Mike Pompeo: Công tác chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 2 đã bắt đầu

Tin liên quan