Mỹ: Cháy rừng nghiêm trọng ở California, gần 8.000 dân phải sơ tán

Tin liên quan