Hàng cứu trợ đang chờ cái “gật đầu” của tổng thống Syria