Haiti bắt giữ nhóm người có mang súng, trong đó có công dân Mỹ

Tin liên quan