Iran chính thức ngừng thực hiện một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân

Tin liên quan