Hàn Quốc: Truy tố 10 người vi phạm quy định tự cách ly​ bắt buộc

Tin liên quan