028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tấn lòng vàng

Tấm lòng vàng (từ ngày 7/2 đến 14/2/2023)

(VOH) - Danh sách những thính giả chung tay đóng góp ủng hộ Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn.

Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) - Chương trình Sát cánh cùng gia đình Việt - chân thành cảm ơn và ghi nhận những tấm lòng vàng của quý thính giả đã ủng hộ, chung tay đóng góp nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các hoàn cảnh khó khăn.  

*Danh sách này được thống kê và tổng hợp từ ngày 7/2/2023 đến ngày 14/2/2023 

STT

Thính giả ủng hộ

Hoạt động

Số tiền

1

Anh Hà và Chi Thủy

Chương trình

700.000 đồng

2

Thính giả chuyển khoản ngày 14/02

Chương trình

2.200.000 đồng

3

Thính giả có số giao dịch cuối 2121

Em Phi Vũ

50.000 đồng

4

Thính giả Phạm Thị Ngọc Nhi

Em Phi Vũ

100.000 đồng

5

Thính giả Lê Thị Loan

Chương trình

500.000 đồng

6

Thính giả có số giao dịch cuối 4708

Em Phi Vũ

100.000 đồng

7

Thính giả Đặng Phước Bảo

Em Phi Vũ

200.000 đồng

8

Thính giả có số giao dịch cuối 3157

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

9

Thính giả có số giao dịch cuối 3021

Em Phi Vũ

100.000 đồng

10

Thính giả có số giao dịch cuối 2928

Em Phi Vũ

200.000 đồng

11

Thính giả Lê Thị Như Thật

Chương trình

200.000 đồng

12

Thính giả có số giao dịch cuối 2521

Em Phi Vũ

100.000 đồng

13

Thính giả có số giao dịch cuối 1805

Em Phi Vũ

100.000 đồng

14

Thính giả Dương Thị Thảo Ngân

Em Phi Vũ

200.000 đồng

15

Thính giả có số giao dịch cuối 5508

Em Phi Vũ

500.000 đồng

16

Thính giả Nguyễn Thị Quỳnh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

17

Thính giả Hồ Thanh Trúc

Em Phi Vũ

500.000 đồng

18

Thính giả Thương Mỹ An

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

19

Thính giả Trần Thị Liễu

Em Phi Vũ

500.000 đồng

20

Thính giả có số giao dịch cuối 4854

Em Phi Vũ

50.000 đồng

21

Thính giả có số giao dịch cuối 4138

Em Phi Vũ

85.000 đồng

22

Thính giả Chế Thị Tường Vi

Em Phi Vũ

50.000 đồng

23

Thính giả có số giao dịch cuối 3940

Em Phi Vũ

50.000 đồng

24

Thính giả có số giao dịch cuối 3801

Em Phi Vũ

30.000 đồng

25

Thính giả có số giao dịch cuối 3627

Em Phi Vũ

200.000 đồng

26

Thính giả có số giao dịch cuối 8525

Em Phi Vũ

100.000 đồng

27

Thính giả có số giao dịch cuối 3009

Em Phi Vũ

200.000 đồng

28

Thính giả Trần Thị Tuyết Nhung

Em Phi Vũ

100.000 đồng

29

Thính giả Nguyễn Thị Thu Hà

Em Phi Vũ

200.000 đồng

30

Thính giả có số giao dịch cuối 2807

Em Phi Vũ

100.000 đồng

31

Thính giả có số giao dịch cuối 1642

Em Phi Vũ

500.000 đồng

32

Thính giả có số giao dịch cuối 9166

Em Phi Vũ

20.000 đồng

33

Thính giả Trần Ngọc Sang

Em Phi Vũ

100.000 đồng

34

Thính giả Huỳnh Như

Em Phi Vũ

200.000 đồng

35

Thính giả có số giao dịch cuối 3946

Em Phi Vũ

100.000 đồng

36

Thính giả có số giao dịch cuối 3918

Em Phi Vũ

100.000 đồng

37

Thính giả Trương Minh Tuấn

Em Phi Vũ

300.000 đồng

38

Thính giả có số giao dịch cuối 3723

Em Phi Vũ

150.000 đồng

39

Thính giả Phùng Thị Kim Khuyên

Em Phi Vũ

50.000 đồng

40

Thính giả có số giao dịch cuối 3405

Em Phi Vũ

50.000 đồng

41

Thính giả có số giao dịch cuối 3116

Em Phi Vũ

500.000 đồng

42

Thính giả Võ Quốc Đạt

Em Phi Vũ

100.000 đồng

43

Thính giả Trần Ngọc Sang

Em Phi Vũ

100.000 đồng

44

Thính giả có số giao dịch cuối 2726

Em Phi Vũ

500.000 đồng

45

Thính giả Đặng Thị Kim Xuân

Em Phi Vũ

200.000 đồng

46

Xinh Spa - Làng Đại học

Em Phi Vũ

500.000 đồng

47

Thính giả GKNW

Em Phi Vũ

200.000 đồng

48

Thính giả có số giao dịch cuối 1059

Em Phi Vũ

100.000 đồng

49

Thính giả Võ Cao Trịnh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

50

Thính giả có số giao dịch cuối 3553

Em Phi Vũ

100.000 đồng

51

Thính giả có số giao dịch cuối 7333

Em Phi Vũ

100.000 đồng

52

Thính giả có số giao dịch cuối 0248

Em Phi Vũ

100.000 đồng

53

Thính giả có số giao dịch cuối 5748

Em Phi Vũ

100.000 đồng

54

Thính giả có số giao dịch cuối 5645

Em Phi Vũ

100.000 đồng

55

Thính giả Huỳnh Nhật Hoàng

Em Phi Vũ

100.000 đồng

56

Thính giả có số giao dịch cuối 4835

Em Phi Vũ

500.000 đồng

57

Thính giả có số giao dịch cuối 4616

Em Phi Vũ

200.000 đồng

58

Thính giả Đỗ Thị Hương Vy

Em Phi Vũ

500.000 đồng

59

Thính giả có số giao dịch cuối 2931

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

60

Thính giả có số giao dịch cuối 2845

Em Phi Vũ

100.000 đồng

61

Thính giả có số giao dịch cuối 1444

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

62

Thính giả có số giao dịch cuối 0244

Em Phi Vũ

200.000 đồng

63

Thính giả có số giao dịch cuối 5710

Em Phi Vũ

50.000 đồng

64

Thính giả có số giao dịch cuối 5412

Em Phi Vũ

100.000 đồng

65

Thính giả Trương Thị Ly Ly

Em Phi Vũ

100.000 đồng

66

Thính giả có số giao dịch cuối 5039

Em Phi Vũ

50.000 đồng

67

Thính giả Tam Hà

Em Phi Vũ

100.000 đồng

68

Thính giả Hồ Hoàng Lan

Em Phi Vũ

500.000 đồng

69

Thính giả có số giao dịch cuối 4423

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

70

Thính giả có số giao dịch cuối 4203

Em Phi Vũ

400.000 đồng

71

Thính giả Lê Hoàng Phúc

Em Phi Vũ

100.000 đồng

72

Thính giả có số giao dịch cuối 3621

Em Phi Vũ

50.000 đồng

73

Thính giả có số giao dịch cuối 2957

Em Phi Vũ

100.000 đồng

74

Thính giả Võ Ngọc Nhàn

Em Phi Vũ

10.000 đồng

75

Thính giả Phạm Thị Ánh Loan

Em Phi Vũ

200.000 đồng

76

Thính giả có số giao dịch cuối 5857

Em Phi Vũ

100.000 đồng

77

Thính giả có số giao dịch cuối 5453

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

78

Thính giả có số giao dịch cuối 5304

Em Phi Vũ

300.000 đồng

79

Thính giả có số giao dịch cuối 4401

Em Phi Vũ

100.000 đồng

80

Thính giả Đinh Thị Kim Thoa

Em Phi Vũ

200.000 đồng

81

Thính giả Quốc Trực

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

82

Thính giả Huỳnh Trúc Nhi

Em Phi Vũ

100.000 đồng

83

Thính giả có số giao dịch cuối 2505

Em Phi Vũ

500.000 đồng

84

Thính giả có số giao dịch cuối 1524

Em Phi Vũ

200.000 đồng

85

Thính giả có số giao dịch cuối 0915

Em Phi Vũ

200.000 đồng

86

Thính giả có số giao dịch cuối 5847

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

87

Thính giả có số giao dịch cuối 5420

Em Phi Vũ

500.000 đồng

88

Thính giả Trần Thị Trang Đài

Em Phi Vũ

150.000 đồng

89

Thính giả Nguyễn Thị Thanh Huyền

Em Phi Vũ

100.000 đồng

90

Thính giả Phan Thanh Nghị

Em Phi Vũ

200.000 đồng

91

Bạn SV Khoa QTKD K44 - ĐH Nông Lâm

Em Phi Vũ

100.000 đồng

92

Thính giả có số giao dịch cuối 2713

Em Phi Vũ

500.000 đồng

93

ThienNhan Fashion

Em Phi Vũ

300.000 đồng

94

Thính giả có số giao dịch cuối 2358

Em Phi Vũ

200.000 đồng

95

Thính giả có số giao dịch cuối 1323

Em Phi Vũ

200.000 đồng

96

Thính giả có số giao dịch cuối 1204

Em Phi Vũ

100.000 đồng

97

Thính giả có số giao dịch cuối 0131

Em Phi Vũ

100.000 đồng

98

Gia đình thính giả Vũ Minh Thành Tokyo

Em Phi Vũ

2.500.000 đồng

99

Thính giả có số giao dịch cuối 5617

Em Phi Vũ

300.000 đồng

100

Thính giả có số giao dịch cuối 5510

Em Phi Vũ

200.000 đồng

101

Thính giả có số giao 4ịch cuối 4918

Em Phi Vũ

100.000 đồng

102

Thính giả có số giao dịch cuối 4805

Em Phi Vũ

100.000 đồng

103

Thính giả Đặng Ngọc Tuấn

Em Phi Vũ

200.000 đồng

104

Thính giả có số giao dịch cuối 8373

Em Phi Vũ

100.000 đồng

105

Thính giả có số giao dịch cuối 3807

Em Phi Vũ

200.000 đồng

106

Thính giả có số giao dịch cuối 3022

Em Phi Vũ

200.000 đồng

107

Thính giả Trần Thị Hồng Nga

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

108

Thính giả có số giao dịch cuối 2452

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

109

Thính giả có số giao dịch cuối 9605

Em Phi Vũ

100.000 đồng

110

Thính giả Hoàng Thị Tuyền

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

111

Thính giả có số giao dịch cuối 1010

Em Phi Vũ

100.000 đồng

112

Thính giả có số giao dịch cuối 0929

Em Phi Vũ

200.000 đồng

113

Thính giả có số giao dịch cuối 9605

Em Phi Vũ

100.000 đồng

114

Thính giả Đặng Thị Thanh Tươi

Em Phi Vũ

100.000 đồng

115

Thính giả có số giao dịch cuối 0704

Em Phi Vũ

200.000 đồng

116

Thính giả có số giao dịch cuối 5825

Em Phi Vũ

50.000 đồng

117

Gia đình thính giả Thuận My, Mỹ Duyên, Hữu Đức

Bảo hiểm xã hội

10.000.000 đồng

118

Thính giả Lưu Thị Lan

Chương trình

200.0000 đồng

119

Thính giả có số giao dịch cuối 6883

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

120

Thính giả Oanh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

121

Thính giả có số giao dịch cuối 3452

Em Phi Vũ

200.000 đồng

122

Thính giả có số giao dịch cuối 3025

Em Phi Vũ

100.000 đồng

123

Thính giả có số giao dịch cuối 1957

Em Phi Vũ

200.000 đồng

124

Thính giả có số giao dịch cuối 2708

Em Phi Vũ

50.000 đồng

125

Thính giả có số giao dịch cuối 1843

Em Phi Vũ

500.000 đồng

126

Thính giả Triệu Anh Dũng

Em Phi Vũ

500.000 đồng

127

Thính giả Bạch Vân Hiền

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

128

Thính giả có số giao dịch cuối 0606

Em Phi Vũ

500.000 đồng

129

Thính giả có số giao dịch cuối 0059

Em Phi Vũ

200.000 đồng

130

Thính giả Nguyễn Thị Xuân Thương

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

131

Thính giả có số giao dịch cuối 5910

Em Phi Vũ

200.000 đồng

132

Thính giả Nguyễn Ngọc Khánh Vy

Em Phi Vũ

500.000 đồng

133

Công ty Tài Phát

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

134

Thính giả có số giao dịch cuối 4555

Em Phi Vũ

200.000 đồng

135

Thính giả Trần Thành Văn

Em Phi Vũ

200.000 đồng

136

Thính giả có số giao dịch cuối 3606

Em Phi Vũ

100.000 đồng

137

Thính giả Trần Thị Kim Ngọc

Em Phi Vũ

500.000 đồng

138

Thính giả có số giao dịch cuối 2943

Em Phi Vũ

100.000 đồng

139

Thính giả có số giao dịch cuối 2629

Em Phi Vũ

200.000 đồng

140

Thính giả Phạm Y Bình

Em Phi Vũ

100.000 đồng

141

Thính giả Nguyễn Thế Linh

Chương trình

15.000 đồng

142

Thính giả có số giao dịch cuối 1620

Em Phi Vũ

200.000 đồng

143

Thính giả Lý Gia Tâm

Chương trình

200.000 đồng

144

Thính giả có số giao dịch cuối 1220

Em Phi Vũ

100.000 đồng

145

Thính giả có số giao dịch cuối 1139

Em Phi Vũ

100.000 đồng

146

Thính giả Nguyễn Thị Thùy Linh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

147

Gia đình thính giả Khoa Kiều - Biên Hòa, Đồng Nai

Em Phi Vũ

500.000 đồng

148

Thính giả có số giao dịch cuối 5851

Em Phi Vũ

500.000 đồng

149

Thính giả có số giao dịch cuối 4935

Em Phi Vũ

200.000 đồng

150

Thính giả Lâm Quỳnh Như

Em Phi Vũ

100.000 đồng

151

Thính giả Vũ Phạm Thùy Trang

Em Phi Vũ

300.000 đồng

152

Thính giả Lê Thị Cẩm Linh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

153

Thính giả có số giao dịch cuối 2931

Em Phi Vũ

100.000 đồng

154

Thính giả có số giao dịch cuối 2722

Em Phi Vũ

300.000 đồng

155

Thính giả có số giao dịch cuối 2615

Em Phi Vũ

500.000 đồng

156

Thính giả có số giao dịch cuối 2049

Em Phi Vũ

200.000 đồng

157

Thính giả có số giao dịch cuối 1725

Em Phi Vũ

300.000 đồng

158

Thính giả có số giao dịch cuối 1531

Em Phi Vũ

100.000 đồng

159

Thính giả Trần Thị Hoàng Khuyên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

160

Thính giả có số giao dịch cuối 0654

Em Phi Vũ

500.000 đồng

161

Thính giả Nguyễn Thị Mai Lệ Huyền

Em Phi Vũ

500.000 đồng

162

Thính giả có số giao dịch cuối 5600

Em Phi Vũ

100.000 đồng

163

Thính giả Dương Diễm Sương

Em Phi Vũ

100.000 đồng

164

Thính giả có số giao dịch cuối 5048

Em Phi Vũ

200.000 đồng

165

Thính giả có số giao dịch cuối 4256

Em Phi Vũ

100.000 đồng

166

Thính giả có số giao dịch cuối 4217

Em Phi Vũ

50.000 đồng

167

Thính giả Nguyễn Thị Quỳnh

Em Phi Vũ

50.000 đồng

168

Thính giả Hà Trần Quốc Tiến

Em Phi Vũ

100.000 đồng

169

Thính giả có số giao dịch cuối 3406

Em Phi Vũ

100.000 đồng

170

Thính giả có số giao dịch cuối 2855

Em Phi Vũ

50.000 đồng

171

Thính giả có số giao dịch cuối 2719

Em Phi Vũ

500.000 đồng

172

Thính giả có số giao dịch cuối 2422

Em Phi Vũ

100.000 đồng

173

Thính giả có số giao dịch cuối 2033

Em Phi Vũ

70.000 đồng

174

Thính giả Nguyễn Ngọc Thọ

Em Phi Vũ

100.000 đồng

175

Thính giả có số giao dịch cuối 1631

Em Phi Vũ

100.000 đồng

176

Thính giả có số giao dịch cuối 1455

Em Phi Vũ

300.000 đồng

177

Thính giả có số giao dịch cuối 1351

Em Phi Vũ

200.000 đồng

178

Thính giả có số giao dịch cuối 0500

Em Phi Vũ

100.000 đồng

179

Thính giả có số giao dịch cuối 0424

Em Phi Vũ

100.000 đồng

180

Thính giả Lý Thị Thanh Tuyền

Em Phi Vũ

100.000 đồng

181

Thính giả có số giao dịch cuối 5502

Em Phi Vũ

200.000 đồng

182

Thính giả có số giao dịch cuối 5434

Em Phi Vũ

100.000 đồng

183

Thính giả Nguyễn Trung Nguyên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

184

Thính giả có số giao dịch cuối 5056

Em Phi Vũ

200.000 đồng

185

Thính giả Phạm Thị Trúc Oanh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

186

Thính giả có số giao dịch cuối 4657

Em Phi Vũ

200.000 đồng

187

Thính giả có số giao dịch cuối 4517

Em Phi Vũ

100.000 đồng

188

Thính giả có số giao dịch cuối 4310

Em Phi Vũ

100.000 đồng

189

Thính giả Trần Trúc Hương

Em Phi Vũ

100.000 đồng

190

Thính giả có số giao dịch cuối 3913

Em Phi Vũ

100.000 đồng

191

Thính giả có số giao dịch cuối 3618

Em Phi Vũ

100.000 đồng

192

Thính giả có số giao dịch cuối 3618

Em Phi Vũ

200.000 đồng

193

Thính giả có số giao dịch cuối 5786

Em Phi Vũ

100.000 đồng

194

Thính giả Cao Thanh Tú

Em Phi Vũ

200.000 đồng

195

Thính giả có số giao dịch cuối 2918

Em Phi Vũ

50.000 đồng

196

Thính giả có số giao dịch cuối 2833

Em Phi Vũ

100.000 đồng

197

Thính giả Mai Thị Thanh Trang

Em Phi Vũ

200.000 đồng

198

Thính giả có số giao dịch cuối 2353

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

199

Thính giả có số giao dịch cuối 2308

Em Phi Vũ

200.000 đồng

200

Thính giả có số giao dịch cuối 2119

Em Phi Vũ

200.000 đồng

201

Thính giả có số giao dịch cuối 2117

Em Phi Vũ

300.000 đồng

202

Thính giả có số giao dịch cuối 2020

Em Phi Vũ

100.000 đồng

203

Thính giả Hồ Thị Thúy Linh

Em Phi Vũ

50.000 đồng

204

Thính giả có số giao dịch cuối 1853

Em Phi Vũ

100.000 đồng

205

Thính giả có số giao dịch cuối 1820

Em Phi Vũ

100.000 đồng

206

Thính giả Lưu Thị Bích Liễu

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

207

Thính giả có số giao dịch cuối 1524

Em Phi Vũ

100.000 đồng

208

Chị Mai Trần

Em Phi Vũ

100.000 đồng

209

Thính giả có số giao dịch cuối 1210

Em Phi Vũ

150.000 đồng

210

Thính giả có số giao dịch cuối 1100

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

211

Thính giả Trương Thị Cẩm Tú

Em Phi Vũ

500.000 đồng

212

Thính giả có số giao dịch cuối 1030

Em Phi Vũ

500.000 đồng

213

Thính giả có số giao dịch cuối 0737

Em Phi Vũ

200.000 đồng

214

Thính giả có số giao dịch cuối 0440

Em Phi Vũ

100.000 đồng

215

Thính giả có số giao dịch cuối 0334

Em Phi Vũ

100.000 đồng

216

Thính giả Nguyễn Thị Vân Oanh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

217

Thính giả Nguyễn Ngọc Yên Minh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

218

Thính giả có số giao dịch cuối 0048

Em Phi Vũ

200.000 đồng

219

Thính giả Lê Minh Chiều

Em Phi Vũ

300.000 đồng

220

Thính giả có số giao dịch cuối 7043

Em Phi Vũ

200.000 đồng

221

Bé Gấu

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

222

Thính giả Tô Thanh Trúc

Em Phi Vũ

200.000 đồng

223

Thính giả có số giao dịch cuối 5516

Em Phi Vũ

100.000 đồng

224

Thính giả có số giao dịch cuối 2957

Em Phi Vũ

200.000 đồng

225

Thính giả có số giao dịch cuối 5331

Em Phi Vũ

100.000 đồng

226

Thính giả có số giao dịch cuối 5319

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

227

Thính giả có số giao dịch cuối 5119

Em Phi Vũ

200.000 đồng

228

Thính giả có số giao dịch cuối 5053

Em Phi Vũ

50.000 đồng

229

Thính giả có số giao dịch cuối 5052

Em Phi Vũ

200.000 đồng

230

Thính giả có số giao dịch cuối 4903

Em Phi Vũ

100.000 đồng

231

Thính giả Nguyễn Chí Thanh

Em Phi Vũ

500.000 đồng

232

Thính giả có số giao dịch cuối 4117

Em Phi Vũ

100.000 đồng

233

Thính giả có số giao dịch cuối 3759

Em Phi Vũ

200.000 đồng

234

Thính giả Thủy

Em Phi Vũ

100.000 đồng

235

Thính giả Phạm Minh Phương

Chương trình

30.000 đồng

236

Thính giả có số giao dịch cuối 3548

Em Phi Vũ

100.000 đồng

237

Thính giả có số giao dịch cuối 5312

Em Phi Vũ

100.000 đồng

238

Thính giả có số giao dịch cuối 3418

Em Phi Vũ

200.000 đồng

239

Thính giả Phạm Thị Thanh Bình

Em Phi Vũ

500.000 đồng

240

Thính giả có số giao dịch cuối 3118

Em Phi Vũ

200.000 đồng

241

Thính giả có số giao dịch cuối 3037

Em Phi Vũ

100.000 đồng

242

Thính giả Đỗ Ngọc Trung

Em Phi Vũ

200.000 đồng

243

Thính giả có số giao dịch cuối 2955

Em Phi Vũ

200.000 đồng

244

Thính giả Phan Thị Thanh Xuân

Em Phi Vũ

200.000 đồng

245

Thính giả có số giao dịch cuối 2759

Em Phi Vũ

50.000 đồng

246

Thính giả Thạch

Chương trình

200.000 đồng

247

Thính giả Nguyễn Thị Anh Thư

Chương trình

200.000 đồng

248

Thính giả có số giao dịch cuối 0728

Em Phi Vũ

50.000 đồng

249

Thính giả có số giao dịch cuối 3623

Em Phi Vũ

100.000 đồng

250

Thính giả Phạm Thị Thanh Nhàn

Em Phi Vũ

500.000 đồng

251

Thính giả có số giao dịch cuối 1922

Em Phi Vũ

100.000 đồng

252

Thính giả có số giao dịch cuối 1911

Em Phi Vũ

200.000 đồng

253

Thính giả có số giao dịch cuối 1826

Em Phi Vũ

100.000 đồng

254

Thính giả Nguyễn Trọng Nghĩa

Em Phi Vũ

100.000 đồng

255

Thính giả có số giao dịch cuối 1335

Em Phi Vũ

100.000 đồng

256

Thính giả Nguyễn Thanh Quế

Em Phi Vũ

500.000 đồng

257

Thính giả có số giao dịch cuối 2953

Em Phi Vũ

50.000 đồng

258

Thính giả Bạch Thị Cẩm My

Em Phi Vũ

200.000 đồng

259

Thính giả có số giao dịch cuối 9431

Em Phi Vũ

50.000 đồng

260

Thính giả Võ Thị Ngọc Nhân

Em Phi Vũ

150.000 đồng

261

Thính giả có số giao dịch cuối 0604

Em Phi Vũ

100.000 đồng

262

Thính giả Bùi Lan Như

Em Phi Vũ

100.000 đồng

263

Thính giả có số giao dịch cuối 0429

Em Phi Vũ

100.000 đồng

264

Cô Huệ Huệ Trần

Em Phi Vũ

500.000 đồng

265

Thính giả có số giao dịch cuối 2779

Em Phi Vũ

100.000 đồng

266

Thính giả có số giao dịch cuối 0147

Em Phi Vũ

100.000 đồng

267

Thính giả có số giao dịch cuối 0021

Em Phi Vũ

100.000 đồng

268

Thính giả có số giao dịch cuối 5924

Em Phi Vũ

200.000 đồng

269

Thính giả Nguyễn Ngọc Duy

Em Phi Vũ

100.000 đồng

270

Thính giả có số giao dịch cuối 5641

Em Phi Vũ

100.000 đồng

271

Thính giả Phan Thị Ngọc Hân

Em Phi Vũ

200.000 đồng

272

Thính giả Bùi Thị Nguyệt Ánh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

273

Thính giả có số giao dịch cuối 5149

Em Phi Vũ

200.000 đồng

274

Thính giả Nguyễn Văn Quang

Em Phi Vũ

100.000 đồng

275

Thính giả Nguyễn Thái Tùng

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

276

Thính giả Đỗ Thị Diệu

Em Phi Vũ

100.000 đồng

277

Thính giả Nguyễn Thị Bích Như

Em Phi Vũ

50.000 đồng

278

Thính giả có số giao dịch cuối 4739

Em Phi Vũ

10.000 đồng

279

Thính giả Đào Hồng Ngọc

Em Phi Vũ

200.000 đồng

280

Thính giả Bùi Diệu Thanh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

281

Thính giả có số giao dịch cuối 3328

Em Phi Vũ

100.000 đồng

282

Thính giả có số giao dịch cuối 3137

Em Phi Vũ

200.000 đồng

283

Thính giả có số giao dịch cuối 3105

Em Phi Vũ

200.000 đồng

284

Thính giả có số giao dịch cuối 2548

Em Phi Vũ

100.000 đồng

285

Thính giả có số giao dịch cuối 2525

Em Phi Vũ

200.000 đồng

286

Thính giả Đoàn Thị Thu Thảo

Em Phi Vũ

100.000 đồng

287

Thính giả có số giao dịch cuối 1544

Em Phi Vũ

20.000 đồng

288

Thính giả Phương Thanh

Em Phi Vũ

300.000 đồng

289

Thính giả có số giao dịch cuối 1036

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

290

Chị Dương

Em Phi Vũ

200.000 đồng

291

Thính giả có số giao dịch cuối 6955

Em Phi Vũ

200.000 đồng

292

Thính giả có số giao dịch cuối 0745

Em Phi Vũ

200.000 đồng

293

Thính giả Bùi Thị Thu Thảo

Em Phi Vũ

200.000 đồng

294

Thính giả Trần Thị Ánh Nguyệt

Em Phi Vũ

200.000 đồng

295

Thính giả Nguyễn Thị Hào

Em Phi Vũ

200.000 đồng

296

Thính giả Đặng Trần Thúy Ngọc

Em Phi Vũ

50.000 đồng

297

Thính giả có số giao dịch cuối 5626

Em Phi Vũ

200.000 đồng

298

Thính giả có số giao dịch cuối 1946

Em Phi Vũ

300.000 đồng

299

Thính giả có số giao dịch cuối 1914

Em Phi Vũ

300.000 đồng

300

Thính giả có số giao dịch cuối 5141

Em Phi Vũ

100.000 đồng

301

Thính giả Võ Lê Tuyết Nhi

Em Phi Vũ

200.000 đồng

302

Thính giả Nguyễn Thanh Quế

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

303

Thính giả Nguyễn Xuân Thảo

Em Phi Vũ

500.000 đồng

304

Thính giả Dương Phương Thảo

Em Phi Vũ

100.000 đồng

305

Thính giả có số giao dịch cuối 4216

Em Phi Vũ

20.000 đồng

306

Thính giả có số giao dịch cuối 4118

Em Phi Vũ

300.000 đồng

307

Thính giả Hoài Bảo

Em Phi Vũ

123.456 đồng

308

Thính giả Đỗ Thanh Đào 

Em Phi Vũ

300.000 đồng

309

Thính giả Nguyễn Trần Xuân Uyên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

310

Thính giả có số giao dịch cuối 2526

Em Phi Vũ

100.000 đồng

311

Ông Nguyễn Hoàng Hiệp

Em Phi Vũ

5.000.000 đồng

312

Thính giả có số giao dịch cuối 2341

Em Phi Vũ

100.000 đồng

313

Thính giả Dương Thị Loan

Em Phi Vũ

200.000 đồng

314

Thính giả Trần Thị Bích Duy

Em Phi Vũ

100.000 đồng

315

Thính giả có số giao dịch cuối 0345

Em Phi Vũ

200.000 đồng

316

Thính giả có số giao dịch cuối 0057

Em Phi Vũ

200.000 đồng

317

Chị Lệ Thi và Anh Gia Đạt

Mổ mắt

500.000 đồng

Xây cầu

500.000 đồng

318

Thính giả Đỗ Phương Thảo

Em Phi Vũ

100.000 đồng

319

Thính giả có số giao dịch cuối 5307

Em Phi Vũ

200.000 đồng

320

Thính giả có số giao dịch cuối 2227

Em Phi Vũ

500.000 đồng

321

Thính giả Lê Nguyễn Huyền Vân

Em Phi Vũ

500.000 đồng

322

Thính giả có số giao dịch cuối 8541

Em Phi Vũ

70.000 đồng

323

Thính giả Nguyễn Huy Hiệp

Em Phi Vũ

100.000 đồng

324

Thính giả có số giao dịch cuối 0612

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

325

Thính giả có số giao dịch cuối 0225

Em Phi Vũ

100.000 đồng

326

Thính giả Dương Thị Thúy Hương

Em Phi Vũ

500.000 đồng

327

Thính giả Ngô Thế Hiển

Em Phi Vũ

500.000 đồng

328

Thính giả Ngô Thị Phương Thảo

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

329

Thính giả có số giao dịch cuối 5030

Em Phi Vũ

100,000 đồng

330

Thính giả Lữ Lệ Quốc Anh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

331

Thính giả có số giao dịch cuối 4144

Em Phi Vũ

300.000 đồng

332

Thính giả Trần Thị Minh Tâm

Em Phi Vũ

500.000 đồng

333

Thính giả có số giao dịch cuối 3228

Em Phi Vũ

300.000 đồng

334

Thính giả Lê Trần Đồng

Em Phi Vũ

100.000 đồng

335

Thính giả Lê Thị Bích Trà

Em Phi Vũ

200.000 đồng

336

Thính giả có số giao dịch cuối 2457

Em Phi Vũ

200.000 đồng

337

Thính giả có số giao dịch cuối 1457

Em Phi Vũ

100.000 đồng

338

Thính giả Nguyễn Minh Hạnh

Em Phi Vũ

500.000 đồng

339

Thính giả Nguyễn Đức Nhân

Em Phi Vũ

200.000 đồng

340

Thính giả có số giao dịch cuối 2817

Em Phi Vũ

200.000 đồng

341

Thính giả Bùi Anh Huấn

Em Phi Vũ

500.000 đồng

342

Thính giả có số giao dịch cuối 2727

Em Phi Vũ

100.000 đồng

343

Thính giả Trần Thị Kiều Nhi

Em Phi Vũ

200.000 đồng

344

Thính giả Phan Thị Hương Thu

Em Phi Vũ

200.000 đồng

345

Thính giả có số giao dịch cuối 0917

Em Phi Vũ

100.000 đồng

346

Thính giả có số giao dịch cuối 2349

Em Phi Vũ

50.000 đồng

347

Thính giả có số giao dịch cuối 1801

Em Phi Vũ

500.000 đồng

348

Thính giả giả có số giao dịch cuối 1246

Em Phi Vũ

500.000 đồng

349

Thính giả có số giao dịch cuối 2152

Em Phi Vũ

100.000 đồng

350

Thính giả có số giao dịch cuối 4256

Em Phi Vũ

100.000 đồng

351

Thính giả Bàn Thị Oanh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

352

Thính giả Vũ Ngọc Thanh Trúc

Em Phi Vũ

100.000 đồng

353

Thính giả Huỳnh Thị Kim Thoa

Em Phi Vũ

100.000 đồng

354

Thính giả Nguyễn Thị Huệ

Em Phi Vũ

100.000 đồng

355

Thính giả có số giao dịch cuối 4752

Em Phi Vũ

500.000 đồng

356

Thính giả có số giao dịch cuối 3453

Em Phi Vũ

200.000 đồng

357

Thính giả có số giao dịch cuối 2820

Em Phi Vũ

100.000 đồng

358

Thính giả Phan Thị Thu Trang

Em Phi Vũ

200.000 đồng

359

Thính giả có số giao dịch cuối 2300

Em Phi Vũ

100.000 đồng

360

Thính giả có số giao dịch cuối 1806

Em Phi Vũ

100.000 đồng

361

Thính giả có số giao dịch cuối 1757

Em Phi Vũ

300.000 đồng

362

Thính giả có số giao dịch cuối 1736

Em Phi Vũ

100.000 đồng

363

Thính giả có số giao dịch cuối 1210

Em Phi Vũ

500.000 đồng

364

Thính giả có số giao dịch cuối 1124

Em Phi Vũ

100.000 đồng

365

Thính giả có số giao dịch cuối 0236

Em Phi Vũ

200.000 đồng

366

Thính giả có số giao dịch cuối 0155

Em Phi Vũ

200.000 đồng

367

Thính giả có số giao dịch cuối 0040

Em Phi Vũ

200.000 đồng

368

Thính giả Uyên Nguyễn

Em Phi Vũ

500.000 đồng

369

Thính giả có số giao dịch cuối 5534

Em Phi Vũ

100.000 đồng

370

Thính giả có số giao dịch cuối 5451

Em Phi Vũ

50.000 đồng

371

Thính giả có số giao dịch cuối 4853

Em Phi Vũ

100.000 đồng

372

Thính giả có số giao dịch cuối 3591

Em Phi Vũ

100.000 đồng

373

Thính giả có số giao dịch cuối 4628

Em Phi Vũ

50.000 đồng

374

Thính giả Nguyễn Trường Thịnh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

375

Thính giả có số giao dịch cuối 3843

Em Phi Vũ

100.000 đồng

376

Thính giả có số giao dịch cuối 3545

Em Phi Vũ

50.000 đồng

377

Thính giả có số giao dịch cuối 3544

Em Phi Vũ

100.000 đồng

378

Thính giả có số giao dịch cuối 3459

Em Phi Vũ

200.000 đồng

379

Thính giả có số giao dịch cuối 2823

Em Phi Vũ

200.000 đồng

380

Thính giả Nguyễn Thị Bích Tụy

Em Phi Vũ

80.000 đồng

381

Thính giả Nguyễn Hoàng Minh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

382

Thính giả có số giao dịch cuối 2453

Em Phi Vũ

100.000 đồng

383

Thính giả có số giao dịch cuối 7043

Em Phi Vũ

100.000 đồng

384

Thính giả có số giao dịch cuối 7981

Em Phi Vũ

100.000 đồng

385

Thính giả có số giao dịch cuối 2106

Em Phi Vũ

100.000 đồng

386

Thính giả có số giao dịch cuối 1525

Em Phi Vũ

200.000 đồng

387

Thính giả có số giao dịch cuối 1439

Em Phi Vũ

100.000 đồng

388

Thính giả có số giao dịch cuối 9544

Em Phi Vũ

50.000 đồng

389

Thính giả Đỗ Thị Thủy

Em Phi Vũ

100.000 đồng

390

Thính giả Sơn Thị Quỳnh Giao

Em Phi Vũ

100.000 đồng

391

Thính giả có số giao dịch cuối 0757

Em Phi Vũ

200.000 đồng

392

Thính giả có số giao dịch cuối 0635

Em Phi Vũ

100.000 đồng

393

Thính giả có số giao dịch cuối 0604

Em Phi Vũ

200.000 đồng

394

Thính giả có số giao dịch cuối 0517

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

395

Thính giả có số giao dịch cuối 0357

Em Phi Vũ

20.000 đồng

396

Thính giả có số giao dịch cuối 0244

Em Phi Vũ

500.000 đồng

397

Thính giả có số giao dịch cuối 0234

Em Phi Vũ

200.000 đồng

398

Thính giả có số giao dịch cuối 0136

Em Phi Vũ

50.000 đồng

399

Thính giả Nguyễn Thị Ngọc Hằng

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

400

Thính giả có số giao dịch cuối 5939

Em Phi Vũ

100.000 đồng

401

Thính giả ROSA

Em Phi Vũ

300.000 đồng

402

Bé Mít

Em Phi Vũ

200.000 đồng

403

Thính giả Vương Thúy Hồng

Em Phi Vũ

200.000 đồng

404

Thính giả LVTD

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

405

Thính giả có số giao dịch cuối 5225

Em Phi Vũ

50.000 đồng

406

Thính giả có số giao dịch cuối 5109

Em Phi Vũ

50.000 đồng

407

Thính giả có số giao dịch cuối 5004

Em Phi Vũ

200.000 đồng

408

Thính giả có số giao dịch cuối 4925

Em Phi Vũ

200.000 đồng

409

Thính giả Phan Thị Thu Nga

Em Phi Vũ

100.000 đồng

410

Thính giả có số giao dịch cuối 4527

Em Phi Vũ

50.000 đồng

411

Thính giả có số giao dịch cuối 4347

Em Phi Vũ

200.000 đồng

412

Thính giả có số giao dịch cuối 4329

Em Phi Vũ

100.000 đồng

413

Thính giả có số điện thoại cuối 9561

Em Phi Vũ

100.000 đồng

414

Thính giả Tống Thị Hồng Đào

Em Phi Vũ

50.000 đồng

415

Thính giả có số giao dịch cuối 4137

Em Phi Vũ

100.000 đồng

416

Thính giả có số giao dịch cuối 4010

Em Phi Vũ

300.000 đồng

417

Thính giả có số giao dịch cuối 3902

Em Phi Vũ

50.000 đồng

418

Thính giả có số giao dịch cuối 3715

Em Phi Vũ

500.000 đồng

419

Thính giả Lê Phong Ánh Diễm

Em Phi Vũ

100.000 đồng

420

Thính giả có số giao dịch cuối 3540

Em Phi Vũ

100.000 đồng

421

Thính giả có số giao dịch cuối 3358

Em Phi Vũ

100.000 đồng

422

Thính giả có số giao dịch cuối 3335

Em Phi Vũ

500.000 đồng

423

Thính giả Trần Anh Trang

Em Phi Vũ

100.000 đồng

424

Thính giả Phan Anh Đức

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

425

Thính giả Huỳnh Thị Thanh Trang - Hồi hướng công đức cho Ngô Minh Triết

Em Phi Vũ

500.000 đồng

426

Thính giả có số giao dịch cuối 2603

Em Phi Vũ

100.000 đồng

427

Thính giả có số giao dịch cuối 2513

Em Phi Vũ

100.000 đồng

428

Thính giả có số giao dịch cuối 2504

Em Phi Vũ

200.000 đồng

429

Thính giả Lê Thị Ngọc Huyền

Em Phi Vũ

200.000 đồng

430

Thính giả có số giao dịch cuối 2452

Em Phi Vũ

100.000 đồng

431

Thính giả có số giao dịch cuối 2445

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

432

Thính giả có số giao dịch cuối 2346

Em Phi Vũ

200.000 đồng

433

Thính giả có số giao dịch cuối 2335

Em Phi Vũ

100.000 đồng

434

Thính giả Đinh Dương Mỹ Nam Yên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

435

Thính giả có số giao dịch cuối 8421

Em Phi Vũ

50.000 đồng

436

Thính giả Nguyễn Kiều Yến Linh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

437

Thính giả có số giao dịch cuối 1645

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

438

Thính giả có số giao dịch cuối 1636

Em Phi Vũ

100.000 đồng

439

Thính giả có số giao dịch cuối 1310

Em Phi Vũ

200.000 đồng

440

Thính giả có số giao dịch cuối 1313

Em Phi Vũ

500.000 đồng

441

Thính giả có số giao dịch cuối 1220

Em Phi Vũ

500.000 đồng

442

Thính giả có số giao dịch cuối 1210

Em Phi Vũ

500.000 đồng

443

Thính giả có số giao dịch cuối 1110

Em Phi Vũ

200.000 đồng

444

Thính giả có số giao dịch cuối 1049

Em Phi Vũ

200.000 đồng

445

Thính giả có số giao dịch cuối 0916

Em Phi Vũ

50.000 đồng

446

Thính giả có số giao dịch cuối 8796

Em Phi Vũ

100.000 đồng

447

Thính giả có số giao dịch cuối 0814

Em Phi Vũ

100.000 đồng

448

Thính giả có số giao dịch cuối 0602

Em Phi Vũ

50.000 đồng

449

Thính giả có số giao dịch cuối 0525

Em Phi Vũ

100.000 đồng

450

Thính giả có số giao dịch cuối 0505

Em Phi Vũ

100.000 đồng

451

Thính giả có số giao dịch cuối 0456

Em Phi Vũ

300.000 đồng

452

Thính giả Hoàng Lê Ngọc Yến

Em Phi Vũ

200.000 đồng

453

Chị Nga

Em Phi Vũ

500.000 đồng

454

Thính giả Đoàn Thụy Tường Vân

Em Phi Vũ

500.000 đồng

455

Thính giả Nguyễn Thị Ánh Hồng

Chị Ánh Hồng

5.000.000 đồng

456

Thính giả Lê Võ Khánh Minh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

457

Thính giả có số giao dịch cuối 0003

Em Phi Vũ

100.000 đồng

458

Thính giả Hồng Thắm

Em Phi Vũ

500.000 đồng

459

Thính giả có số giao dịch cuối 5859

Em Phi Vũ

100.000 đồng

460

Thính giả Trần Hoàng Phúc

Em Phi Vũ

250.000 đồng

461

Thính giả có số giao dịch cuối 4305

Em Phi Vũ

50.000 đồng

462

Thính giả có số giao dịch cuối 5634

Em Phi Vũ

200.000 đồng

463

Thính giả có số giao dịch cuối 5620

Em Phi Vũ

100.000 đồng

464

Thính giả Nguyễn Thị Ngọc Trinh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

465

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

300.000 đồng

466

Thính giả có số giao dịch cuối 5226

Em Phi Vũ

50.000 đồng

467

Thính giả Nguyễn Thị Mỹ Duyên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

468

Thính giả Trương Thị Hà Lê

Em Phi Vũ

100.000 đồng

469

Thính giả Đặng Thị Ngọc Hương

Em Phi Vũ

500.000 đồng

470

Thính giả Phạm Thúy Hằng

Em Phi Vũ

50.000 đồng

471

Thính giả có số giao dịch cuối 4922

Em Phi Vũ

150.000 đồng

472

Thính giả có số giao dịch cuối 4935

Em Phi Vũ

100.000 đồng

473

Thính giả có số giao dịch cuối 4810

Em Phi Vũ

500.000 đồng

474

Thính giả Nguyễn Thu Hiền

Em Phi Vũ

300.000 đồng

475

Thính giả Mai Quế Thanh

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

476

Thính giả Phạm Minh Lý

Em Phi Vũ

500.000 đồng

477

Thính giả có số giao dịch cuối 4433

Em Phi Vũ

100.000 đồng

478

Thính giả có số giao dịch cuối 4245

Em Phi Vũ

200.000 đồng

479

Thính giả có số giao dịch cuối 4216

Em Phi Vũ

200.000 đồng

480

Thính giả có số giao dịch cuối 4019

Em Phi Vũ

100.000 đồng

481

Nhóm Phật tử chung

Em Phi Vũ

1.200.000 đồng

482

Thính giả có số giao dịch cuối 3803

Em Phi Vũ

100.000 đồng

483

Thính giả có số giao dịch cuối 3625

Em Phi Vũ

100.000 đồng

484

Thính giả có số giao dịch cuối 3420

Em Phi Vũ

200.000 đồng

485

Thính giả có số giao dịch cuối 3353

Em Phi Vũ

100.000 đồng

486

Thính giả có số giao dịch cuối 3214

Em Phi Vũ

200.000 đồng

487

Thính giả có số giao dịch cuối 3137

Em Phi Vũ

500.000 đồng

488

Thính giả Thế Bảo

Em Phi Vũ

300.000 đồng

489

Thính giả Nguyễn Thị Ngọc Thu

Em Phi Vũ

100.000 đồng

490

Thính giả Phạm Uyên Phương

Em Phi Vũ

300.000 đồng

491

Thính giả có số giao dịch cuối 2826

Em Phi Vũ

50.000 đồng

492

Thính giả Đặng Tấn Lộc

Em Phi Vũ

200.000 đồng

493

Thính giả có số giao dịch cuối 2558

Em Phi Vũ

100.000 đồng

494

Thính giả có số giao dịch cuối 2130

Em Phi Vũ

200.000 đồng

495

Thính giả có số giao dịch cuối 2059

Em Phi Vũ

500.000 đồng

496

Thính giả có số giao dịch cuối 2713

Em Phi Vũ

100.000 đồng

497

Thính giả Trương Thị Lệ Hà

Em Phi Vũ

500.000 đồng

498

Thính giả có số giao dịch cuối 1842

Em Phi Vũ

200.000 đồng

499

Thính giả có số giao dịch cuối 1825

Em Phi Vũ

200.000 đồng

500

Thính giả có số giao dịch cuối 1757

Em Phi Vũ

200.000 đồng

501

Thính giả có số giao dịch cuối 1634

Em Phi Vũ

200.000 đồng

502

Thính giả Trần Thị Thùy Trang

Em Phi Vũ

200.000 đồng

503

Thính giả Đào Văn Nho

Em Phi Vũ

200.000 đồng

504

Thính giả tên Thạch

Em Phi Vũ

200.000 đồng

505

Thính giả có số giao dịch cuối 1126

Em Phi Vũ

200.000 đồng

506

Thính giả có số giao dịch cuối 0907

Em Phi Vũ

300.000 đồng

507

Thính giả Nguyễn Trúc Linh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

508

Thính giả Nguyễn Tấn Phước

Em Phi Vũ

100.000 đồng

509

Thính giả có số giao dịch cuối 0603

Em Phi Vũ

150.000 đồng

510

Thính giả có số giao dịch cuối 0328

Em Phi Vũ

500.000 đồng

511

Thính giả Lương Mỹ Duyên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

512

Thính giả có số giao dịch cuối 0043

Em Phi Vũ

100.000 đồng

513

Thính giả có số giao dịch cuối 5850

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

514

Thính giả Hồng Thương

Em Phi Vũ

200.000 đồng

515

Thính giả có số giao dịch cuối 5604

Em Phi Vũ

50.000 đồng

516

Thính giả có số giao dịch cuối 5544

Em Phi Vũ

200.000 đồng

517

Thính giả Trương Ngọc Thu

Em Phi Vũ

500.000 đồng

518

Thính giả có số giao dịch cuối 5319

Em Phi Vũ

100.000 đồng

519

Thính giả Trần Thị Ngọc Trinh

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

520

Thính giả có số giao dịch cuối 5247

Em Phi Vũ

500.000 đồng

521

Thính giả có số giao dịch cuối 5126

Em Phi Vũ

200.000 đồng

522

Thính giả có số giao dịch cuối 5050

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

523

Thính giả có số giao dịch cuối 5010

Em Phi Vũ

200.000 đồng

524

Thính giả Lê Văn Sơn

Em Phi Vũ

200.000 đồng

525

Thính giả Trần Thị Ngọc Tú

Em Phi Vũ

5.000.000 đồng

526

Thính giả Nguyễn Thị Bích Ngọc

Em Phi Vũ

500.000 đồng

527

Thính giả có số giao dịch cuối 4244

Em Phi Vũ

100.000 đồng

528

Thính giả có số giao dịch cuối 4117

Em Phi Vũ

200.000 đồng

529

Thính giả Dương Nguyên

Em Phi Vũ

300.000 đồng

530

Thính giả Trương Thị Bích Tuyền

Em Phi Vũ

200.000 đồng

531

Thính giả Trần Hoàng Hương Trang

Em Phi Vũ

200.000 đồng

532

Thính giả có số giao dịch cuối 3951

Em Phi Vũ

100.000 đồng

533

Thính giả Nguyễn Thị Anh Đào

Em Phi Vũ

200.000 đồng

534

Thính giả có số giao dịch cuối 6459

Em Phi Vũ

200.000 đồng

535

Thính giả En En

Em Phi Vũ

100.000 đồng

536

Thính giả có số giao dịch cuối 3353

Em Phi Vũ

200.000 đồng

537

Thính giả có số giao dịch cuối 3304

Em Phi Vũ

50.000 đồng

538

Thính giả có số giao dịch cuối 3022

Em Phi Vũ

100.000 đồng

539

Thính giả Nguyễn Thị Thảo Linh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

540

Thính giả Đặng Quang Phát

Em Phi Vũ

200.000 đồng

541

Thính giả có số giao dịch cuối 2621

Em Phi Vũ

100.000 đồng

542

Chị Huyền và Em Liên

Em Phi Vũ

30.000.000 đồng

543

Thính giả Nguyễn Thị Thiêng

Em Phi Vũ

300.000 đồng

544

Thính giả Bùi Thị Mỹ Diên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

545

Thính giả có số giao dịch cuối 4846

Em Phi Vũ

100.000 đồng

546

Thính giả có số giao dịch cuối 2259

Em Phi Vũ

50.000 đồng

547

Thính giả Nguyễn Thị Mi Mi

Em Phi Vũ

300.000 đồng

548

Thính giả có số giao dịch cuối 2040

Em Phi Vũ

300.000 đồng

549

Thính giả Hồ Minh Duy

Em Phi Vũ

20.000 đồng

550

Thính giả có số giao dịch cuối 1752

Em Phi Vũ

200.000 đồng

551

Thính giả có số giao dịch cuối 1323

Em Phi Vũ

200.000 đồng

552

Thính giả có số giao dịch cuối 0709

Em Phi Vũ

60.000 đồng

553

Thính giả có số giao dịch cuối 0403

Em Phi Vũ

100.000 đồng

554

Thính giả Nguyễn Thị Thu Thủy

Em Phi Vũ

100.000 đồng

555

Thính giả có số giao dịch cuối 5754

Em Phi Vũ

500.000 đồng

556

Thính giả Nguyễn Thế Nhung

Em Phi Vũ

200.000 đồng

557

Thính giả Trần Thị Thảo

Em Phi Vũ

200.000 đồng

558

Thính giả Nguyễn Thị Kim Ngân

Em Phi Vũ

200.000 đồng

559

Thính giả Dương Quốc Thịnh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

560

Thính giả Phạm Sĩ Thuận

Em Phi Vũ

100.000 đồng

561

Thính giả có số giao dịch cuối 4453

Em Phi Vũ

200.000 đồng

562

Thính giả Đào Thị Mỹ Hạnh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

563

Thính giả Võ Tấn Phát

Em Phi Vũ

300.000 đồng

564

Thính giả Hứa Quế Lâm

Em Phi Vũ

100.000 đồng

565

Thính giả Dương Lê Ngọc

Em Phi Vũ

200.000 đồng

566

Thính giả có số giao dịch cuối 3243

Em Phi Vũ

500.000 đồng

567

Thính giả có số giao dịch cuối 2947

Em Phi Vũ

100.000 đồng

568

Thính giả có số giao dịch cuối 2944

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

569

Thính giả Nguyễn Thị Mai Trang

Em Phi Vũ

200.000 đồng

570

Thính giả có số giao dịch cuối 2815

Em Phi Vũ

300.000 đồng

571

Thính giả có số giao dịch cuối 2424

Em Phi Vũ

300.000 đồng

572

Thính giả có số giao dịch cuối 2324

Em Phi Vũ

100.000 đồng

573

Thính giả Trần Thị Mỹ Duyên

Em Phi Vũ

300.000 đồng

574

Thính giả có số giao dịch cuối 2212

Em Phi Vũ

100.000 đồng

575

Thính giả có số giao dịch cuối 1913

Em Phi Vũ

300.000 đồng

576

Thính giả có số giao dịch cuối 1701

Em Phi Vũ

500.000 đồng

577

Thính giả có số giao dịch cuối 1626

Em Phi Vũ

100.000 đồng

578

Thính giả có số giao dịch cuối 1427

Em Phi Vũ

100.000 đồng

579

Thính giả Nguyễn Hoàng Khải

Em Phi Vũ

200.000 đồng

580

Thính giả có số giao dịch cuối 1232

Em Phi Vũ

50.000 đồng

581

Thính giả Võ Thị Tuyết Minh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

582

Thính giả Triệu Thị Gia Quỳnh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

583

Thính giả có số giao dịch cuối 0628

Em Phi Vũ

200.000 đồng

584

Thính giả có số giao dịch cuối 0505

Em Phi Vũ

50.000 đồng

585

Thính giả Nguyễn Thị Diễm Hồng

Em Phi Vũ

100.000 đồng

586

Thính giả Nguyễn Thị Huyền

Em Phi Vũ

200.000 đồng

587

Thính giả có số giao dịch cuối 5738

Em Phi Vũ

20.000 đồng

588

Thính giả có số giao dịch cuối 5730

Em Phi Vũ

500.000 đồng

589

Thính giả có số giao dịch cuối 7790

Em Phi Vũ

500.000 đồng

590

Thính giả có số giao dịch cuối 5323

Em Phi Vũ

500.000 đồng

591

Thính giả có số giao dịch cuối 4420

Em Phi Vũ

200.000 đồng

592

Thính giả có số giao dịch cuối 4121

Em Phi Vũ

100.000 đồng

593

Thính giả Trần Trịnh Thị My

Em Phi Vũ

200.000 đồng

594

Thính giả có số giao dịch cuối 4055

Em Phi Vũ

200.000 đồng

595

Thính giả có số giao dịch cuối 3757

Em Phi Vũ

200.000 đồng

596

Thính giả có số giao dịch cuối 3052

Em Phi Vũ

100.000 đồng

597

Thính giả có số giao dịch cuối 2702

Em Phi Vũ

100.000 đồng

598

Thính giả Nguyễn Tiến Đức

Em Phi Vũ

100.000 đồng

599

Thính giả Nguyễn Thị Xuân Diệu

Em Phi Vũ

50.000 đồng

600

Thính giả có số giao dịch cuối 2351

Em Phi Vũ

100.000 đồng

601

Thính giả có số giao dịch cuối 2132

Em Phi Vũ

100.000 đồng

602

Thính giả có số giao dịch cuối 2044

Em Phi Vũ

100.000 đồng

603

Thính giả Châu Khắc Di

Em Phi Vũ

30.000 đồng

604

Thính giả có số giao dịch cuối 1819

Em Phi Vũ

700.000 đồng

605

Thính giả Nguyễn Thị Ngọc Nhung

Em Phi Vũ

100.000 đồng

606

Thính giả Phạm Hữu Phước

Em Phi Vũ

200.000 đồng

607

Thính giả có số giao dịch cuối 1048

Em Phi Vũ

608.000 đồng

608

Thính giả Lê Hiếu Nghĩa

Em Phi Vũ

50.000 đồng

609

Thính giả có số giao dịch cuối 0824

Em Phi Vũ

100.000 đồng

610

Thính giả có số giao dịch cuối 8368

Em Phi Vũ

100.000 đồng

611

Thính giả có số giao dịch cuối 0315

Em Phi Vũ

100.000 đồng

612

Thính giả Nguyễn Thị Thảo

Em Phi Vũ

200.000 đồng

613

Thính giả có số giao dịch cuối 5911

Em Phi Vũ

500.000 đồng

614

Thính giả Giang Mỹ Duyên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

615

Thính giả có số giao dịch cuối 4831

Em Phi Vũ

200.000 đồng

616

Thính giả có số giao dịch cuối 4052

Em Phi Vũ

500.000 đồng

617

Thính giả có số giao dịch cuối 4046

Em Phi Vũ

300.000 đồng

618

Thính giả có số giao dịch cuối 4043

Em Phi Vũ

200.000 đồng

619

Thính giả có số giao dịch cuối 3830

Em Phi Vũ

100.000 đồng

620

Thính giả có số giao dịch cuối 3828

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

621

Thính giả có số giao dịch cuối 3141

Em Phi Vũ

200.000 đồng

622

Thính giả có số giao dịch cuối 2854

Em Phi Vũ

70.000 đồng

623

Thính giả có số giao dịch cuối 2406

Em Phi Vũ

200.000 đồng

624

Thính giả Phạm Quốc Huy

Em Phi Vũ

100.000 đồng

625

Thính giả có số giao dịch cuối 1906

Em Phi Vũ

100.000 đồng

626

Cô Mỹ Hương - Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

627

Thính giả Hà Thanh Tú

Em Phi Vũ

200.000 đồng

628

Thính giả Đoàn Ngọc Anh Chi

Em Phi Vũ

500.000 đồng

629

Thính giả có số giao dịch cuối 0958

Em Phi Vũ

100.000 đồng

630

Thính giả có số giao dịch cuối 0731

Em Phi Vũ

200.000 đồng

631

Thính giả có số giao dịch cuối 0123

Em Phi Vũ

200.000 đồng

632

Thính giả Trần Thị Phước Hạnh

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

633

Thính giả Nguyễn Thị Kim Phượng

Em Phi Vũ

100.000 đồng

634

Thính giả Lê Thị Hương

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

635

Thính giả có số giao dịch cuối 5715

Em Phi Vũ

100.000 đồng

636

Thính giả có số giao dịch cuối 4628

Em Phi Vũ

30.000 đồng

637

Thính giả có số giao dịch cuối 5459

Em Phi Vũ

100.000 đồng

638

Thính giả Huỳnh Lê Hà

Em Phi Vũ

500.000 đồng

639

Thính giả có số giao dịch cuối 5259

Em Phi Vũ

250.000 đồng

640

Thính giả có số giao dịch cuối 5248

Em Phi Vũ

279.094 đồng

641

Thính giả có số giao dịch cuối 5136

Em Phi Vũ

300.000 đồng

642

Thính giả có số giao dịch cuối 5126

Mổ mắt

250.000 đồng

643

Thính giả có số giao dịch cuối 4848

Em Phi Vũ

400.000 đồng

644

Thính giả có số giao dịch cuối 4454

Em Phi Vũ

300.000 đồng

645

Thính giả có số giao dịch cuối 4038

Em Phi Vũ

200.000 đồng

646

Thính giả Nguyễn Thị Mai Liên

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

647

Thính giả có số giao dịch cuối 3035

Em Phi Vũ

100.000 đồng

648

Thính giả có số giao dịch cuối 2333

Em Phi Vũ

100.000 đồng

649

Thính giả Vương Tường Vy

Em Phi Vũ

500.000 đồng

650

Thính giả có số giao dịch cuối 1843

Em Phi Vũ

100.000 đồng

651

Thính giả có số giao dịch cuối 1814

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

652

Chị Ánh Dương

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

653

Thính giả Nguyễn Thị Hương

Em Phi Vũ

100.000 đồng

654

Thính giả Mai Thị Lan Hương

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

655

Thính giả Liên và Thọ

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

656

Thính giả Đào Thị Hồng Yến

Em Phi Vũ

500.000 đồng

657

Thính giả Trần Thị Thu Trang

Em Phi Vũ

150.000 đồng

658

Thính giả có số giao dịch cuối 0024

Em Phi Vũ

300.000 đồng

659

Thính giả có số giao dịch cuối 0015

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

660

Thính giả có số giao dịch cuối 4646

Em Phi Vũ

100.000 đồng

661

Thính giả có số giao dịch cuối 4830

Em Phi Vũ

100.000 đồng

662

Thính giả Hằng và Uyên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

663

Thính giả có số giao dịch cuối 3944

Em Phi Vũ

100.000 đồng

664

Thính giả Võ Ngọc Tuyết Trang

Em Phi Vũ

100.000 đồng

665

Thính giả Lê Thị Thu

Em Phi Vũ

200.000 đồng

666

Thính giả có số giao dịch cuối 1937

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

667

Thính giả có số giao dịch cuối 1841

Em Phi Vũ

200.000 đồng

668

Thính giả Phạm Nguyễn Hạnh Trinh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

669

Thính giả Nguyễn Thị Thanh Trúc

Em Phi Vũ

200.000 đồng

670

Thính giả Phan Tiến Thiên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

671

Thính giả có số giao dịch cuối 0441

Em Phi Vũ

500.000 đồng

672

Thính giả Nguyễn Lê Tường Vi

Em Phi Vũ

200.000 đồng

673

Thính giả có số giao dịch cuối 0313

Em Phi Vũ

200.000 đồng

674

Thính giả có số giao dịch cuối 0214

Em Phi Vũ

50.000 đồng

675

Thính giả có số giao dịch cuối 0134

Em Phi Vũ

200.000 đồng

676

Thính giả có số giao dịch cuối 5756

Em Phi Vũ

50.000 đồng

677

Thính giả Diệp Thị Ngọc Trâm

Em Phi Vũ

500.000 đồng

678

Sinh viên trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

Em Phi Vũ

50.000 đồng

679

Thính giả Phạm Thị Ngọc Anh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

680

Thính giả Trần Thị Cẩm Linh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

681

Thính giả Lê Thị Hưng

Em Phi Vũ

200.000 đồng

682

Thính giả có số giao dịch cuối 3138

Em Phi Vũ

500.000 đồng

683

Thính giả có số giao dịch cuối 3105

Em Phi Vũ

100.000 đồng

684

Thính giả có số giao dịch cuối 3059

Em Phi Vũ

200.000 đồng

685

Thính giả có số giao dịch cuối 3034

Em Phi Vũ

300.000 đồng

686

Thính giả Bùi Chí Vĩ

Em Phi Vũ

30.000 đồng

687

Thính giả Dương Thị Thủy

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

688

Thính giả Nguyễn Thị Khanh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

689

Thính giả Thịnh Thanh Kiều

Em Phi Vũ

100.000 đồng

690

Thính giả có số giao dịch cuối 2351

Em Phi Vũ

100.000 đồng

691

Sinh viên năm 3 Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM

Em Phi Vũ

100.000 đồng

692

Thính giả Tạ Minh Kiệt

Em Phi Vũ

1.000.008 đồng

693

Thính giả có số giao dịch cuối 0845

Em Phi Vũ

100.000 đồng

694

Thính giả có số giao dịch cuối 0811

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

695

Thính giả Lê Quốc Hương

Em Phi Vũ

200.000 đồng

696

Thính giả Phan Thị Ngọc Huỳnh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

697

Thính giả có số giao dịch cuối 0446

Em Phi Vũ

300.000 đồng

698

Thính giả có số giao dịch cuối 0303

Em Phi Vũ

100.000 đồng

699

Thính giả Lê Thị Thùy Dương

Em Phi Vũ

100.000 đồng

700

Thính giả Phan Thành An

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

701

Thính giả có số giao dịch cuối 5210

Em Phi Vũ

100.000 đồng

702

Thính giả Phan Hữu Tài

Em Phi Vũ

100.000 đồng

703

Thính giả có số giao dịch cuối 5033

Em Phi Vũ

200.000 đồng

704

Thính giả có số giao dịch cuối 5005

Chương trình

5.000.000 đồng

705

Thính giả Ngô Thị Thùy Dương

Em Phi Vũ

300.000 đồng

706

Thính giả có số giao dịch cuối 4844

Em Phi Vũ

50.000 đồng

707

Thính giả có số giao dịch cuối 4712

Em Phi Vũ

100.000 đồng

708

Thính giả Nguyễn Hoài Hương Trang

Em Phi Vũ

500.000 đồng

709

Nhóm A5

Em Phi Vũ

1.400.000 đồng

710

Thính giả có số giao dịch cuối 4109

Em Phi Vũ

500.000 đồng

711

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

712

Thính giả có số giao dịch cuối 3506

Em Phi Vũ

100.000 đồng

713

Cô Huy Lan - Định cư ở Mỹ

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

714

Cô Viên Minh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

715

Cô Diệu Thuận

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

716

Gia đình bé Sutotun

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

717

Thính giả Võ Văn Huy Hoàng

Em Phi Vũ

100.000 đồng

718

Thính giả Huỳnh Thị Kim Tuyến

Em Phi Vũ

100.000 đồng

719

Thính giả có số giao dịch cuối 1904

Em Phi Vũ

100.000 đồng

720

Thính giả có số giao dịch cuối 1759

Em Phi Vũ

200.000 đồng

721

Thính giả có số giao dịch cuối 1655

Em Phi Vũ

500.000 đồng

722

Thính giả Võ Kế Bình

Em Phi Vũ

200.000 đồng

723

Thính giả có số giao dịch cuối 0324

Em Phi Vũ

200.000 đồng

724

Thính giả có số giao dịch cuối 0230

Em Phi Vũ

100.000 đồng

725

Thính giả Lê Thu Nga

Em Phi Vũ

200.000 đồng

726

Thính giả có số giao dịch cuối 0150

Em Phi Vũ

100.000 đồng

727

Thính giả Nguyễn Ngọc Xuân Mai

Em Phi Vũ

500.000 đồng

728

Thính giả Đặng Thị Thu Hiền

Em Phi Vũ

500.000 đồng

729

Thính giả có số giao dịch cuối 5531

Em Phi Vũ

500.000 đồng

730

Thính giả Phạm Thái Thùy Dương

Em Phi Vũ

100.000 đồng

731

Thính giả Châu Thị Lan Anh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

732

Thính giả có số giao dịch cuối 5014

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

733

Thính giả Nguyễn Thị Thúy Quỳnh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

734

Thính giả có số giao dịch cuối 4510

Em Phi Vũ

200.000 đồng

735

Thính giả Quế Thanh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

736

Cựu sinh viên Khoa CNTT khóa 15

Em Phi Vũ

100.000 đồng

737

Thính giả Nguyễn Thị Nêu

Em Phi Vũ

100.000 đồng

738

Thính giả có số giao dịch cuối 3325

Em Phi Vũ

100.000 đồng

739

Thính giả có số giao dịch cuối 3242

Em Phi Vũ

100.000 đồng

740

Thính giả có số giao dịch cuối 3115

Em Phi Vũ

200.000 đồng

741

Thính giả Trần Thị Kim Huệ

Em Phi Vũ

300.000 đồng

742

Thính giả có số giao dịch cuối 2751

Em Phi Vũ

200.000 đồng

743

Thính giả có số giao dịch cuối 2634

Em Phi Vũ

30.000 đồng

744

Thính giả có số giao dịch cuối 1359

Em Phi Vũ

100.000 đồng

745

Thính giả có số giao dịch cuối 4309

Em Phi Vũ

500.000 đồng

746

Thính giả có số giao dịch cuối 1111

Em Phi Vũ

100.000 đồng

747

Thính giả Lê Thị Thanh Ngân

Em Phi Vũ

100.000 đồng

748

Thính giả Phạm Ngọc Thùy Trang

Em Phi Vũ

10.000 đồng

749

Thính giả Huỳnh Nguyễn Thị Ngọc Hà

Em Phi Vũ

200.000 đồng

750

Thính giả có số giao dịch cuối 0439

Em Phi Vũ

200.000 đồng

751

Thính giả Nguyễn Thị Thanh Dung

Em Phi Vũ

500.000 đồng

752

Gia đình bé Phú Nghị - Q.11, TP.HCM

Chị Ánh Hồng

3.000.000 đồng

753

Thính giả có số giao dịch cuối 2750

Em Phi Vũ

100.000 đồng

754

Thính giả Tân, Loan

Em Phi Vũ

200.000 đồng

755

Thính giả có số giao dịch cuối 5643

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

756

Thính giả Đoàn Việt Trung

Em Phi Vũ

300.000 đồng

757

Chị Liên

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

758

Thính giả có số giao dịch cuối 3957

Em Phi Vũ

100.000 đồng

759

Thính giả có số giao dịch cuối 3815

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

760

Thính giả có số giao dịch cuối 2790

Em Phi Vũ

50.000 đồng

761

Thính giả Võ Đặng Dân Hà

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

762

Thính giả có số giao dịch cuối 3001

Em Phi Vũ

500.000 đồng

763

Thính giả có số giao dịch cuối 2807

Em Phi Vũ

300.000 đồng

764

Thính giả Võ Đức Hùng

Em Phi Vũ

500.000 đồng

765

Thính giả có số giao dịch cuối 2219

Em Phi Vũ

33.000 đồng

766

Thính giả có số giao dịch cuối 2103

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

767

Thính giả Nguyễn Thị Thắm

Em Phi Vũ

200.000 đồng

768

Thính giả có số giao dịch cuối 1834

Em Phi Vũ

400.000 đồng

769

Thính giả có số giao dịch cuối 1212

Em Phi Vũ

500.000 đồng

770

Thính giả có số giao dịch cuối 1043

Em Phi Vũ

500.000 đồng

771

Thính giả có số giao dịch cuối 0149

Em Phi Vũ

500.000 đồng

772

Thính giả có số giao dịch cuối 0035

Em Phi Vũ

100.000 đồng

773

Thính giả có số giao dịch cuối 5132

Em Phi Vũ

100.000 đồng

774

Thính giả Trương Ngọc Thanh Tâm

Em Phi Vũ

300.000 đồng

775

Thính giả Trang

Em Phi Vũ

300.000 đồng

776

Thính giả có số giao dịch cuối 4708

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

777

Thính giả có số giao dịch cuối 4658

Em Phi Vũ

500.000 đồng

778

Thính giả Lê Thị Huyền Trân

Em Phi Vũ

300.000 đồng

779

Thính giả có số giao dịch cuối 3555

Em Phi Vũ

100.000 đồng

780

Thính giả có số giao dịch cuối 3456

Em Phi Vũ

200.000 đồng

781

Thính giả có số giao dịch cuối 3348

Em Phi Vũ

100.000 đồng

782

Thính giả có số giao dịch cuối 3321

Em Phi Vũ

350.000 đồng

783

Thính giả Phạm Ngọc Anh

Em Phi Vũ

500.000 đồng

784

Thính giả Nguyễn Ngọc Thùy Trang

Em Phi Vũ

50.000 đồng

785

Thính giả có số giao dịch cuối 3555

Em Phi Vũ

100.000 đồng

786

Thính giả có số giao dịch cuối 3456

Em Phi Vũ

200.000 đồng

787

Thính giả có số giao dịch cuối 3348

Em Phi Vũ

100.000 đồng

788

Thính giả có số giao dịch cuối 3321

Em Phi Vũ

350.000 đồng

789

Thính giả Phạm Ngọc Anh

Em Phi Vũ

500.000 đồng

790

Thính giả có số giao dịch cuối 0276

Em Phi Vũ

100.000 đồng

791

Thính giả Phạm Thị Thu Trâm

Em Phi Vũ

100.000 đồng

792

Thính giả Nguyễn Thị Quyên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

793

Thính giả Võ Xuân Tuấn Anh

Em Phi Vũ

500.000 đồng

794

Thính giả Lê Thị Thu Lập

Em Phi Vũ

300.000 đồng

795

Thính giả có số giao dịch cuối 1510

Em Phi Vũ

500.000 đồng

796

Thính giả Lưu Hồng Hoa

Em Phi Vũ

200.000 đồng

797

Thính giả có số giao dịch cuối 5295

Em Phi Vũ

50.000 đồng

798

Gia đình thính giả Hồng Châu - Q.Gò Vấp, TP.HCM

Mổ mắt

2.000.000 đồng

799

Thính giả Lê Thị Kim Dung

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

800

Thính giả có số giao dịch cuối 0036

Em Phi Vũ

200.000 đồng

801

Thính giả có số giao dịch cuối 0014

Em Phi Vũ

200.000 đồng

802

Thính giả có số giao dịch cuối 5933

Em Phi Vũ

200.000 đồng

803

Thính giả có số giao dịch cuối 5527

Em Phi Vũ

100.000 đồng

804

Thính giả có số giao dịch cuối 5412

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

805

Thính giả có số giao dịch cuối 5315

Em Phi Vũ

100.000 đồng

806

Thính giả có số giao dịch cuối 5527

Em Phi Vũ

50.000 đồng

807

Thính giả có số giao dịch cuối 5142

Em Phi Vũ

200.000 đồng

808

Thính giả Nguyễn Thị Thu Uyên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

809

Thính giả có số giao dịch cuối 4204

Em Phi Vũ

5.000.000 đồng

810

Thính giả Lê Yến Ngọc

Em Phi Vũ

500.000 đồng

811

Thính giả Hứa Hoàng Lê Thành

Em Phi Vũ

200.000 đồng

812

Bé Gia Huy

Em Phi Vũ

500.000 đồng

813

Thính giả Võ Công Đức

Em Phi Vũ

500.000 đồng

814

Thính giả Võ Thị Thuận

Em Phi Vũ

200.000 đồng

815

Thính giả có số giao dịch cuối 2842

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

816

Thính giả Nguyễn Văn Hoàng

Em Phi Vũ

100.000 đồng

817

Thính giả có số giao dịch cuối 2510

Em Phi Vũ

100.000 đồng

818

Thính giả Võ Thị Kim Tuyến

Em Phi Vũ

100.000 đồng

819

Thính giả Đinh Văn Bích

Em Phi Vũ

200.000 đồng

820

Cô Huỳnh Lan Phương - Q.Gò Vấp, TP.HCM

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

821

Thính giả Cung Thị Tuyết Mai

Em Phi Vũ

200.000 đồng

822

Thính giả có số giao dịch cuối 1140

Em Phi Vũ

300.000 đồng

823

Thính giả Trương Minh và Trương Cửu

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

824

Thính giả có số giao dịch cuối 0128

Em Phi Vũ

100.000 đồng

825

Thính giả Nguyễn Bích Ngọc - Q.4, TP.HCM

Em Phi Vũ

500.000 đồng

826

Thính giả Nguyễn Thị Kim Liên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

827

Thính giả có số giao dịch cuối 5830

Em Phi Vũ

11.000.000 đồng

828

Thính giả Trần Thị Thanh Thủy

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

829

Thính giả Ngô Thị Thanh Lý

Em Phi Vũ

200.000 đồng

830

Thính giả có số giao dịch cuối 4550

Em Phi Vũ

100.000 đồng

831

Thính giả có số giao dịch cuối 4330

Em Phi Vũ

100.000 đồng

832

Thính giả Đặng Thị Lệ

Em Phi Vũ

200.000 đồng

833

Thính giả Trần Thị Nga

Em Phi Vũ

100.000 đồng

834

Thính giả Nguyễn Thùy Trang

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

835

Thính giả Nguyễn Thị Hiền

Em Phi Vũ

200.000 đồng

836

Thính giả Vũ Thị Thu Hằng

Em Phi Vũ

100.000 đồng

837

Thính giả Trương Anh Vy

Em Phi Vũ

100.000 đồng

838

Thính giả có số giao dịch cuối 1751

Em Phi Vũ

100.000 đồng

839

Thính giả Đỗ Thị Hồng Hạnh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

840

Thính giả có số giao dịch cuối 1646

Em Phi Vũ

500.000 đồng

841

Thính giả có số giao dịch cuối 1247

Em Phi Vũ

200.000 đồng

842

Thính giả có số giao dịch cuối 1048

Em Phi Vũ

100.000 đồng

843

Thính giả Hoàng Trọng Phúc

Em Phi Vũ

200.000 đồng

844

Bé Tít

Em Phi Vũ

500.000 đồng

845

Thính giả Hoàng Như Trúc

Em Phi Vũ

200.000 đồng

846

Thính giả có số giao dịch cuối 0231

Em Phi Vũ

200.000 đồng

847

Thính giả có số giao dịch cuối 0145

Em Phi Vũ

100.000 đồng

848

Thính giả MKhanh

Em Phi Vũ

5.000.000 đồng

849

Thính giả có số giao dịch cuối 5950

Em Phi Vũ

200.000 đồng

850

Thính giả Nguyễn Văn Thịnh

Em Phi Vũ

300.000 đồng

851

Thính giả Bạch Ngọc Thủy Tiên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

852

Gia đình thính giả Nguyễn Trọng Tuấn

Em Phi Vũ

3.000.000 đồng

853

Thính giả có số giao dịch cuối 3148

Em Phi Vũ

300.000 đồng

854

Thính giả Phạm Thị Hồng Tuyết

Em Phi Vũ

300.000 đồng

855

Thính giả có số giao dịch cuối 1555

Em Phi Vũ

100.000 đồng

856

Thính giả Ngô Thị Thu Hiền

Em Phi Vũ

300.000 đồng

857

Thính giả Hà Thị Thủy

Em Phi Vũ

200.000 đồng

858

Thính giả có số giao dịch cuối 5937

Em Phi Vũ

300.000 đồng

859

Thính giả có số giao dịch cuối 4657

Em Phi Vũ

200.000 đồng

860

Thính giả Nguyễn Ngọc Trâm

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

861

Thính giả Trần Thúy Uyên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

862

Thính giả có số giao dịch cuối 0556

Em Phi Vũ

200.000 đồng

863

Thính giả Võ Thị Hằng

Em Phi Vũ

200.000 đồng

864

Thính giả có số giao dịch cuối 4827

Em Phi Vũ

200.000 đồng

865

Thính giả Mai Thị Kim Oanh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

866

Thính giả Đoàn Duy Tùng

Em Phi Vũ

500.000 đồng

867

Thính giả có số giao dịch cuối 5750

Em Phi Vũ

200.000 đồng

868

Thính giả có số giao dịch cuối 2304

Em Phi Vũ

100.000 đồng

869

Thính giả có số giao dịch cuối 5100

Em Phi Vũ

1.178.627 đồng

870

Thính giả Trần Huỳnh Minh Dũng

Em Phi Vũ

100.000 đồng

871

Thính giả Dương Thị Thanh Phương

Em Phi Vũ

100.000 đồng

872

Thính giả Vũ Xuân Hoàng

Em Phi Vũ

100.000 đồng

873

Thính giả có số giao dịch cuối 2046

Em Phi Vũ

40.000 đồng

874

Thính giả Đàm Thị Hải Yến

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

875

Thính giả có số giao dịch cuối 0648

Em Phi Vũ

500.000 đồng

876

Thính giả có tên là An

Em Phi Vũ

100.000 đồng

877

Thính giả có số giao dịch cuối 5939

Em Phi Vũ

100.000 đồng

878

Thính giả Võ Thị Xuân Lan

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

879

Thính giả có số giao dịch cuối 5240

Em Phi Vũ

100.000 đồng

880

Thính giả Huỳnh Hữu Vinh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

881

Thính giả có số giao dịch cuối 3900

Em Phi Vũ

100.000 đồng

882

Thính giả có số giao dịch cuối 2623

Em Phi Vũ

100.000 đồng

883

Thính giả có số giao dịch cuối 2552

Em Phi Vũ

300.000 đồng

884

Thính giả có số giao dịch cuối 2409

Em Phi Vũ

400.000 đồng

885

Thính giả Nguyễn Tuấn Vương

Em Phi Vũ

200.000 đồng

886

Thính giả Nguyễn Thị Hoài Phúc

Em Phi Vũ

200.000 đồng

887

Thính giả có số giao dịch cuối 2000

Em Phi Vũ

500.000 đồng

888

Thính giả có số giao dịch cuối 1955

Em Phi Vũ

150.000 đồng

889

Thính giả Nguyễn Hoàng Thảo Nguyên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

890

Thính giả Võ Nhật Tứ Xuyên

Em Phi Vũ

300.000 đồng

891

Thính giả Đặng Thị Trà My

Em Phi Vũ

200.000 đồng

892

Thính giả có số giao dịch cuối 0236

Em Phi Vũ

200.000 đồng

893

Thính giả Nguyễn Thị Thùy Vân

Em Phi Vũ

200.000 đồng

894

Thính giả có số giao dịch cuối 3360

Em Phi Vũ

50.000 đồng

895

Thính giả Phạm Thị Mộng Diễm

Em Phi Vũ

200.000 đồng

896

Bà Trần Thị Thảo

Em Phi Vũ

500.000 đồng

897

Thính giả có số giao dịch cuối 4834

Em Phi Vũ

300.000 đồng

898

Thính giả có số giao dịch cuối 4736

Em Phi Vũ

50.000 đồng

899

Thính giả có số giao dịch cuối 4724

Em Phi Vũ

400.000 đồng

900

Thính giả có số giao dịch cuối 4439

Em Phi Vũ

200.000 đồng

901

Thính giả Huỳnh Ngọc Trâm

Em Phi Vũ

400.000 đồng

902

Thính giả có số giao dịch cuối 4231

Em Phi Vũ

200.000 đồng

903

Thính giả Ngô Thụy Cảnh Nhân

Em Phi Vũ

50.000 đồng

904

Thính giả Nguyễn Phương Thanh

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

905

Thính giả Trần Thị Hà

Em Phi Vũ

600.000 đồng

906

Thính giả Bùi Thị Hồng Lương

Em Phi Vũ

200.000 đồng

907

Thính giả có số giao dịch cuối 3558

Em Phi Vũ

200.000 đồng

908

Thính giả có số giao dịch cuối 3550

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

909

Thính giả có số giao dịch cuối 3334

Em Phi Vũ

500.000 đồng

910

Thính giả có số giao dịch cuối 3333

Em Phi Vũ

200.000 đồng

911

Thính giả có số giao dịch cuối 3338

Em Phi Vũ

200.000 đồng

912

Thính giả có số giao dịch cuối 3038

Em Phi Vũ

199.999 đồng

913

Thính giả có số giao dịch cuối 2646

Em Phi Vũ

200.000 đồng

914

Thính giả Nguyễn Trần Bảo Trân

Em Phi Vũ

200.000 đồng

915

Thính giả Hoàng Lê Hoài Thương

Em Phi Vũ

100.000 đồng

916

Thính giả Trần Thị Ngọc Thúy

Em Phi Vũ

500.000 đồng

917

Thính giả Dương Thị Tuyết Kiều

Em Phi Vũ

50.000 đồng

918

Anh Phan Nguyễn Hùng Cường

Em Phi Vũ

200.000 đồng

919

Thính giả có số giao dịch cuối 1840

Em Phi Vũ

200.000 đồng

920

Thính giả Lê Chí Tâm

Em Phi Vũ

100.000 đồng

921

Thính giả có số giao dịch cuối 1653

Em Phi Vũ

100.000 đồng

922

Thính giả có số giao dịch cuối 1608

Em Phi Vũ

200.000 đồng

923

Thính giả có số giao dịch cuối 1604

Em Phi Vũ

50.000 đồng

924

Anh Nguyễn Văn Đạt

Em Phi Vũ

200.000 đồng

925

Thính giả Lưu Phương Thy

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

926

Thính giả có số giao dịch cuối 1411

Em Phi Vũ

500.000 đồng

927

Thính giả có số giao dịch cuối 1409

Em Phi Vũ

500.000 đồng

928

Thính giả có số giao dịch cuối 1347

Em Phi Vũ

50.000 đồng

929

Thính giả Nguyễn Thị Kim Như

Em Phi Vũ

300.000 đồng

930

Thính giả có số giao dịch cuối 1300

Em Phi Vũ

50.000 đồng

931

Anh Huỳnh Văn Thọ - Giám đốc Công ty Bảo vệ Á Châu – 446 Nguyễn An Ninh, TP.Vũng Tàu

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

932

Thính giả có số giao dịch cuối 1136

Em Phi Vũ

500.000 đồng

933

Thính giả có số giao dịch cuối 1035

Em Phi Vũ

200.000 đồng

934

Thính giả có số giao dịch cuối 1864

Em Phi Vũ

100.000 đồng

935

Thính giả Cao Thanh Vân

Em Phi Vũ

300.000 đồng

936

Thính giả có số giao dịch cuối 0727

Em Phi Vũ

200.000 đồng

937

Thính giả có số giao dịch cuối 0713

Em Phi Vũ

500.000 đồng

938

Thính giả có số giao dịch cuối 4270

Em Phi Vũ

200.000 đồng

939

Thính giả có số giao dịch cuối 1077

Em Phi Vũ

50.000 đồng

940

Thính giả Nguyễn Thảo Trúc Chi

Em Phi Vũ

100.000 đồng

941

Thính giả có số giao dịch cuối 0532

Em Phi Vũ

500.000 đồng

942

Thính giả có số giao dịch cuối 0527

Em Phi Vũ

50.000 đồng

943

Thính giả có số giao dịch cuối 0522

Em Phi Vũ

200.000 đồng

944

Thính giả có số giao dịch cuối 0451

Em Phi Vũ

50.000 đồng

945

Thính giả Trần Thị Kim Dung

Em Phi Vũ

200.000 đồng

946

Thính giả Nguyễn Ngọc Thảo

Chương trình

100.000 đồng

947

Thính giả có số giao dịch cuối 0222

Em Phi Vũ

200.000 đồng

948

Thính giả có số giao dịch cuối 5939

Em Phi Vũ

500.000 đồng

949

Thính giả có số giao dịch cuối 5903

Em Phi Vũ

300.000 đồng

950

Thính giả Lâm Thị Thanh Vân

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

951

Thính giả có số giao dịch cuối 5745

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

952

Thính giả Đỗ Thị Xuân Phúc

Em Phi Vũ

500.000 đồng

953

Thính giả Trần Thị Linh Tuyền

Em Phi Vũ

5.000.000 đồng

954

Thính giả có số giao dịch cuối 5528

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

955

Thính giả Tuyết Tâm Nguyễn

Em Phi Vũ

100.000 đồng

956

Thính giả có số giao dịch cuối 5402

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

957

Thính giả có số giao dịch cuối 5252

Em Phi Vũ

100.000 đồng

958

Thính giả Nguyễn Thị Thúy

Em Phi Vũ

100.000 đồng

959

Thính giả Châu Kim Long

Em Phi Vũ

300.000 đồng

960

Thính giả có số giao dịch cuối 4954

Em Phi Vũ

200.000 đồng

961

Thính giả có số giao dịch cuối 4722

Em Phi Vũ

300.000 đồng

962

Thính giả Phạm Duy

Em Phi Vũ

300.000 đồng

963

Thính giả có số giao dịch cuối 4552

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

964

Thính giả Đỗ Nguyễn Xuân Thanh

Em Phi Vũ

50.000 đồng

965

Thính giả Nguyễn Phương Anh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

966

Thính giả Huỳnh Thị Ánh Tuyết

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

967

Thính giả có số giao dịch cuối 3832

Em Phi Vũ

200.000 đồng

968

Thính giả Hồng Phương Lan

Em Phi Vũ

200.000 đồng

969

Thính giả Lê Hữu Hiệp

Em Phi Vũ

500.000 đồng

970

Thính giả Lạc Chấn Huy

Em Phi Vũ

100.000 đồng

971

Thính giả Trần Thị Thu Trang

Em Phi Vũ

500.000 đồng

972

Thính giả Phạm Kim Hạnh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

973

Thính giả có số giao dịch cuối 2839

Em Phi Vũ

300.000 đồng

974

Thính giả Huỳnh Thị Thanh Loan

Em Phi Vũ

200.000 đồng

975

Thính giả có số giao dịch cuối 2715

Em Phi Vũ

500.000 đồng

976

Thính giả có số giao dịch cuối 2346

Em Phi Vũ

500.000 đồng

977

Thính giả Hồ Thị Dung

Em Phi Vũ

500.000 đồng

978

Thính giả Lê Thị Thu Liên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

979

Thính giả Đỗ Phú Nguyễn Chương

Em Phi Vũ

50.000 đồng

980

Thính giả có số giao dịch cuối 2155

Em Phi Vũ

200.000 đồng

981

Thính giả có số giao dịch cuối 3842

Em Phi Vũ

60.000 đồng

982

Thính giả có số giao dịch cuối 2109

Em Phi Vũ

500.000 đồng

983

Thính giả có số giao dịch cuối 1929

Em Phi Vũ

200.000 đồng

984

Thính giả Minh Ngọc

Em Phi Vũ

200.000 đồng

985

Thính giả có số giao dịch cuối 1114

Em Phi Vũ

100.000 đồng

986

Thính giả Balamat

Em Phi Vũ

600.000 đồng

987

Thính giả có số giao dịch cuối 0928

Em Phi Vũ

100.000 đồng

988

Thính giả Nguyễn Thị Trà Giang

Em Phi Vũ

200.000 đồng

989

Thính giả có số giao dịch cuối 0541

Em Phi Vũ

200.000 đồng

990

Thính giả có số giao dịch cuối 0507

Em Phi Vũ

100.000 đồng

991

Thính giả Nguyễn Đức Hồng Lâm

Em Phi Vũ

200.000 đồng

992

Thính giả có số giao dịch cuối 0129

Em Phi Vũ

100.000 đồng

993

Thính giả có số giao dịch cuối 5946

Em Phi Vũ

55.555 đồng

994

Thính giả có số giao dịch cuối 5903

Em Phi Vũ

200.000 đồng

995

Thính giả có số giao dịch cuối 5858

Em Phi Vũ

500.000 đồng

996

Thính giả Lại Phạm Quỳnh Anh

Em Phi Vũ

200.000 đồng

997

Thính giả có số giao dịch cuối 5754

Em Phi Vũ

100.000 đồng

998

Thính giả có số giao dịch cuối 5739

Em Phi Vũ

200.000 đồng

999

Thính giả có số giao dịch cuối 5653

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1000

Thính giả có số giao dịch cuối 2942

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1001

Thính giả Lê Trần Nữ Phương

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1002

Thính giả Bùi Ngọc Dung

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1003

Thính giả có số giao dịch cuối 4452

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1004

Thính giả Đoàn Thị Ngọc Anh

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1005

Thính giả có số giao dịch cuối 4319

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1006

Thính giả có số giao dịch cuối 3820

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1007

Em Nguyễn Trọng Khang

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1008

Thính giả có số giao dịch cuối 3713

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1009

Thính giả Đào

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1010

Thính giả có số giao dịch cuối 3645

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1011

Thính giả có số giao dịch cuối 3513

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1012

Thính giả Nguyễn Thị Quyên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1013

Thính giả Lương Thị Ngọc Thúy

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1014

Thính giả có số giao dịch cuối 2520

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1015

Thính giả Thái Thị Cẩm Nhung

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1016

Thính giả có số giao dịch cuối 1949

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1017

Anh Nam Hiệp - Công tác tại Đài VOH

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1018

Thính giả có số giao dịch cuối 1840

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1019

Thính giả có số giao dịch cuối 1818

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1020

Thính giả Lê Ngô Hoàng An

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1021

Thính giả Phan Trúc Phương

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1022

Thính giả có số giao dịch cuối 1545

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1023

Thính giả Lê Huyền Trang

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1024

Thính giả có số giao dịch cuối 1344

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1025

Thính giả Nguyễn Chương và Vinh Cơ

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1026

Thính giả có số giao dịch cuối 1208

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1027

Thính giả có số giao dịch cuối 0952

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1028

Cô Lưu

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1029

Thính giả Lê Thu Trang

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1030

Thính giả Võ Thị Cẩm Thúy

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1031

Thính giả Phan Thị Minh Thi

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1032

Thính giả có số giao dịch cuối 0235

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1033

Thính giả Trần Thị Hoàng Yến

Em Phi Vũ

10.000.000 đồng

1034

Thính giả có số giao dịch cuối 5655

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1035

Thính giả có số giao dịch cuối 5003

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1036

Thính giả có số giao dịch cuối 4721

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1037

Thính giả Nguyễn Thị Hiền Nhung - Bến Tre

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1038

Thính giả có số giao dịch cuối 4629

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1039

Thính giả Nguyễn Thanh Nhàn

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1040

Thính giả có số giao dịch cuối 4347

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1041

Thính giả có số giao dịch cuối 4140

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1042

Thính giả có số giao dịch cuối 4059

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1043

Thính giả có số giao dịch cuối 4051

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1044

Thính giả Nguyễn Thị Minh Châu

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

1045

Thính giả Lê Thị Vang

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1046

Thính giả có số giao dịch cuối 3514

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1047

Thính giả có số giao dịch cuối 3511

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1048

Thính giả Nguyễn Văn Nguyên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1049

Thính giả có số giao dịch cuối 3024

Em Phi Vũ

3.000.000 đồng

1050

Thính giả có số giao dịch cuối 2756

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1051

Thính giả Trương Thiên Lý

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1052

Thính giả Lê Thị Hồng Vân

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1053

Thính giả có số giao dịch cuối 2210

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1054

Thính giả có số giao dịch cuối 2143

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1055

Thính giả Trần Thị Ngọc Vân

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1056

Thính giả Nguyễn Vinh Phúc Sơn

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1057

Thính giả có số giao dịch cuối 1614

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1058

Thính giả có số giao dịch cuối 1450

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1059

Thính giả FB Phương Trần

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1060

Thính giả có số giao dịch cuối 0343

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1061

Thính giả có số giao dịch cuối 0312

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1062

Thính giả Trịnh Thị Thanh Hoa

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1063

Thính giả có số giao dịch cuối 5925

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1064

Thính giả Phạm Thị Thanh Thủy

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1065

Thính giả có số giao dịch cuối 3747

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1066

Thính giả có số giao dịch cuối 3102

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1067

Thính giả Phạm Kim Hoàng

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1068

Thính giả Trương Khương Duy

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1069

Thính giả có số giao dịch cuối 1903

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1070

Thính giả Lê Nguyễn Hương Lan

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1071

Thính giả Huỳnh Thị Thu Hà

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1072

Thính giả Trịnh Thị Hồng Hà

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1073

Thính giả có số giao dịch cuối 1337

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1074

Thính giả Nguyễn Quốc Phú

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1075

Thính giả Vũ Thị Cẩm Khuyên

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1076

Thính giả Thu Ky Joshua

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1077

Thính giả có số giao dịch cuối 5828

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1078

Thính giả có số giao dịch cuối 5737

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1079

Thính giả có số giao dịch cuối 5643

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1080

Thính giả có số giao dịch cuối 3701

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1081

Thính giả có số giao dịch cuối 3608

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1082

Thính giả có số giao dịch cuối 2923

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1083

Thính giả có số giao dịch cuối 2842

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1084

Thính giả có số giao dịch cuối 2826

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1085

Thính giả Tô Minh Thư

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1086

Thính giả Biên Thị Mỹ Tiên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1087

Thính giả có số giao dịch cuối 2648

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

1088

Thính giả có số giao dịch cuối 2212

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1089

Thính giả có số giao dịch cuối 1816

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1090

Thính giả có số giao dịch cuối 1653

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1091

Thính giả có số giao dịch cuối 1606

Mố mắt

1.000.000 đồng

1092

Thính giả có số giao dịch cuối 1512

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1093

Thính giả có số giao dịch cuối 1406

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1094

Thính giả có số giao dịch cuối 1140

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1095

Thính giả Bùi Thị Tuyết Ngọc

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1096

Thính giả Bùi Thị Thanh Hoa

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1097

Thính giả có số giao dịch cuối 1019

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1098

Thính giả Đỗ Thị Bích Phương

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1099

Thính giả Vũ Thị Thùy Vân

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1100

Thính giả có số giao dịch cuối 0526

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1101

Thính giả có số giao dịch cuối 0452

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1102

Thính giả Hoàng Kim Yến

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1103

Nhóm Phật tử chùa Bửu Quang - Q.7, TP.HCM

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1104

Thính giả có số giao dịch cuối 0035

Em Phi Vũ

5.000.000 đồng

1105

Thính giả Trần Nam Thắng

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1106

Thính giả có số giao dịch cuối 5713

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1107

Thính giả có số giao dịch cuối 5640

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1108

Thính giả có số giao dịch cuối 5601

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1109

Thính giả có số giao dịch cuối 5600

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1110

Thính giả Huỳnh Mai Thùy Trang

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1111

Thính giả có số giao dịch cuối 5225

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1112

Thính giả Sơn Kim Sang

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1113

Thính giả có số giao dịch cuối 5203

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1114

Thính giả Ngô Thị Phương Thảo

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1115

Thính giả Võ Trần Minh Hiếu

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1116

Thính giả có số giao dịch cuối 4844

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1117

Thính giả Nguyễn Tiến Hoàng Chương

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1118

Thính giả có số giao dịch cuối 4715

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1119

Thính giả Ngô Hoàng Thanh Bích

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1120

Thính giả có số giao dịch cuối 4303

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1121

Thính giả Trần Nguyễn Ngọc Thảo

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1122

Thính giả Nguyễn Thị Lệ Ngân

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1123

Thính giả có số giao dịch cuối 4224

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1124

Thính giả Thái Yến Vi

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1125

Thính giả Phạm Khắc Đạt

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1126

Thính giả có số giao dịch cuối 4048

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1127

Thính giả có số giao dịch cuối 3929

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1128

Chị Lan

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1129

Thính giả có số giao dịch cuối 3854

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1130

Thính giả có số giao dịch cuối 3744

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1131

Thính giả có số giao dịch cuối 3459

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1132

Thính giả Huỳnh Mai Bảo Quyên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1133

Thính giả Nguyễn Thụy Đoan Trang

Em Phi Vũ

600.000 đồng

1134

Thính giả có số giao dịch cuối 3217

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

1135

Thính giả có số giao dịch cuối 3152

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1136

Thính giả Lê Thanh Bằng

Em Phi Vũ

800.000 đồng

1137

Thính giả có số giao dịch cuối 3053

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1138

Thính giả Nguyễn Thị Thúy An

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1139

Thính giả có số giao dịch cuối 2959

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1140

Thính giả Nguyễn Khắc Khuyên

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1141

Thính giả Nguyễn Thị Bích Huyền

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1142

Thính giả Lâm Anh Vũ

Em Phi Vũ

400.000 đồng

1143

Thính giả có số giao dịch cuối 2558

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1144

Thính giả Vũ Thị Ngọc Lan

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1145

Thính giả Nguyễn Ngọc Thúy

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1146

Thính giả Lại Hà Uyên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1147

Thính giả có số giao dịch cuối 2130

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1148

Thính giả có số giao dịch cuối 2124

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1149

Thính giả Huyền Đặng - TP.Thủ Đức

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1150

Thính giả có số giao dịch cuối 2487

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1151

Thính giả Lê Thị Phương Lam

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1152

Thính giả có số giao dịch cuối 1611

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1153

Thính giả có số giao dịch cuối 1534

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1154

Thính giả Bùi Thanh Hà

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1155

Thính giả có số giao dịch cuối 1238

Em Phi Vũ

3.000.000 đồng

1156

Thính giả Hoàng Hải Linh Trang

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1157

Thính giả có số giao dịch cuối 1215

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1158

Thính giả Hứa Thanh Tâm

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1159

Thính giả có số giao dịch cuối 1127

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1160

Thính giả có số giao dịch cuối 0858

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1161

Thính giả có số giao dịch cuối 0705

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1162

Thính giả có số giao dịch cuối 0651

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1163

Thính giả có số giao dịch cuối 0646

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1164

Thính giả Nguyễn Vũ Thanh Uyên

Em Phi Vũ

10.000.000 đồng

1165

Thính giả có số giao dịch cuối 0634

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1166

Thính giả Huỳnh Nhã Yến

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1167

Em Cao Bình Yên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1168

Thính giả có số giao dịch cuối 0022

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1169

Thính giả có số giao dịch cuối 5631

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1170

Thính giả có số giao dịch cuối 5628

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1171

Thính giả có số giao dịch cuối 9308

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1172

Thính giả Trịnh Nguyễn Phương Vi

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1173

Thính giả Nguyễn Vũ Trà My

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1174

Thính giả Huỳnh Bảo Thy

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1175

Thính giả Phạm Thị Kim Yến

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1176

Thính giả có số giao dịch cuối 5150

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1177

Thính giả có số giao dịch cuối 5137

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1178

Thính giả Trần Khánh Hòa

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

1179

Thính giả có số giao dịch cuối 5022

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1180

Thính giả có số giao dịch cuối 4951

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1181

Thính giả Phạm Thị Dung Anh

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1182

Thính giả có số giao dịch cuối 4527

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1183

Thính giả có số giao dịch cuối 4430

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1184

Thính giả có số giao dịch cuối 4419

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1185

Thính giả có số giao dịch cuối 4332

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1186

Thính giả có số giao dịch cuối 4236

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1187

Thính giả có số giao dịch cuối 5667

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1188

Thính giả có số giao dịch cuối 4225

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1189

Thính giả Phạm Na Sil

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1190

Thính giả có số giao dịch cuối 4114

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1191

Thính giả Nguyễn Thị Ngọc Diệp

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1192

Thính giả Nguyễn Thanh Ngọc Tuyền

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1193

Thính giả có số giao dịch cuối 3852

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1194

Thính giả Lê Huỳnh Thiện Nhân

Em Phi Vũ

333.333 đồng

1195

Thính giả có số giao dịch cuối 3719

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1196

Thính giả có số giao dịch cuối 3606

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1197

Thính giả có số giao dịch cuối 3537

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1198

Thính giả có số giao dịch cuối 3440

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1199

Thính giả có số giao dịch cuối 3416

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1200

Thính giả có số giao dịch cuối 3344

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1201

Thính giả có số giao dịch cuối 3314

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1202

Thính giả có số giao dịch cuối 3225

Em Phi Vũ

150.000 đồng

1203

Thính giả có số giao dịch cuối 3135

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1204

Thính giả Nguyễn Thị Lan Hương

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1205

Thính giả Trần Hữu Trí

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1206

Thính giả có số giao dịch cuối 2944

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1207

Thính giả có số giao dịch cuối 2917

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1208

Em Huỳnh Thị Xuân Mai

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1209

Thính giả có số giao dịch cuối 2747

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1210

Thính giả Hoàng Thu Thủy

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1211

Em Gia Khôi, Gia Minh

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1212

Thính giả có số giao dịch cuối 2611

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1213

Thính giả Trần Nguyễn Hoàng Phúc

Chương trình

300.000 đồng

1214

Thính giả Nguyễn Thị Nga

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1215

Thính giả có số giao dịch cuối 2039

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1216

Thính giả Phi Yến

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1217

Thính giả có số giao dịch cuối 7485

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1218

Vườn lan Hoàng Duyên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1219

Thính giả có số giao dịch cuối 1849

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1220

Thính giả có số giao dịch cuối 1751

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1221

Anh Nguyễn Ngọc Quang

Em Phi Vũ

50.000.000 đồng

1222

Thính giả có số giao dịch cuối 1703

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

1223

Thính giả có số giao dịch cuối 1527

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1224

Thính giả Phan Thị Vân Anh

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1225

Thính giả có số giao dịch cuối 1006

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1226

Thính giả có số giao dịch cuối 0925

Em Phi Vũ

450.000 đồng

1227

Thính giả có số giao dịch cuối 0755

Em Phi Vũ

140.000 đồng

1228

Thính giả có số giao dịch cuối 0734

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1229

Thính giả có số giao dịch cuối 0710

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1230

Thính giả có số giao dịch cuối 0642

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1231

Thính giả Cao Huỳnh Cát Tường

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1232

Thính giả Helene và đồng hương

Chị Ánh Hồng

870.000 đồng

1233

Thính giả Helene và đồng hương

Mổ mắt

1.400.000 đồng

1234

Thính giả Trương Minh Hạnh

Chương trình

300.000 đồng

1235

Thính giả có số giao dịch cuối 0611

Mổ mắt

3.000.000 đồng

1236

Thính giả Nguyễn Thị Thập

Chương trình

1.000.000 đồng

1237

Chị Đặng Hoàng Liên Anh và Đặng Hoàng Phương Anh

Chương trình

1.000.000 đồng

1238

Thính giả Trần Thanh Hùng

Chương trình

200.000 đồng

1239

Thính giả Nguyễn Thanh Ngọc Tuyền

Chị Ánh Hồng

1.000.000 đồng

1240

Thính giả có số giao dịch cuối 1502

Chị Ánh Hồng

1.000.000 đồng

1241

Thính giả có số giao dịch cuối 1349

Mổ mắt

1.000.000 đồng

1242

Bé An - Bà Rịa-Vũng Tàu

Mổ mắt

1.000.000 đồng

Mổ tim

1.00.000 đồng

1243

Thính giả có số giao dịch cuối 1706

Chị Ánh Hồng

2.000.000 đồng

1244

Thính giả Bùi Thị Hồng Uyên

Chị Ánh Hồng

500.000 đồng

1245

Thính giả Lê Thị Xuân Thu

Xây nhà

2.000.000 đồng

1246

Thính giả Nguyễn Tân Thuận

Chương trình

2.000.000 đồng

1247

Thính giả Huỳnh Tài Phong

Chương trình

100.000 đồng

1248

Thính giả có số giao dịch cuối 0146

Chương trình

50.000 đồng

1249

Thính giả Trần Bình An

Chương trình

1.000.000 đồng

1250

Thính giả Tuyết Nga, Minh Đức

Mổ mắt

1.400.000 đồng

1251

Thính giả có số giao dịch cuối 3824

Mổ mắt

1.000.000 đồng

1252

Chị Quyên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1253

Anh Lê Văn Sơn - Q.1, TP.HCM

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1254

Cô Nhung - Nguyễn Trãi, Q.1, TP.HCM

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1255

Gia đình Chị Tâm và Cô Cúc - P.12, Q.10, TP.HCM

Xây cầu

4.000.000 đồng

Xây nhà

4.000.000 đồng

 Xây trường

4.000.000 đồng

Mổ mắt

4.000.000 đồng

Mổ tim

4.000.000 đồng

1256

Chị Mai Anh Đào - Công tác tại Đài VOH

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

1257

Thính giả có số giao dịch cuối 83106

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1258

Thính giả có số giao dịch cuối 22485

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1259

Thính giả có số giao dịch cuối

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1260

Thính giả có số giao dịch cuối 7801

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1261

Thính giả có số giao dịch cuối 0936

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1262

Thính giả có số giao dịch cuối 0920

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1263

Thính giả có số giao dịch cuối 8016

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1264

Thính giả có số giao dịch cuối 9426

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1265

Thính giả có số giao dịch cuối 1680

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1266

Thính giả Lê Thị Minh Châu

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1267

Thính giả Huỳnh Thị Bạch Huệ

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1268

Thính giả Võ Thị Thùy An

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1269

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1270

Thính giả có số giao dịch cuối 4631

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1271

Thính giả Phạm Phương Thanh

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1272

Thính giả có số giao dịch cuối 4852

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1273

Thính giả chuyển khoản ngày 14/2/2023

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1274

Thính giả có số giao dịch cuối 6761

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1275

Thính giả chuyển khoản ngày 14/2/2023

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

1276

Thính giả Phùng Văn Thảo

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1277

Thính giả có số giao dịch cuối 9089

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1278

Thính giả có số giao dịch cuối 3437

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1279

Thính giả Nguyễn Thị Trâm

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1280

Thính giả có số giao dịch cuối 9449

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1281

Thính giả có số giao dịch cuối 3082

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1282

Thính giả có số giao dịch cuối 2882

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1283

Thính giả có số giao dịch cuối 7500

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1284

Thính giả có số giao dịch cuối 3661

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1285

Thính giả có số giao dịch cuối 1031

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1286

Thính giả Trần Thị Huỳnh Như

Chương trình

300.000 đồng

1287

Thính giả Nguyễn Minh An

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

1288

Ông bà Kim và BENNO ROH NER - Định cư Mỹ

Em Phi Vũ

2.000 USD

1289

Cô Phan Thị Hoa - Q.12, TP.HCM

Chương trình

300.000 đồng

1290

Chị Lê Thị Thanh Hằng

Chương trình

100.000 đồng

1291

Chị Lê Phụng Thanh Hiếu

Chương trình

100.000 đồng

1292

Chị Lê Thị Huyền Trang

Chương trình

100.000 đồng

1293

Cô Kim Ánh

Chương trình

200.000 đồng

1294

Em Trần Lê Đan Vy

Chương trình

100.000 đồng

1295

Chị Nguyễn  Kim Thanh

Chương trình

100.000 đồng

1296

Chị Cổ Thị Thu Hồng

Chương trình

300.000 đồng

1297

Chị Phạm Thị Hai

Chương trình

200.000 đồng

1298

Anh Phạm Minh Mẫn

Chương trình

100.000 đồng

1299

Bé Duy Nguyễn Bảo Anh

Chương trình

100.000 đồng

1300

Chị Mỹ Nhân

Chương trình

100.000 đồng

1301

Chị Trúc Anh

Chương trình

100.000 đồng

1302

Chị Nguyễn Thị Kiều Diễm

Chương trình

100.000 đồng

1303

Chị Trần Thị Mỹ Kiều

Chương trình

100.000 đồng

1304

Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền

Chương trình

100.000 đồng

1305

Thính giả có số giao dịch cuối 2936

Em Phi Vũ

30.000 đồng

1306

Thính giả có số giao dịch cuối 0923

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1307

Thính giả có số giao dịch cuối 0540

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1308

Thính giả chuyển khoản ngày 14/2/2023

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1309

Thính giả Ngô Thị Quyên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1310

Thính giả Trần Thị Kiều Uyên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1311

Thính giả Nguyễn Ngọc Anh

Em Phi Vũ

20.000 đồng

1312

Thính giả chuyển khoản ngày 14/2/2023

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1313

Thính giả có số giao dịch cuối 7115

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1314

Thính giả chuyển khoản ngày 14/2/2023

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1315

Thính giả Bùi Thị Ngọc Huyền

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1316

Thính giả chuyển khoản ngày 14/2/2023

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1317

Thính giả chuyển khoản ngày 14/2/2023

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1318

Thính giả có số giao dịch cuối 1439

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1319

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1320

Thính giả có số giao dịch cuối 7114

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1321

Thính giả có số giao dịch cuối 0405

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1322

Thính giả chuyển khoản ngày 14/2/2023

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1323

Thính giả Nguyễn Lê Kha

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1324

Thính giả có số giao dịch cuối 3709

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1325

Thính giả chuyển khoản ngày 14/2/2023

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1326

Thính giả có số giao dịch cuối 0762

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1327

 Thính giả có số giao dịch cuối 8459

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1328

Thính giả có số giao dịch cuối 8894

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1329

Thính giả chuyển khoản ngày 14/2/2023

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1330

Thính giả Nguyễn Thị Nguyệt

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1331

Thính giả chuyển khoản ngày 14/2/2023

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1332

Thính giả có số giao dịch cuối 2817

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1333

Thính giả có số giao dịch cuối 9489

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1334

Thính giả có số giao dịch cuối 8520

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1335

Thính giả Đặng Thảo Vi

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1336

Thính giả có số giao dịch cuối 0589

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1337

Thính giả có số giao dịch cuối 9815

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1338

Thính giả có số giao dịch cuối 1568

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1339

Thính giả có số giao dịch cuối 6605

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1340

Thính giả có số giao dịch cuối 9508

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1341

Thính giả có số giao dịch cuối 0727

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1342

Thính giả có số giao dịch cuối 7300

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1343

Thính giả chuyển khoản ngày 14/2/2023

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1344

Thính giả có số giao dịch cuối 9050

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1345

Thính giả có số giao dịch cuối 0427

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1346

Thính giả có số giao dịch cuối 5972

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1347

Thính giả có số giao dịch cuối 9425

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1348

Thính giả Võ Tiến Đạt

Em Phi Vũ

70.000 đồng

1349

Thính giả chuyển khoản ngày 14/2/2023

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1350

Thính giả có số giao dịch cuối 9861

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1351

Thính giả có số giao dịch cuối 4690

Em Phi Vũ

150.000 đồng

1352

Thính giả có số giao dịch cuối 2371

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1353

Thính giả chuyển khoản ngày 14/2/2023

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1354

Thính giả có số giao dịch cuối 5889

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1355

Thính giả có số giao dịch cuối 0467

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1356

Thính giả Lưu Đức Huy

Mổ mắt

700.000 đồng

1357

Thính giả Phạm Thị Bích Vân

Mổ mắt

700.000 đồng

1358

Thính giả Phạm Thị Đan Phượng

Mổ mắt

1.400.000 đồng 

1359

Thính giả Lê Thị Hoài Thu

Mổ mắt

700.000 đồng

1360

Thính giả Đào Mai Thi

Mổ mắt

700.000 đồng

1361

Thính giả Cao Thị Thanh Hiền

Mổ mắt

700.000 đồng

1362

Thính giả Nguyễn Thị An

Mổ mắt

700.000 đồng

1363

Thính giả Phạm Thị Thanh Thủy

Mổ mắt

700.000 đồng

1364

Thính giả Đinh Thị Linh Huyền

Mổ mắt

700.000 đồng

1365

Thính giả Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Mổ mắt

700.000 đồng

1366

Thính giả Lê Thị Thúy Quỳnh

Mổ mắt

700.000 đồng

1367

Thính giả Võ Đỗ Cát Tuyên

Mổ mắt

700.000 đồng

1368

Thính giả Văn Minh Tý

Mổ mắt

700.000 đồng

1369

Thính giả Lâm Phạm Ngọc Huy

Mổ mắt

700.000 đồng

1370

Thính giả Hoàng Nguyên Lan Chi

Mổ mắt

700.000 đồng

1371

Thính giả Ngô Thị Thúy Nga

Mổ mắt

700.000 đồng

1372

Thính giả Nguyễn Thị Xuân Hoa

Mổ mắt

700.000 đồng

1373

Thính giả Nguyễn Phước Hưng

Mổ mắt

700.000 đồng

1374

Thính giả Mai Thị Hoa Mơ

Mổ mắt

1.400.000 đồng

1375

Thính giả Trương Kim Nha Khoa

Mổ mắt

700.000 đồng

1376

Thính giả Đỗ Trí Dũng

Mổ mắt

2.800.000 đồng

1377

Thính giả Lê Thị Thùy Trang

Mổ mắt

700.000 đồng

1378

Thính giả Đoàn Văn Phong

Mổ mắt

700.000 đồng

1379

Thính giả Phạm Thanh Tú

Mổ mắt

700.000 đồng

1380

Thính giả Nguyễn Hữu Vinh

Mổ mắt

700.000 đồng

1381

Gia đình Bác sĩ Nguyễn Quang Thái

Mổ mắt

1.400.000 đồng

1382

Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Đi Cờ Li Nít - 225 Lê Thánh Tôn, P.Bến Thành, Q.1, TP.HCM

Mổ mắt

70.000.000 đồng

1383

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1384

Thính giả có số giao dịch cuối 9751

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1385

Thính giả có số giao dịch cuối 6190

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1386

Thính giả có số giao dịch cuối 4896

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1387

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1388

Thính giả có số giao dịch cuối 7326

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1389

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1390

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1391

Thính giả Huỳnh Phước Nga

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1392

Thính giả có số giao dịch cuối 6926

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1393

Thính giả có số giao dịch cuối 1149

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1394

Thính giả Huỳnh Bảo Anh

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1395

Thính giả có số giao dịch cuối 9663

Em Phi Vũ

10.000 đồng

1396

Thính giả có số giao dịch cuối 7876

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1397

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1398

Thính giả Triệu Thị Phương Vân

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1399

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1400

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1401

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1402

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

150.000 đồng

1403

Thính giả có số giao dịch cuối 1142

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1404

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1405

Thính giả Huỳnh Kim Ngoan

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1406

Thính giả có số giao dịch cuối 6594

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1407

Thính giả có số giao dịch cuối 5678

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1408

Thính giả chuyển khoản ngày 14/2/2023

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1409

Thính giả có số giao dịch cuối 6449

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1410

Thính giả có số giao dịch cuối 8975

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1411

Thính giả có số giao dịch cuối 8502

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1412

Thính giả có số giao dịch cuối 3500

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1413

Thính giả có số giao dịch cuối 7108

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1414

Thính giả có số giao dịch cuối 5283

Em Phi Vũ

5.000.000 đồng

1415

Thính giả có số giao dịch cuối 9110

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1416

Thính giả có số giao dịch cuối 2020

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1417

Thính giả chuyển khoản ngày 13/2/2023

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1418

Thính giả chuyển khoản ngày 13/2/2023

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1419

Thính giả có số giao dịch cuối 6758

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1420

Thính giả có số giao dịch cuối 5643

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1421

Thính giả chuyển khoản ngày 13/2/2023

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1422

Thính giả có số giao dịch cuối 8141

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1423

Thính giả có số giao dịch cuối 9825

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1424

Thính giả Thuận Hoàng

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1425

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1426

Thính giả có số giao dịch cuối 9429

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1427

Thính giả Nguyễn Thị Xuân Thủy

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1428

Thính giả có số giao dịch cuối 1123

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1429

Thính giả có số giao dịch cuối 4188

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1430

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1431

Thính giả có số giao dịch cuối 0170

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1432

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1433

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1434

Thính giả có số giao dịch cuối 7229

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1435

Thính giả có số giao dịch cuối 1458

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1436

Thính giả có số giao dịch cuối 4125

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1437

Thính giả Đinh Thị Lan Nhi

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1438

Thính giả Nguyễn Thị Kim Yến

Chương trình

200.000 đồng

1439

Thính giả có số giao dịch cuối 5014

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1440

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1441

Thính giả có số giao dịch cuối 8709

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1442

Thính giả có số giao dịch cuối 8109

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1443

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1444

Thính giả Dương Phương Chi

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1445

Thính giả có số giao dịch cuối 2019

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1446

Thính giả có số giao dịch cuối 0580

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1447

Thính giả Đặng Văn Thời

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1448

Thính giả có số giao dịch cuối 5310

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1449

Thính giả Đặng Thị Thanh An

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1450

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1451

Thính giả có số giao dịch cuối 8008

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1452

Thính giả có số giao dịch cuối 9347

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1453

Thính giả có số giao dịch cuối 9611

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1454

Thính giả có số giao dịch cuối 9547

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1455

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1456

Thính giả có số giao dịch cuối 1991

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1457

Thính giả Trần Phạm Thúy Vy

Em Phi Vũ

3.000.000 đồng

1458

Thính giả có số giao dịch cuối 1087

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1459

Thính giả Nguyễn Tùng

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1460

Thính giả có số giao dịch cuối 1790

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1461

Thính giả Lê Thị Bích Trâm

Em Phi Vũ

20.000 đồng

1462

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1463

Thính giả có số giao dịch cuối 9904

Em Phi Vũ

130.000 đồng

1464

Thính giả có số giao dịch cuối 8210

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1465

Thính giả có số giao dịch cuối 7261

Em Phi Vũ

10.000 đồng

1466

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1467

Thính giả có số giao dịch cuối 0095

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1468

Thính giả có số giao dịch cuối 5695

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1469

Thính giả có số giao dịch cuối 8284

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1470

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1471

Thính giả có số giao dịch cuối 8978

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1472

Thính giả có số giao dịch cuối 3103

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1473

Thính giả có số giao dịch cuối 0925

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1474

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1475

Thính giả Đỗ Hà Trang

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1476

Thính giả có số giao dịch cuối 5140

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1477

Thính giả có số giao dịch cuối 5735

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1478

Thính giả có số giao dịch cuối 8329

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1479

Thính giả có số giao dịch cuối 7520

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1480

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1481

Thính giả có số giao dịch cuối 6760

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1482

Thính giả có số giao dịch cuối 4196

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1483

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1484

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1485

Thính giả có số giao dịch cuối 5118

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1486

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1487

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1488

Thính giả Nhung Libra

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1489

Thính giả có số giao dịch cuối 5490

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1490

Cô Cúc

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1491

Thính giả có số giao dịch cuối 8410

Em Phi Vũ

150.000 đồng

1492

Thính giả có số giao dịch cuối 0077

Em Phi Vũ

20.000 đồng

1493

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1494

Thính giả có số giao dịch cuối 9343

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1495

Thính giả có số giao dịch cuối 4487

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1496

Thính giả có số giao dịch cuối 7589

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1497

Thính giả Mang Thị Tuyết Nhi

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1498

Thính giả có số giao dịch cuối 0186

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1499

Thính giả có số giao dịch cuối 8510

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1500

Thính giả có số giao dịch cuối 1923

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

1501

Thính giả Lưu Lệ Lệ

Mổ mắt

500.000 đồng

1502

Thính giả có số giao dịch cuối 2176

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1503

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

1504

Thính giả có số giao dịch cuối 4220

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1505

Thính giả có số giao dịch cuối 8413

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1506

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1507

Thính giả có số giao dịch cuối 9667

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1508

Thính giả có số giao dịch cuối 8269

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1509

Thính giả có số giao dịch cuối 3060

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1510

Thính giả có số giao dịch cuối 3276

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1511

Thính giả có số giao dịch cuối 3725

Em Phi Vũ

20.000 đồng

1512

Thính giả có số giao dịch cuối 5541

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1513

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1514

Thính giả có số giao dịch cuối 7298

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1515

Thính giả có số giao dịch cuối 7272

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1516

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1517

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1518

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1519

Thính giả có Fb Võ Minh

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1520

Thính giả có số giao dịch cuối 3313

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1521

Thính giả có số giao dịch cuối 9085

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1522

Thính giả có số giao dịch cuối 1033

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1523

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1524

Thính giả có số giao dịch cuối 7306

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1525

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1526

Thính giả Huỳnh Thị Mỹ Anh

Em Phi Vũ

20.000 đồng

1527

Thính giả có số giao dịch cuối 3853

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1528

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1529

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1530

Thính giả có số giao dịch cuối 7590

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1531

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1532

Thính giả có số giao dịch cuối 0614

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1533

Happy Kids

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1534

Thính giả Nguyễn Thị Phương Nhi

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1535

Thính giả có số giao dịch cuối 6529

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1536

Thính giả Phan Thị Xuân Lan

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1537

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1538

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1539

Thính giả có số giao dịch cuối 1142

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1540

Chị Hằng - Biên Hòa

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1541

Thính giả có số giao dịch cuối 1070

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1542

Thính giả có số giao dịch cuối 7049

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1543

Thính giả có số giao dịch cuối 3019

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1544

Thính giả có số giao dịch cuối 3991

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1545

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1546

Thính giả Ngô Minh Chí

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1547

Thính giả Mai Hoàng Thi Thi

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1548

Thính giả có số giao dịch cuối 2055

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1549

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1550

Thính giả có số giao dịch cuối 9417

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1551

Thính giả có số giao dịch cuối 9696

Em Phi Vũ

35.000 đồng

1552

Thính giả Mai Thúy Ngân

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1553

Thính giả có số giao dịch cuối 1436

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1554

Thính giả có số giao dịch cuối 1536

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1555

Thính giả có số giao dịch cuối 2705

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1556

Thính giả có số giao dịch cuối 0975

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1557

Thính giả Đặng Kiều Diễm

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1558

Thính giả có số giao dịch cuối 3410

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1559

Thính giả có số giao dịch cuối 5517

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1560

Thính giả có số giao dịch cuối 1989

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1561

Thính giả Đào Hà Giang

Em Phi Vũ

150.000 đồng

1562

Thính giả có số giao dịch cuối 3326

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1563

Thính giả có số giao dịch cuối 0695

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1564

Thính giả có số giao dịch cuối 8530

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1565

Thính giả có số giao dịch cuối 8708

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1566

Thính giả có số giao dịch cuối 5029

Em Phi Vũ

30.000 đồng

1567

Thính giả chuyển khoản ngày 13/2/2023

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1568

Thính giả có số giao dịch cuối 9537

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1569

Thính giả có số giao dịch cuối 5598

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1570

Thính giả chuyển khoản ngày 12/2/2023

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1571

Thính giả có số giao dịch cuối 2709

Em Phi Vũ

150.000 đồng

1572

Thính giả có số giao dịch cuối 1019

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

1573

Thính giả Lư Quốc Diêu

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1574

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1575

Thính giả có số giao dịch cuối 7812

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1576

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1577

Thính giả có số giao dịch cuối 9758

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1578

Thính giả có số giao dịch cuối 4736

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1579

Thính giả có số giao dịch cuối 2322

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1580

Thính giả có số giao dịch cuối 9460

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1581

Thính giả có số giao dịch cuối 7702

Em Phi Vũ

150.000 đồng

1582

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1583

Thính giả có số giao dịch cuối 2736

Em Phi Vũ

400.000 đồng

1584

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1585

Thính giả có số giao dịch cuối 5100

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1586

Thính giả có số giao dịch cuối 0961

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1587

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1588

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1589

Thính giả có số giao dịch cuối 8013

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1590

Thính giả Vũ Thị Minh Hà

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1591

Thính giả Nguyễn Thị Thanh Ngân

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1592

Thính giả có số giao dịch cuối 9613

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1593

Thính giả có số giao dịch cuối 3644

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1594

Thính giả có số giao dịch cuối 3328

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1595

Thính giả có số giao dịch cuối 8350

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1596

Thính giả có số giao dịch cuối 1261

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1597

Thính giả Nguyễn Thị Nga

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1598

Thính giả có số giao dịch cuối 9788

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1599

Cô Liễu

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1600

Thính giả Phan Thị Hương

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1601

Thính giả có số giao dịch cuối 4626

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1602

Thính giả có số giao dịch cuối 5461

Em Phi Vũ

2.000.000 đồng

1603

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1604

Thính giả Trần Thị Trâm Anh

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1605

Thính giả có số giao dịch cuối 8708

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1606

Thính giả Lý Lạc An

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1607

Thính giả có số giao dịch cuối 6586

Em Phi Vũ

50.000 đồng

1608

Thính giả có số giao dịch cuối 0687

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1609

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1610

Thính giả có số giao dịch cuối 2199

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1611

Thính giả Sử Thi Ân

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1612

Thính giả có số giao dịch cuối 9799

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1613

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1614

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1615

Thính giả có số giao dịch cuối 7883

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1616

Thính giả Trần Văn Long

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1617

Bé Thanh Vy

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1618

Thính giả có số giao dịch cuối 4150

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1619

Thính giả có số giao dịch cuối 7288

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1620

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1621

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1622

Thính giả có số giao dịch cuối 2426

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1623

Thính giả có số giao dịch cuối 0198

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1624

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1625

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1626

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1627

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1628

Thính giả có số giao dịch cuối 3183

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1629

Thính giả có số giao dịch cuối 8068

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1630

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

1.000.000 đồng

1631

Thính giả có số giao dịch cuối 8342

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1632

Thính giả có số giao dịch cuối 6110

Em Phi Vũ

16.815 đồng

1633

Thính giả có số giao dịch cuối 3040

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1634

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1635

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1636

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1637

Thính giả có số giao dịch cuối 9794

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1638

Thính giả có số giao dịch cuối 4014

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1639

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1640

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1641

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1642

Thính giả có số giao dịch cuối 3487

Em Phi Vũ

200.000 đồng

1643

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1644

Thính giả Nguyễn Thị Minh Trang

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1645

Thính giả có số giao dịch cuối 5599

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1646

Thính giả Hoài Phương

Em Phi Vũ

500.000 đồng

1647

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

400.000 đồng

1648

Thính giả giấu tên

Em Phi Vũ

100.000 đồng

1649

Thính giả Đặng Lê Phương Châu

Em Phi Vũ

300.000 đồng

1650

Thính giả Đàm Thanh Vinh

Chương trình

5.000.000 đồng

1651

Bé Nguyễn Việt Thiên Ân

Chương trình

500.000 đồng

1652

Thính giả Bùi Thị Thanh Nga

Chương trình

300.000 đồng

1653

Thính giả có số giao dịch cuối 4613

Chương trình

200.000 đồng