Cháy rừng bùng phát tại Canada, hàng ngàn người phải sơ tán

Tin liên quan