Mỹ - Nhật Bản - Philippines sắp tập trận hàng hải ba bên

Tin liên quan