Lở tuyết khiến ít nhất 10 người ở miền bắc Pakistan thiệt mạng