 14:46:31

So GD: 900A23608RQ95809 CHUYEN DOT 1 CHO UBND XA DIEM HY HUYEN CHAU THANH TIEN GIANG THUC HIEN XAY CAU BA PHAN

0.00

5

06-06-2023 12:28:32

CT DEN:315705749400 Vo chong anh Ut , chi Thuy quan 8 .ung ho gia dinh be Tram (Ca Mau)

200,000.00

6

06-06-2023 10:41:42

ung ho gia dinh be Tram

300,000.00

7

06-06-2023 01:46:22

CT DEN:505033078946 UNG HO GIA DINH BE TRAM; thoi gian GD:06/06/2023 01:08:25

100,000.00

8

05-06-2023 20:28:05

ung ho gia dinh be Tram (Ca Mau)

500,000.00

9

05-06-2023 16:47:58

THUY DOAN ung ho BE TRAM (Ca Mau)

500,000.00

10

05-06-2023 16:00:48

CT DEN:315609998585 Ung ho gia dinh be Tram Ca Mau FT23156062831610

300,000.00

11

05-06-2023 15:17:18

u.h gia dinh be Tram (ca mau)

200,000.00

12

05-06-2023 12:46:48

CT DEN:315612127105 Co huong bao viet nhan tho bac giang ung ho phi vu

100,000.00

13

05-06-2023 11:48:08

CT DEN:315604357222 Ung ho gia dinh be Tram FT23156070821810

200,000.00

14

05-06-2023 11:02:29

CT DEN:315604635456 Ung ho gd be tram (Ca Mau)

200,000.00

15

05-06-2023 09:59:12

Ung ho Gia Dinh Be Tram (Ca Mau)

200,000.00

16

05-06-2023 09:00:32

Ung ho Gia Dinh Be Tram ( Ca Mau )

5,000,000.00

17

05-06-2023 08:38:07

VU KIEU LINH ung ho be Tram

100,000.00

18

05-06-2023 08:05:49

NGUYEN THI THU HIEN uh gd be tram

500,000.00

19

05-06-2023 07:48:36

CT DEN:072927666945 ICB;125000032148;Hoang Huy Hoang Ha chuyen khoan ung ho GD be Tram Ca Mau

1,000,000.00

20

05-06-2023 01:36:38

ung ho GIA DINH BE TRAM (Ca Mau)

200,000.00

21

05-06-2023 01:17:02

ung ho GIA DINH BE TRAM ( CA MAU ); thoi gian GD:05/06/2023 00:42:51

100,000.00

22

05-06-2023 01:11:37

ung ho gia dinh be Tram Ca Mau; thoi gian GD:05/06/2023 00:18:49

300,000.00

23

05-06-2023 01:06:32

CT DEN:315516586619 NGUYEN THI LOAN UH gd be Tram FT23156041854034; thoi gian GD:04/06/2023 23:58:47

100,000.00

24

05-06-2023 01:02:49

ung ho gd be Tram ( ca mau); thoi gian GD:04/06/2023 23:45:01

100,000.00

25

05-06-2023 00:47:48

ung ho gia dinh be tram; thoi gian GD:04/06/2023 23:00:33

100,000.00

26

04-06-2023 22:26:15

CT DEN:375225716328 UNG HO GIA DINH BE TRAM CA MAU

200,000.00

27

04-06-2023 22:13:20

CT DEN:599740681834 TRAN THI LIEN chuyen khoan uh gd be Tram ca mau

100,000.00

28

04-06-2023 22:01:18

CT DEN:315515856493 Ung ho gia dinh be Tram - me be Hoang Ngan

200,000.00

29

04-06-2023 21:51:51

ung ho GIA DINH BE TRAM (Ca Mau)

100,000.00

30

04-06-2023 21:39:31

PHAM THI THAO Chuyen tien ung  ho gia dinh be  tram

200,000.00

31

04-06-2023 21:37:05

CT DEN:315514424099 Ung ho gia dinh be Tram Ca Mau FT23156306954956

100,000.00

32

04-06-2023 21:16:31

SU THI AN Chuyen tien goi be Tram

200,000.00

33

04-06-2023 21:11:49

CT DEN:315514634682 Ung ho gia dinh be tram

200,000.00

34

04-06-2023 21:11:38

Ung ho gia dinh Be Tram (ca mau)

100,000.00

35

04-06-2023 20:53:05

CT DEN:315513455916 Ung ho gia dinh be Tram Ca Mau

200,000.00

36

04-06-2023 20:50:23

CT DEN:091820353767 ICB;125000032148;ung ho gia dinh be Tram Ca Mau

200,000.00

37

04-06-2023 20:47:07

CT DEN:902718304418 ICB;125000032148;Ung ho Gia Dinh Be Tram Ca Mau

500,000.00

38

04-06-2023 20:38:08

CT DEN:887619327414 Uyen P5 Quan Tan Binh Ung ho gia dinh be Tram

200,000.00

39

04-06-2023 20:36:33

CT DEN:315520676145 Unghogiadinhbetram(camau)

300,000.00

40

04-06-2023 20:35:05

ung ho gia dinh be tram Ca Mau

300,000.00

41

04-06-2023 20:27:51

NGUYEN THI THANH TRUC chuyen tien ung ho GIA DINH BE TRAM (Ca Mau)

200,000.00

42

04-06-2023 20:20:33

ung ho gia dinh em tram

200,000.00

43

04-06-2023 20:19:29

ung ho gia dinh be Tram Anh

200,000.00

44

04-06-2023 20:19:06

CT DEN:315513059039 Hang Truong Q Binh Thanh Ung ho gia dinh be Tram Ca Mau

500,000.00

45

04-06-2023 20:14:03

ung ho gia dinh be tram ca mau

200,000.00

46

04-06-2023 20:10:01

UNG HO GD BE TRAM(CA MAU)

300,000.00

47

04-06-2023 20:03:04

CT DEN:315513198157 IBFT Ung ho gd be tram ca mau

100,000.00

48

04-06-2023 19:46:25

Ung ho gia dinh be Tram ( Ca Mau)

100,000.00

49

04-06-2023 19:37:04

CT DEN:040528732017 Ung ho gia dinh be Tram Ca Mau

100,000.00

50

04-06-2023 19:15:25

CT DEN:315512569484 Hoai Phuong ung ho gd be Tram - Ca Mau

500,000.00

51

04-06-2023 19:14:21

FB VO MINH ung ho gia dinh be TRAM CA MAU

1,000,000.00

52

04-06-2023 19:05:46

Chuyen tien ung ho gia dinh be Tram (Ca Mau)

1,000,000.00

53

04-06-2023 18:01:55

CT DEN:514467265930 Ung hon gia dinh be Tram o Ca Mau

300,000.00

54

04-06-2023 07:57:30

Ung ho em Phi Vu

50,000.00

55

03-06-2023 14:10:58

CT DEN:315407104584 IBFT Ung ho be Khanh Phuc - be Khue

200,000.00

56

02-06-2023 22:04:49

LE MINH QUAN ung ho xay cau huyen An Minh tinh Kien Giang

300,000.00

57

02-06-2023 10:40:11

phong tranh minh Son.ung ho nguoi ngheo

540,000.00

58

02-06-2023 10:06:31

So GD goc: 10003352 UNG HO HOAT DONG MO MAT

100,000.00

59

02-06-2023 09:58:39

So GD goc: 10003250 Ung ho XAY CAU

100,000.00

60

01-06-2023 21:47:45

Gia dinh anh Ngo Sy Lam Ba Trieu Da Lat ung ho 200ng xay cau; 200ng xay truong; 200ng mo mat; 200ng mo tim; 200ng be phuc khanh

1,000,000.00

 

Tin liên quan