Đại sứ Trung Quốc kêu gọi hợp tác, giải quyết bất đồng bằng đối thoại

Tin liên quan