Kế hoạch sơ tán y tế của Liên Hợp Quốc từ Yemen bắt đầu

Tin liên quan