Nga bất ngờ triệu tập Đại sứ Nhật Bản vì việc liên quan tới quần đảo tranh chấp

Tin liên quan